ช่วยเหลือ

การสมัครสมาชิก UCourse

 1. สำหรับ Desktop คลิกที่ปุ่ม สมัครสมาชิก ที่แถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดหน้าต่างสำหรับการสมัครสมาชิก
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่ปุ่ม สมัครสมาชิก เพื่อทำการเปิดหน้าต่างสำหรับการสมัครสมาชิก
 2. กรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล / อีเมล / รหัสผ่าน ของคุณให้ถูกต้องและครบถ้วน
 3. กดปุ่ม สมัครสมาชิก เพื่อทำการยืนยันการสมัครสมาชิก UCourse

ขั้นตอนนี้สำหรับผู้ที่สมัครบัญชี UCourse โดยช่องทางปกติเท่านั้น โดยผู้ที่สมัครบัญชี UCourse ผ่านช่องทาง Social Network สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้โดยทันที

การยืนยันบัญชี UCourse ของคุณ

 1. หลังจากที่คุณสมัครสมาชิก UCourse โดยช่องทางปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งอีเมลที่ใช้สำหรับการยืนยันบัญชี UCourse ไปยังอีเมลของคุณ
 2. ไปยังกล่องขาเข้าในอีเมลของคุณ เพื่อเปิดอีเมลสำหรับการยืนยันบัญชีจาก UCourse
 3. คลิกที่ปุ่มในอีเมล เพื่อทำการดำเนินการยืนยันบัญชี UCourse ของคุณ
 4. โดยระบบจะทำการยืนยันบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ โดยหลังจากนี้บัญชีของคุณจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงส่วนต่างๆของ UCourse ทั้งหมด

การเข้าสู่ระบบสำหรับสมาชิก UCourse

 1. สำหรับ Desktop คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ ที่แถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดหน้าต่างสำหรับการเข้าสู่ระบบ
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการเปิดหน้าต่างสำหรับการเข้าสู่ระบบ
 2. กรอก อีเมล และ รหัสผ่าน ที่คุณใช้ในการสมัครสมาชิก UCourse ให้ถูกต้อง
 3. กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

การเข้าสู่ระบบ UCourse ด้วยช่องทาง Social Network

 1. สำหรับ Desktop คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ ที่แถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดหน้าต่างสำหรับการเข้าสู่ระบบ
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการเปิดหน้าต่างสำหรับการเข้าสู่ระบบ
 2. เลือกคลิกปุ่ม ช่องทาง Social Network ที่ตุณต้องการที่จะเชื่อมต่อกับบัญชี UCourse (Facebook หรือ Google+) ในกรณีที่คุณเข้าสู่ระบบด้วยช่องทาง Social Network ครั้งแรก อาจจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาติในการเข้าถึงสิทธิ์ของ Social Network นั้นๆ โดยคุณจะต้องทำตามขั้นตอนตามที่ Social Network ระบุให้เรียบร้อย เพื่อที่จะสามารถดำเนินการเข้าสู่ระบบ UCourse ต่อได้
 • UCourse รองรับการเข้าสู่ระบบด้วยช่องทาง Facebook และ Google+ เท่านั้น

การรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับบัญชี UCourse เมื่อคุณลืมรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณ

 1. สำหรับ Desktop คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ ที่แถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดหน้าต่างสำหรับการเข้าสู่ระบบ
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการเปิดหน้าต่างสำหรับการเข้าสู่ระบบ
 2. คลิกที่ ลืมรหัสผ่าน ? เพื่อทำการเปิดหน้าต่าง กู้รหัสผ่าน
 3. ระบุอีเมลที่คุณทำการสมัครบัญชี UCourse ให้ถูกต้อง
 4. คลิกปุ่ม ส่ง โดยระบบจะทำการส่งอีเมลสำหรับรีเซ็ตรหัสผ่านไปยังอีเมลที่คุณระบุ
 5. ไปยังกล่องขาเข้าในอีเมลของคุณ เพื่อเปิดอีเมลสำหรับรีเซ็ตรหัสผ่านจาก UCourse
 6. คลิกที่ปุ่มในอีเมล เพื่อทำการเปิดหน้าสำหรับรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับบัญชี UCourse ของคุณใหม่
 7. ระบุรหัสผ่านใหม่ของคุณให้ถูกต้องและครบถ้วน
 8. กดปุ่ม เปลี่ยน เพื่อทำการยืนยันการรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับบัญชี UCourse ของคุณ

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชี UCourse

 1. เข้าสู่ระบบ UCourse
 2. สำหรับ Desktop คลิกที่ รูปโปรไฟล์หรือชื่อบัญชีของคุณ ที่แถบ Navigator Bar จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่เมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน
 3. กรอกข้อมูลรหัสผ่านใหม่ที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เรียบร้อย โดยเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม เปลี่ยน เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชี UCourse ของคุณ

ขั้นตอนการแก้ไขโปรไฟล์

 1. เข้าสู่ระบบ UCourse
 2. สำหรับ Desktop คลิกที่ รูปโปรไฟล์หรือชื่อบัญชีของคุณ ที่แถบ Navigator Bar จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไขโปรไฟล์
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่เมนู แก้ไขโปรไฟล์
 3. โดยคุณสามารถแก้ไขรูปโปรไฟล์ การติดตามข่าวสาร และ การรับอีเมลแจ้งเตือน โดยเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม แก้ไข เพื่อทำการแก้ไขโปรไฟล์ของคุณ

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้สอน

 1. เข้าสู่ระบบ UCourse
 2. สำหรับ Desktop คลิกที่ รูปโปรไฟล์หรือชื่อบัญชีของคุณ ที่แถบ Navigator Bar จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไขข้อมูลผู้สอน
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่เมนู แก้ไขข้อมูลผู้สอน
 3. โดยคุณสามารถแก้ไข ตำแหน่ง/หน้าที่ และ เขียนเรื่องต่างๆเกี่ยวกับตัวคุณได้ โดยเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม แก้ไข เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลผู้สอนของคุณ

การดูรายการแจ้งเตือนทั้งหมดของคุณ

 1. เข้าสู่ระบบ UCourse
 2. สำหรับ Desktop คลิกที่ รูปไอคอนระฆัง (Bell Icon) ที่แถบ Navigator Bar เพื่อไปยังหน้าการแจ้งเตือนทั้งหมดของคุณ
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่เมนู การแจ้งเตือนของฉัน
 3. โดยคุณสามารถดูรายการแจ้งเตือนของคุณทั้งหมดได้จากหน้านี้ โดยรายการจะถูกเรียงลำดับจากการแจ้งเตือนล่าสุด

ขั้นตอนการสร้างคอร์สและการเผยแพร่คอร์ส

 1. เข้าสู่ระบบ UCourse
 2. สำหรับ Desktop คลิกที่ รูปโปรไฟล์หรือชื่อบัญชีของคุณ ที่แถบ Navigator Bar จากนั้นคลิกที่ปุ่ม คอร์สของฉัน หรือ คลิกที่เมนู คอร์สของฉัน ที่แถบ Navigator Bar
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่เมนู คอร์สของฉัน
 3. คลิกที่ปุ่ม สร้างคอร์สของฉัน เพื่อไปยังหน้าสำหรับการสร้างคอร์สใหม่
 4. กรอกข้อมูลรายละเอียดคอร์สของคุณให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย กดปุ่ม เพิ่ม เพื่อทำการสร้างคอร์สใหม่
 5. หลังจากที่คุณสร้างคอร์สใหม่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะพาคุณไปยังหน้าแก้ไขข้อมุลคอร์สต่างๆ โดยคุณสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลรายละเอียดต่างๆของคอร์สได้ในหน้านี้
 6. ขั้นตอนต่อไปสำหรับการสร้างคอร์สให้สมบูรณ์ คุณจะต้องสร้างหลักสูตรของคอร์สขึ้นมา โดยการเลื่อนลงมาที่ด้านล่าง ในแถบหลักสูตรของคอร์ส คลิกที่ปุ่ม สร้างหลักสูตร เพื่อไปยังหน้าสำหรับการสร้างหลักสูตรของคอร์ส
 7. กรอกชื่อหลักสูตรให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม เพิ่ม เพื่อทำการสร้างหลักสูตรใหม่สำหรับคอร์ส
 8. หลังจากที่คุณสร้างหลักสูตรของคอร์สเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะพาคุณกลับไปยังหน้าแก้ไขคอร์สอีกครั้ง
 9. โดยในแถบหลักสูตรของคอร์ส จะมีข้อมูลหลักสูตรที่คุณสร้างเพิ่มขึ้นมา
 10. ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างบทเรียนสำหรับหลักสูตรของคอร์ส โดยคุณสามารถเลือกประเภทของบทเรียนได้ระหว่าง บทเรียนแบบวีดีโอ หรือ บทเรียนแบบตัวอักษร
 11. กดปุ่ม สร้างบทเรียน (วีดีโอ) หรือ สร้างบทเรียน (ตัวอักษร) เพื่อไปยังหน้าสำหรับการสร้างบทเรียน
 12. กรอกรายละเอียด เช่น ชื่อบทเรียน รายละเอียดบทเรียน เนื้อหา และ ตัวเลือกการพรีวิวบทเรียน ให้เรียบร้อย และสำหรับการสร้างบทเรียนประเภทวีดีโอ คุณจำเป็นที่จะต้องอัพโหลดคลิปบทเรียนของคุณ ในรูปแบบไฟล์ mp4 เท่านั้น
 13. เมื่อคุณได้ทำการกรอกรายละเอียดบทเรียนเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม เพิ่ม เพื่อทำการสร้างบทเรียน
 14. โดยคุณสามารถทำการพรีวิวคอร์สของคุณได้ โดยการกดปุ่ม พรีวิวคอร์ส ที่ด้านขวาบนสุดของหน้าสำหรับแก้ไขคอร์ส เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเนื้อหาและรูปแบบในการแสดงผลของคอร์สของคุณ
 15. เมื่อคุณได้ทำการเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาของคอร์สครบถ้วนแล้ว คุณสามารถทำการส่งคำร้องสำหรับขอเผยแพร่คอร์สของคุณ เพื่อทำการเปิดให้ผู้เรียนทั่วไปเข้ามาใช้งานและทำการซื้อคอร์สของคุณได้ โดยการกดปุ่ม ส่งคำร้องขอการเผยแพร่คอร์ส ในหน้าสำหรับแก้ไขคอร์ส

  โดยหลังจากที่คุณได้ทำการส่งคำร้องขอการเผยแพร่ หรือ หากว่าคอร์สของคุณได้อยู่ในสถานะเผยแพร่แล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆของคอร์สได้อีก หากว่าคุณต้องการที่จะยกเลิกการส่งคำร้องขอการเผยแพร่คอร์ส คุณสามารถกดที่ปุ่ม ยกเลิกคำร้องขอการเผยแพร่ ได้ในหน้าสำหรับแก้ไขคอร์ส
 16. โดยหลังจากที่คุณส่งคำร้องขอการเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาของคุณ และเมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์โดยที่คอร์สของคุณผ่านเกณฑ์การอนุมัติ คอร์สของคุณจะได้รับการเผยแพร่ทันที

ขั้นตอนนี้สำหรับคอร์สที่อยู่ในสถานะเผยแพร่แล้วเท่านั้น

ขั้นตอนการสร้างแคมเปญสำหรับคอร์ส

 1. เข้าสู่ระบบ UCourse
 2. สำหรับ Desktop คลิกที่ รูปโปรไฟล์หรือชื่อบัญชีของคุณ ที่แถบ Navigator Bar จากนั้นคลิกที่ปุ่ม คอร์สของฉัน หรือ คลิกที่เมนู คอร์สของฉัน ที่แถบ Navigator Bar
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่เมนู คอร์สของฉัน
 3. คลิกที่ปุ่ม แคมเปญของคอร์ส ในแถวขอคอร์สที่คุณต้องการสร้างหรือแก้ไขแคมเปญ
 4. คลิกที่ปุ่ม สร้างแคมเปญของคอร์ส เพื่อไปยังหน้าสำหรับการสร้างแคมเปญของคอร์ส
 5. กรอกรายละเอียดต่างๆของแคมเปญให้ครบถ้วน โดยคุณสามารถเลือกประเภทแคมเปญได้ 2 ประเภท คือ การลดราคา และ คูปองส่วนลด
 6. เมื่อคุณได้ทำการกรอกรายละเอียดต่างๆครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อทำการสร้างแคมเปญสำหรับคอร์สของคุณ
 7. สำหรับแคมเปญประเภทคูปองส่วนลด หลังจากสร้างคอร์สเสร็จแล้ว ระบบจะนำคุณไปยังหน้าสำหรับสร้างรหัสคูปอง โดยคุณสามารถกำหนดจำนวนรหัสคูปองที่ต้องการจะสร้างได้ โดยการกำหนดเป้นจำนวนตัวเลข จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อทำการสร้างรหัสคูปอง คุณสามารถทำการสร้างรหัสคูปองส่วนลดในภายหลังได้ และคุณสามารถดูรายการรหัสคูปองสำหรับแคมเปญของคุณทั้งหมดได้โดยกดที่ปุ่ม รหัสคูปองทั้งหมด 

ขั้นตอนนี้สำหรับคอร์สที่อยู่ในสถานะเผยแพร่แล้วเท่านั้น

วิธีดูข้อมูลสถิติต่างๆของคอร์ส

 1. เข้าสู่ระบบ UCourse
 2. สำหรับ Desktop คลิกที่ รูปโปรไฟล์หรือชื่อบัญชีของคุณ ที่แถบ Navigator Bar จากนั้นคลิกที่ปุ่ม คอร์สของฉัน หรือ คลิกที่เมนู คอร์สของฉัน ที่แถบ Navigator Bar
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่เมนู คอร์สของฉัน
 3. คลิกที่ปุ่ม สถิติของคอร์ส ในแถวของคอร์สที่คุณต้องการดูสถิติ โดยสถิติจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สต่างๆ เช่น จำนวนผู้เข้าชม จำนวนผู้เรียน รายได้ของคอร์ส รายการซื้อคอร์ส เป็นต้น

วิธีการซื้อคอร์สจาก UCourse

 1. เข้าสู่ระบบ UCourse
 2. เลือกคอร์สที่คุณต้องการจะทำการซื้อ โดยคลิกเข้าไปยังหน้ารายละเอียดของคอร์สนั้นๆ
 3. คลิกที่ปุ่ม ซื้อ เพื่อเปิดหน้าต่างสำหรับเลือกช่องทางการชำระเงิน
 4. คลิกเลือกช่องทางการชำระเงินที่คุณต้องการ
 5. กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน และ ดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินจนเสร็จสมบูรณ์
 6. เมื่อการดำเนินการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ คอร์สที่คุณจัดซื้อจะถูกเพิ่มไปยังรายการคอร์สที่ซื้อโดยคุณอัตโนมัติ และคุณสามารถเข้าชมบทเรียนต่างๆของคอร์สได้ทันที

ขั้นตอนการซื้อคอร์สโดยใช้รหัสคูปองส่วนลดจาก UCourse

 1. เข้าสู่ระบบ UCourse
 2. เลือกคอร์สที่คุณต้องการจะทำการซื้อ โดยคลิกเข้าไปยังหน้ารายละเอียดของคอร์สนั้นๆ
 3. คลิกที่ปุ่ม คูปอง เพื่อเปิดหน้าต่างสำหรับกรอกรหัสคูปองส่วนลดสำหรับคอร์ส
 4. กรอกรหัสคูปองส่วนลดสำหรับคอร์สที่คุณได้รับ จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน (โดยในขั้นตอนนี้ ระบบจะยังไม่ทำการตัดรหัสคูปองของคุณ)
 5. หากว่ารหัสคูปองยังอยู่ในสถานะที่ใช้งานได้ ราคาของคอร์สนั้นๆ จะได้ทำการคำนวณส่วนลดสำหรับคุณใหม่อีกครั้ง
 6. คลิกที่ปุ่ม ซื้อ เพื่อเปิดหน้าต่างสำหรับเลือกช่องทางการชำระเงิน
 7. คลิกเลือกช่องทางการชำระเงินที่คุณต้องการ
 8. กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน และ ดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินจนเสร็จสมบูรณ์
 9. เมื่อการดำเนินการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ คอร์สที่คุณจัดซื้อจะถูกเพิ่มไปยังรายการคอร์สที่ซื้อโดยคุณอัตโนมัติ และคุณสามารถเข้าชมบทเรียนต่างๆของคอร์สได้ทันที

วิธีการดูรายการคอร์สที่คุณซื้อทั้งหมด

 1. เข้าสู่ระบบ UCourse
 2. สำหรับ Desktop คลิกที่ รูปโปรไฟล์หรือชื่อบัญชีของคุณ ที่แถบ Navigator Bar จากนั้นคลิกที่ปุ่ม คอร์สที่ซื้อโดยฉัน
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่เมนู คอร์สที่ซื้อโดยฉัน
 3. โดยคุณสามารถดูรายการและเข้าชมคอร์สที่คุณได้ทำการซื้อทั้งหมดได้จากหน้านี้

วิธีการดูประวัติการซื้อคอร์สของคุณทั้งหมด

 1. เข้าสู่ระบบ UCourse
 2. สำหรับ Desktop คลิกที่ รูปโปรไฟล์หรือชื่อบัญชีของคุณ ที่แถบ Navigator Bar จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ประวัติการซื้อคอร์ส
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่เมนู ประวัติการซื้อคอร์ส
 3. โดยคุณสามารถดูประวัติการซื้อคอร์สของคุณทั้งหมดได้จากหน้านี้

วิธีการซื้อสินค้าจาก UCourse Store

 1. เข้าสู่ระบบ UCourse
 2. สำหรับ Desktop คลิกที่ เมนู ที่แถบ Navigator Bar จากนั้นคลิกที่ปุ่ม UCourse สโตร์
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่เมนู UCourse สโตร์
 3. เลือกสินค้าที่คุณต้องการจะทำการซื้อ โดยคลิกเข้าไปยังกรอบของสินค้านั้นๆ เพื่อเปิดหน้าต่างรายละเอียดของสินค้าขึ้นมา
 4. ในการซื้อสินค้าจาก UCourse สโตร์ คุณจำเป็นที่จะต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอต่อราคาสินค้าสินค้านั้นๆด้วย
 5. คลิกที่ปุ่ม ซื้อ เพื่อทำการซื้อสินค้า โดยระบบจะทำการหักคะแนนสะสมของคุณในทันทีที่ขั้นตอนการซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์ หากว่าสินค้าของคุณเป็นสินค้าประเภทบัตรส่วนลราคาคอร์ส รหัสคูปองส่วนลดของคุณจะถูกเพิ่มไปยังรายการสิทธิพิเศษของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถที่จะทำการใช้รหัสคูปองสำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อคอร์สได้ทันที

วิธีการดูประวัติการซื้อสินค้าจาก UCourse Store ของคุณทั้งหมด

 1. เข้าสู่ระบบ UCourse
 2. สำหรับ Desktop คลิกที่ รูปโปรไฟล์หรือชื่อบัญชีของคุณ ที่แถบ Navigator Bar จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ประวัติการซื้อสินค้า
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่เมนู ประวัติการซื้อสินค้า
 3. โดยคุณสามารถดูประวัติการซื้อสินค้าของคุณทั้งหมดได้จากหน้านี้

วิธีการดูรายการสิทธิพิเศษของคุณทั้งหมด

 1. เข้าสู่ระบบ UCourse
 2. สำหรับ Desktop คลิกที่ รูปโปรไฟล์หรือชื่อบัญชีของคุณ ที่แถบ Navigator Bar จากนั้นคลิกที่ปุ่ม สิทธิพิเศษ
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่เมนู สิทธิพิเศษ
 3. โดยคุณสามารถดูรายการสิทธิพิเศษ เช่น รหัสคูปอง ของคุณทั้งหมดได้จากหน้านี้

ขั้นตอนการรับโอนเงินค่าคอร์สจากทาง UCourse

 1. เข้าสู่ระบบ UCourse
 2. สำหรับ Desktop คลิกที่ รูปโปรไฟล์หรือชื่อบัญชีของคุณ ที่แถบ Navigator Bar จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่เมนู แก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร
 3. โดยคุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณได้ โดยเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม แก้ไข เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ
 4. หากว่าคอร์สของคุณมีรายได้จากการขายคอร์สในเดือนนั้นๆ ทาง UCourse จะดำเนินการโอนเงินจากการขายคอร์สไปยังบัญชีธนาคารที่คุณระบุ

ขอสงวนสิทธิ์การรับโอนเงินจากการขายคอร์สให้ผู้สอนที่ได้ทำการกรอกรายละเอียดบัญชีธนาคารในระบบ UCourse เท่านั้น

วิธีการดูรายการการรับโอนเงินค่าคอร์สจากทาง UCourse ของคุณทั้งหมด

 1. เข้าสู่ระบบ UCourse
 2. สำหรับ Desktop คลิกที่ รูปโปรไฟล์หรือชื่อบัญชีของคุณ ที่แถบ Navigator Bar จากนั้นคลิกที่ปุ่ม การโอนเงิน
  สำหรับ Mobile คลิกที่ปุ่ม เมนู (ไอคอนเบอร์เกอร์) ที่มุมขวาบนของแถบ Navigator Bar เพื่อทำการเปิดเมนู Side Navigator จากนั้นคลิกที่เมนู การโอนเงิน
 3. โดยคุณสามารถดูประวัติการรับโอนเงินจากการขายคอร์สของคุณทั้งหมดได้จากหน้านี้
หากการช่วยเหลือที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุมต่อคำถามของคุณ กรุณากดปุ่มด้านล่าง เพื่อส่งข้อความการติดต่อมาหาทางเรา