โปรไฟล์
MC Beam by Fahever
MC Beam by Fahever อาจารย์พิเศษ วิทยากร และพิธีกรมืออาชีพ
1.7
3 คอร์ส
1 รีวิว

สุธินี อุทัยวงศ์ (MC Beam)

 • นักพูด วิทยากร พิธีกรมืออาชีพ เจ้าของแฟนเพจ MC Beam by Fahever
 • MC Beam by Fahever อาจารย์พิเศษ วิทยากร และพิธีกรมืออาชีพ
 • ปริญญาตรี : ศศ.บ. จิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท : ศศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (4.00)
 • อาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยา การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การพูดเพื่อประสิทธิผล ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ
 • อดีตเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรชั้นนำ ระดับมหาชน
 • พิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ ที่มีผู้ติดตาม Fanpage มากที่สุดในประเทศไทย และเจ้าของธุรกิจ ในนาม Fahever Group

ประวัติโดยย่อ

 • MC Beam by Fahever อาจารย์พิเศษ วิทยากร และพิธีกรมืออาชีพ
 • อาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยา การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การพูดเพื่อประสิทธิผล ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ
 • อดีตเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรชั้นนำ ระดับมหาชน
 • พิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ ที่มีผู้ติดตาม Fanpage มากที่สุดในประเทศไทย และเจ้าของธุรกิจ SMEs ในนาม Fahever Group