หลักสูตรพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ

หลักสูตร พิธีกรงานแต่งงาน ที่ สอนทุกขั้นตอนครบถ้วน สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง


โดย zykzewvmob
฿2,900
3.2 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเกิด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ทักษะและวิธีการในการเป็นพิธีกรงานแต่งงานอย่างมืออาชีพ รวมถึง หลักในการประกอบอาชีพ พิธีกรงานแต่งงานอย่างมีคุณภาพ

รายละเอียด

หลักสูตร พิธีกรงานแต่งงาน ที่ สอนทุกขั้นตอนครบถ้วนใช้ได้จริง


  • ตั้งแต่การเริ่มต้น Deal งานกับลูกค้า

  • ทักษะและความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่ พิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพควรมี

  • ลำดับพิธีการทั้งงานพิธี ไทย-จีนและ งานฉลองมงคลสมรส

  • ไปจนถึงมารยาทในการทำงาน
- มีเอกสารประกอบการเรียน

เหมาะสำหรับผู้ที่อยากฝึกฝนพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพ หรือ เพื่อนๆของคู่บ่าวสาวที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิธีกรงานแต่งงาน ในฐานะมือสมัครเล่น รวมถึงตัวคู่บ่าวสาวเองที่ต้องการเรียนรู้ลำดับขั้นตอนพิธีการเพื่อนำไปปรับใช้ในงานแต่งงานของตนเอง

หลักสูตร
บทนำ
แนะนำวิทยากรและเนื้อหาหลักสูตร
เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบการเรียนหลักสูตรพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ
Chapter 0 : รู้จักกับ อาชีพ พิธีกรงานแต่งงาน
ความหมาย และคำจำกัดความของ “พิธีกรงานแต่งงาน”
Chapter 1.1 : ความรู้พื้นฐานในการเป็นพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ
คุณสมบัติพื้นฐานในการเป็นพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ
Chapter 1.2 : การสร้างตัวตน
การเริ่มสร้างตัวตนในฐานะพิธีกรงานแต่งงาน เพื่อให้ลูกค้าเชื่อถือ ไว้ใจ
Chapter 1.3 : ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่พิธีกรงานแต่งงาน จำเป็นต้องมี
Chapter 1.4 : ความรู้และความเข้าใจในพิธีการงานแต่งงาน
ความรู้และความเข้าใจในพิธีการ และวิจารณญาณในการนำไปใช้
Chapter 2.1 : เจาะลึกลำดับพิธีการ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
ลำดับพิธีการ ขั้นตอนของงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
Chapter 2.2 ข้อควรระวัง และกลุ่มคนที่ควรประสานงานด้วย สำหรับงานฉลองมงคลสมรส
ข้อควรระวังสำหรับพิธีกรงานเลี้ยงฉลองสมรส และกลุ่มคนที่ควรประสานงานด้วย
Chapter 2.3 : Checklist การดูแลงานเลี้ยงฉลอง
Checklist ที่พิธีกรงานเลี้ยงฉลองสมรสควรทราบ เพื่อให้การดูแลงานเลี้ยงฉลองราบรื่น
Chapter 3.1 : เจาะลึกลำดับพิธีการ งานพิธีไทยช่วงเช้า
ลำดับพิธีการ งานพิธีหมั้น พิธีมงคลสมรส แบบไทย *สากลนิยม
Chapter 3.2 : เจาะลึกลำดับพิธีการ งานพิธีจีนช่วงเช้า
ลำดับพิธีการ งานพิธีหมั้น พิธีมงคลสมรส แบบจีน *สากลนิยม
Chapter 3.3 : เจาะลึกลำดับพิธีการ งานพิธีไทย-จีนช่วงเช้า
ลำดับพิธีการ งานพิธีหมั้น พิธีมงคลสมรส แบบไทย - จีน *สากลนิยม
Chapter 4.1 : วิธีการสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มความน่าเชื่อถือ
กลยุทธ์รับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า ช่วงงานพิธีมงคลสมรส
Chapter 4.2 : Checklist ช่วยให้งานหมั้นราบรื่น
Checklist สำหรับพิธีกรงานแต่งงาน เทคนิคที่จะทำให้การดูแลงานพิธีมงคลสมรสราบรื่น
Chapter 4.3 เทคนิคในการควบคุมเวลา
เทคนิคคุมฤกษ์เวลาสำหรับงานพิธีหมั้นพิธีมงคลสมรส
บทสรุป
ความเป็นมืออาชีพและความมีมาตรฐานในการทำงาน
บทส่งท้าย
ทำอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพนี้
ผู้สอน