ตีบวก PAT1 คณิตศาสตร์

สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ PAT 1 คณิตศาสตร์ พร้อมเทคนิคพิชิตคะแนน อ่อนแค่ไหนก็เรียนได้

โดย KPN Academy
฿1,900
14.1 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์
  1. สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับ ม.4 ม.5 ม.6 ที่ออกข้อสอบ PAT1
  2. วิเคราะห์ข้อสอบและแนะนำวิธีทำข้อสอบ PAT1
  3. สอนเทคนิคการทำข้อสอบ PAT1 เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด
รายละเอียด

เพราะ PAT1 ยาก เราจึงต้องเตรียมตัวก่อนสอบจริง คะแนน PAT1 100 คะแนน ก็ทำให้คะแนนรวมของเราเลือกคณะได้มากมาย แค่เรารู้เนื้อหาที่จะออกสอบ ก็สามารถกำหนดคะแนนตัวเองได้แล้ว คอร์สนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 กลุ่ม เรียงตามความน่าจะเก็บ ดังนี้

  1. ง่าย / ออกเยอะ
  2. ง่าย / ออกน้อย
  3. ยาก / ออกเยอะ
  4. ยาก / ออกน้อย
หลักสูตร
1.1 สมการและอสมการสแควรูท ตอน 1
สมการและอสมการสแควรูท ตอน 1
1.2 สมการและอสมการสแควรูท ตอน 2
สมการและอสมการสแควรูท ตอน 2
1.3 การดำเนินการทวิภาค
การดำเนินการทวิภาค
1.4 สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์
สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์
บทที่ 1 จำนวนจริง
จำนวนจริง
2.1 สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียล
สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียล
2.2 สมการและอสมการลอการิทึม ตอน 1
สมการและอสมการลอการิทึม ตอน 1
2.3 สมการและอสมการลอการิทึม ตอน 2
สมการและอสมการลอการิทึม ตอน 2
2.4 ระบบสมการเลขยกกำลัง
ระบบสมการเลขยกกำลัง
บทที่ 2 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
3.1 ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ ตอนที่ 1
ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ ตอนที่ 1
3.2 ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ ตอนที่ 2
ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ ตอนที่ 2
3.3 ข้อมูลแจกแจงความถี่
ข้อมูลแจกแจงความถี่
3.4 สมบัติของค่ากลางและการกระจาย
สมบัติของค่ากลางและการกระจาย
3.5 ค่ามาตรฐานและพื้นที่ใต้โค้งปกติ
ค่ามาตรฐานและพื้นที่ใต้โค้งปกติ
3.6 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
บทที่ 3 สถิติ
สถิติ
4.1 เซตและสมบัติของเซต
เซตและสมบัติของเซต
4.2 การหาจำนวนสมาชิกของเซต
การหาจำนวนสมาชิกของเซต
บทที่ 4 เซต
เซต
5.1 ค่าความจริงของประพจน์
ค่าความจริงของประพจน์
5.2 การตรวจสอบสัจนิรันดร์
การตรวจสอบสัจนิรันดร์
5.3 ตัวบ่งปริมาณและการหาค่าความจริง
ตัวบ่งปริมาณและการหาค่าความจริง
บทที่ 5 ตรรกศาสตร์
ตรรกศาสตร์
6.1 การดำเนินการของเมทริกซ์
การดำเนินการของเมทริกซ์
6.2 ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์
ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์
6.3 การแก้ระบบสมการด้วยเมทริกซ์
การแก้ระบบสมการด้วยเมทริกซ์
บทที่ 6 เมทริกซ์
เมทริกซ์
7.1 ผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ ตอนที่ 1
ผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ ตอนที่ 1
7.2 ผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ ตอนที่ 2
ผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ ตอนที่ 2
7.3 เวกเตอร์กับรูปเรขาคณิต
เวกเตอร์กับรูปเรขาคณิต
บทที่ 7 เวกเตอร์
เวกเตอร์
8.1 จำนวนเชิงซ้อนและการดำเนินการ ตอนที่ 1
จำนวนเชิงซ้อนและการดำเนินการ ตอนที่ 1
8.2 จำนวนเชิงซ้อนและการดำเนินการ ตอนที่ 2
จำนวนเชิงซ้อนและการดำเนินการ ตอนที่ 2
บทที่ 8 จำนวนเชิงซ้อน
จำนวนเชิงซ้อน
9.1 ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 1
ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 1
9.2 ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 2
ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 2
บทที่ 9 กำหนดการเชิงเส้น
กำหนดการเชิงเส้น
10.1 โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน
โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน
10.2 อินเวอร์สของฟังก์ชันและคอมโพสิทฟังก์ชัน
อินเวอร์สของฟังก์ชันและคอมโพสิทฟังก์ชัน
10.3 นิยามฟังก์ชันใหม่ๆ
นิยามฟังก์ชันใหม่ๆ
บทที่ 10 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
11.1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 1
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 1
11.2 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 2
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 2
11.3 นิยามดิฟและอินทิกรัลจำกัดเขต ตอนที่ 1
นิยามดิฟและอินทิกรัลจำกัดเขต ตอนที่ 1
11.4 นิยามดิฟและอินทิกรัลจำกัดเขต ตอนที่ 2
นิยามดิฟและอินทิกรัลจำกัดเขต ตอนที่ 2
11.5 การประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์ ตอนที่ 1
การประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์ ตอนที่ 1
11.6 การประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์ ตอนที่ 2
การประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์ ตอนที่ 2
11.7 พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 1
พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 1
11.8 พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 2
พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 2
บทที่ 11 แคลคูลัส
แคลคูลัส
12.1 ลำดับจำกัดและอนุกรมจำกัด
ลำดับจำกัดและอนุกรมจำกัด
12.2 ลำดับอนันต์และการลู่เข้า / ลู่ออก
ลำดับอนันต์และการลู่เข้า / ลู่ออก
12.3 ผลบวกอนันต์และอนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 1
ผลบวกอนันต์และอนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 1
12.4 ผลบวกอนันต์และอนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 2
ผลบวกอนันต์และอนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 2
บทที่ 12 ลำดับและอนุกรม
ลำดับและอนุกรม
13.1 เอกลักษณ์ตรีโกณมิติที่ใช้บ่อย ตอนที่ 1
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติที่ใช้บ่อย ตอนที่ 1
13.2 เอกลักษณ์ตรีโกณมิติที่ใช้บ่อย ตอนที่ 2
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติที่ใช้บ่อย ตอนที่ 2
13.3 เอกลักษณ์ตรีโกณมิติที่ใช้บ่อย ตอนที่ 3
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติที่ใช้บ่อย ตอนที่ 3
13.4 กฎตรีโกณมิติที่เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม
กฎตรีโกณมิติที่เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม
13.5 อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
บทที่ 13 ตรีโกณมิติ
ตรีโกณมิติ
14.1 การเรียงสับเปลี่ยน ตอนที่ 1
การเรียงสับเปลี่ยน ตอนที่ 1
14.2 การเรียงสับเปลี่ยน ตอนที่ 2
การเรียงสับเปลี่ยน ตอนที่ 2
14.3 การจัดหมู่
การจัดหมู่
14.4 โจทย์ประยุกต์ความน่าจะเป็น
โจทย์ประยุกต์ความน่าจะเป็น
บทที่ 14 ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น
15.1 ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง
ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง
15.2 โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับรูปภาคตัดกรวย ตอนที่ 1
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับรูปภาคตัดกรวย ตอนที่ 1
15.3 โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับรูปภาคตัดกรวย ตอนที่ 2
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับรูปภาคตัดกรวย ตอนที่ 2
บทที่ 15 ภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวย
ผู้สอน