Upgrade ภาษาไทย ม.ปลาย พร้อมข้อสอบ O–NET

สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ปลาย พร้อมโจทย์ข้อสอบ O-NET เน้นจุดสำคัญที่พบบ่อยในการสอบ อัพเกรดคะแนนให้สูงขึ้น

โดย KPN Academy
฿900
4.8 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์
  1. สรุปเนื้อหาภาษาไทยพื้นฐานระดับชั้น ม.ปลาย
  2. วิเคราะห์โจทย์ ข้อสอบ และแนะนำวิธีการทำข้อสอบภาษาไทยพื้นฐาน ม.ปลาย
  3. สอนเทคนิคการทำข้อสอบภาษาไทยพื้นฐาน ม.ปลาย เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด
รายละเอียด

ภาษาไทยเป็นวิชาที่นักเรียนในทุกแผนการเรียนต้องเรียนเหมือนกันหมด หากน้อง ๆ คิดว่ามีเนื้อหาเยอะ ต้องจำมาก เลิกคิดไปได้เลย เพราะคอร์สนี้ได้คัดเนื้อหาเน้น ๆ เฉพาะที่จำเป็นและพบบ่อยในการสอบสนามต่าง ๆ มาไว้ให้ทุกคนแล้ว ประกอบด้วย

  1. หลักภาษา
  2. การใช้ภาษา
  3. การอ่าน
  4. คุณค่าของวรรณคดี

น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย โดยจะเริ่มปูพื้นความรู้ก่อน แล้วนำเข้าสู่การวิเคราะห์ พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ เพื่อทำคะแนนภาษาไทยให้ได้มากที่สุด

หลักสูตร
1.1 เสียงและอักษรในภาษาไทย
เสียงและอักษรในภาษาไทย
1.2 คำ กลุ่มคำ และประโยค
คำ กลุ่มคำ และประโยค
1.3 คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
บทที่ 1 หลักภาษาไทย
เสียง อักษร กลุ่มคำ และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
1.4 การเพิ่มคำในภาษาไทย
การเพิ่มคำในภาษาไทย
บทที่ 1 หลักภาษาไทย
การเพิ่มคำในภาษาไทย
2.1 ความหมายของคำและสำนวน และมารยาทในการสื่อสาร ตอน 1
ความหมายของคำและสำนวน และมารยาทในการสื่อสาร ตอน 1
2.2 ความหมายของคำและสำนวน และมารยาทในการสื่อสาร ตอน 2
ความหมายของคำและสำนวน และมารยาทในการสื่อสาร ตอน 2
บทที่ 2 ภาษาและการสื่อสาร
ความหมายของคำและสำนวน และมารยาทในการสื่อสาร
2.3 ราชาศัพท์และระดับภาษา
ราชาศัพท์และระดับภาษา
บทที่ 2 ภาษาและการสื่อสาร
ราชาศัพท์และระดับภาษา
2.4 การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ
บทที่ 2 ภาษาและการสื่อสาร
การอ่านจับใจความสำคัญ
2.5 การโน้มน้าวใจ การโต้แย้ง การใช้เหตุผล และการแสดงทรรศนะ
การโน้มน้าวใจ การโต้แย้ง การใช้เหตุผล และการแสดงทรรศนะ
บทที่ 2 ภาษาและการสื่อสาร
การโน้มน้าวใจ โต้แย้ง การใช้เหตุผล และการแสดงทรรศนะ
3.1 แนวทางพิจารณาคุณค่าของวรรณคดี
แนวทางพิจารณาคุณค่าของวรรณคดี
บทที่ 3 การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
ผู้สอน