โปรไฟล์
ชญาดา แหววใจเพชร : แรงบันดาลใจสู่ความสําเร็จ
นักธุรกิจออนไลน์
1 คอร์ส

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลาสติก ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มีประสบการณ์ในด้านการขาย ด้านการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เป็นนักธุรกิจออนไลน์ นักเขียน และเทรดเดอร์