โปรไฟล์
UPSKILL UX
สถาบันพัฒนาทักษะ CX UX UI ออนไลน์
5.0
22 ผู้เรียน
1 รีวิว

ในปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ก้าวกระโดดได้ในทุก ๆ มิติ

ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเว็บไซต์ มือถือ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ตอบสนองการความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล

จึงจำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบ User Experience และ User Interface ที่ดี เหมาะสมกับการพฤติกรรม และลักษณะของการใช้งานของผู้ใช้

UPSKILL UX จึงเป็นสถาบันพัฒนาทักษะความรู้ด้าน Customer Experience, User Experience, User Interface, Business Model, Design Thinking เพื่อพัฒนาทักษะของบุคคลกรไอที นิสิต นักศึกษา SME และ Startup ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน อาชีพ และธุรกิจได้

พวกเราเชื่อว่าความรู้ หลักสูตรภาคปฏิบัติ หลักสูตรออนไลน์ และหนังสือ จะเป็นตัวช่วยพัฒนาความรู้เพื่อการนำไปใช้ได้จริง

มาติดอาวุธความรู้ User Experience กับพวกเราได้ที่นี่เลยครับ