Upgrade ชีววิทยา ม.ปลาย พร้อมข้อสอบ O–NET

สรุปเนื้อหาชีววิทยา ม.ปลาย พร้อมโจทย์ข้อสอบ O-NET เน้นจุดสำคัญที่พบบ่อยในการสอบ อัพเกรดคะแนนให้สูงขึ้น

โดย KPN Academy
฿900
7.2 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์
  1. สรุปเนื้อหาชีววิทยาพื้นฐานระดับชั้น ม.ปลาย
  2. วิเคราะห์โจทย์ ข้อสอบ และแนะนำวิธีทำข้อสอบชีววิทยาพื้นฐาน ม.ปลาย
  3. สอนเทคนิคการทำข้อสอบชีววิทยาพื้นฐาน ม.ปลาย เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด
รายละเอียด

ชีววิทยาใครว่าน่าเบื่อ ถ้าเรามีการวางแผนและสรุปอย่างดี วิชานี้ก็จะกลายเป็นวิชาที่ง่าย คอร์สนี้จะเน้นสอนเนื้อหารายวิชาพื้นฐาน ด้วยสไตล์การสอนที่จะทำให้ทุกคนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา น้อง ๆ จึงมั่นใจได้ว่า ชีววิทยาจะสนุกแน่นอน โดยมีหัวข้อ ดังนี้

  1. สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต
  2. พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ
  3. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ทั้ง 3 บทนี้ จะสอนแบบสรุป สั้น กระชับ แม้น้อง ๆ ที่มีพื้นฐานอ่อนก็เรียนเข้าใจได้ นอกจากนี้ยังเสริมเทคนิคในการทำข้อสอบ และเก็งข้อสอบ จึงทำให้น้อง ๆ มั่นใจได้ว่า จะสามารถทำคะแนนสอบออกมาได้ดีมาก ๆ

หลักสูตร
1.1 โครงสร้างของเซลล์
โครงสร้างของเซลล์
1.2 การลำเลียงสารระหว่างเซลล์
การลำเลียงสารระหว่างเซลล์
1.3 การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช
การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช
1.4 การรักษาดุลยภาพของร่างกาย (ระบบขับถ่าย)
การรักษาดุลยภาพของร่างกาย (ระบบขับถ่าย)
1.5 การรักษาดุลยภาพของร่างกาย (แร่ธาตุ)
การรักษาดุลยภาพของร่างกาย (แร่ธาตุ)
1.6 การรักษาดุลยภาพของร่างกาย (Homeostatis)
การรักษาดุลยภาพของร่างกาย (Homeostatis)
1.7 การรักษาดุลยภาพของร่างกาย (ระบบภูมิคุ้มกัน)
การรักษาดุลยภาพของร่างกาย (ระบบภูมิคุ้มกัน)
บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต
สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต
2.1 การแบ่งเซลล์
การแบ่งเซลล์
2.2 โครงสร้างของ DNA
โครงสร้างของ DNA
2.3 การกลายพันธุ์และโรคทางพันธุกรรม
การกลายพันธุ์และโรคทางพันธุกรรม
2.4 เทคโนโลยีชีวภาพต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีชีวภาพต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
2.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2.6 การคัดเลือกตามธรรมชาติ
การคัดเลือกตามธรรมชาติ
บทที่ 2 พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ
พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ
3.1 การรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ
การรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ
3.2 การเปลี่ยนแปลงแทนที่
การเปลี่ยนแปลงแทนที่
3.3 ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
บทที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ผู้สอน