โปรไฟล์
NATTA MM
วิศวกรเครื่องกล
3 คอร์ส

จบ วศบ.เครื่องกล เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา

ประสบการณ์ด้านออกแบบระบบปรับอากาศระบายอากาศ 5ปี 3บริษัท ทั้งงาน Brand และ งานโครงการ

ประสบการณ์ ด้านการจัดซื้อ งานระบบท่อไอน้ำ 2ปี 1บริษัท งานโครงการ

เจ้าของ เพจเฟสบุค วิศวะจบใหม่ Fanpage: https://www.facebook.com/groups/611813993671316