โปรไฟล์
shinanun singsathorn
ติวเตอร์สอนเชาว์ปัญญาติวน้อง ๆ เข้า ป.1 เครือสาธิตและเครือคาทอลิก เจ้าของ Website www.Baankiddy.com
3 คอร์ส
5 ผู้เรียน

**

**ครูเก๋

จบการศึกษาจาก คณะครุศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนเตรียมความพร้อมและเชาว์ปัญญา ฝึกไหวพริบ การคิดวิเคราะห์ สำหรับน้อง ๆ ระดับปฐมวัย


เจ้าของผลงาน ของเล่น "จับคู่ จิ๊กซอ บ้านคิดดี้"

เจ้าของ Website:www.Baankiddy.com Fanpage Page: ติวสาธิตฯเรียนเชาว์ปัญญาผ่านการเล่น

ประสบการณ์สอนเชาว์ปัญญาติวน้อง ๆ เข้า ป.1 มากกว่า 10 ปี กับผลงานตั้งแต่ปี 2553-2563 น้องๆสอบติด ป.1เครือสาธิตและเครือคาทอลิกและโรงเรียนดังต่าง ๆ จำนวน มากกว่า 100 คน

เครือสาธิต สาธิตจุฬา สาธิตเกษตร สาธิตประสานมิตร ราชวินิตMEP อนุบาลสามเสนMEP
เครือคาทอลิก ติวเข้ากรุงเทพคริสเตียน เซนต์คาเบรียล อัสสัมชัญ เซนต์โย เซนต์ฟรัง