โปรไฟล์
Aoffy
เป็นโค้ชด้านการพูด เจ้าของเพจพูดดีมีเงิน
1 คอร์ส
1 ผู้เรียน
 • จบหลักการพูดขั้นสูงมาจากหลักสูตร COMMUNICATION & PUBLIC SPEAKING COURSEจากประเทศ ออสเตรเลีย
 • ออกมาช่วยเหลือผู้คนในเพจให้พูดดีมีเงินกว่า 5000 คนแล้ว และยังมีหลักสูตรการพูดยอดนิยมไม่ว่าจะเป็น
 • คอร์สออนไลน์ “พูดดีมีเงิน” : คอร์สพื้นฐานการพูดที่ทุกควรเรียน
 • คอร์สสอนสด “WorkShop พูดเป็น เห็นรายได้” : คอร์สการพูดที่คนมีธุรกิจ หรืออยากมีธุรกิจพลาดไม่ได้ (การันตรีโดยลูกศิษย์ ที่เริ่มจาก 0 สร้างรายได้หลักแสนตั้งแต่เดือนแรกหลังเรียนจบ)
 • และยังมีคอร์สการกุศลมากมาย เช่น -คอร์สพูดเป็น เห็นรายได้ : ที่มีนักเรียนในคลาสกว่า 1500 คน
 • และนอกจากนั้นโค้ชยังเคยได้รับรางวัลทางด้านการพูดมามากมาย อาทิเช่น…
 • รองชนะเลิศ อันดับ2 การพูดประกวดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ระดับประเทศ ประจำปี 2548
 • รางวัลชนะเลิศ การพูดเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2549
 • รางวัลชนะเลิศ การพูดเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9 ระดับจังหวัดตาก ประจำปี 2549
 • รางวัลชนะการแข่งขัน ในรายการเวทีคนเก่ง ช่องไอทีวี ปี2549
 • ทูตรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ปี 2549
 • ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ( ไปประชุมภาวะโลกร้อนโลกที่ประเทศอังกฤษ) ปี 2550
 • Lady in black ปี2017 (การประกวดเฟ้นหาสุดยอดสาวเก่งสำหรับการเป็น Brand Ambassador ประจำเพจ MIB)