โปรไฟล์
Chutima Tosumrid
Wealth Advisor / ที่ปรึกษาการเงินบริษัท IFCG
2 คอร์ส

ปูเป็นที่ปรึกษาการเงินที่บริษัท IFCG ซึ่งให้บริการวางแผนการเงินครบวงจร มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย พร้อมคำแนะนำที่เป็นกลาง สร้างแผนการเงินเฉพาะบุคคล ด้วยการจัดสรรสินทรัพย์อย่างมีแบบแผน เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างมั่งคั่ง และมั่นคง โดยมองความสำเร็จทางการเงินของลูกค้าเป็นศูนย์กลางทั้งภาคส่วนบุคคล และธุรกิจ มีโปรแกรม selfie สถานะทางการเงิน ความพร้อม เสมือนเป็นการตรวจสุขภาพทางการเงินของลูกค้า ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน จัดระเบียบค่าใช้จ่าย บริหารสินทรัพย์ รวมไปถึงการวางแผนการออม และลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะกับลูกค้าได้มากที่สุด หลังจากวิเคราะห์สถานะทางการเงินแล้ว เราจะกำหนดเป้าหมายต่างๆในการวางแผนทางการเงินของลูกค้ารวมกัน โดยเป้าหมาย จะแตกต่างกันออกไปตามไลฟ์สไตล์ หรือ การใช้ชีวิตของลูกค้า ทำให้แบบแผนที่สร้างขึ้น จำเป็นต้องถูกปรับแต่งเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับลูกค้า แต่ละท่าน เปรียบเสมือนการตัดสูทแบบวัดตัว ที่ทำให้สูทนั้นเข้ากับตัวเจ้าของอย่างเหมาะเจาะพอดี