โปรไฟล์
Coach Rose
วิทยากร และ ครูฝึกส่วนตัว
8 คอร์ส

ป้ัจจุบัน เป็นวิทยากร และ เป็นครูฝึกส่วนตัว ในประเทศสวีเดน