โปรไฟล์
English in Lamphun
นักเรียนทุนเต็มของรัฐบาลนิวซีแลนด์ และติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษอิสระ
7 คอร์ส
  1. list text hereติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติอิสระ
  2. ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  3. ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TESOL Leadership) จาก Massey University, New Zealand
  4. นักเรียนทุน British Council IELTS Prize 2015 5 นักเรียนทุนเต็มของรัฐบาลนิวซีแลนด์ New Zealand ASEAN Scholar Award 2015
  5. วิยากรสอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนและบริษัทในนิคมอุตสากรรมลำพูน
  6. ผู้เขียนแบบเรียน The Complete Summary of Error Detection Exams
  7. ผู้เขียนแบบเรียน The Essential Summary of the IELTS Academic Writing Exam
  8. ผู้เขียนแบบเรียน อ่านออก เขียนเป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากศูนย์
  9. ผู้ผลิตคอร์สเรียนออนไลน์

ช่องทางติดต่อผู้สอน Email: chomphunutloet@gmail.com FB Page: https://www.facebook.com/EnglishinLamphun/ Line ID: EnglishinLamphun