Upgrade ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย พร้อมข้อสอบ O–NET

สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย พร้อมโจทย์ข้อสอบ O-NET เน้นจุดสำคัญที่พบบ่อยในการสอบ อัพเกรดคะแนนให้สูงขึ้น

โดย KPN Academy
฿900
6.5 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์
 1. สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้น ม.ปลาย
 2. วิเคราะห์โจทย์ ข้อสอบ และแนะนำวิธีการทำข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.ปลาย
 3. สอนเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.ปลาย เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด
รายละเอียด

เพราะภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการยื่นเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เราจึงต้องเตรียมตัวกันให้ดี ใครบอกอังกฤษเข้าใจยาก มาเจอบทเรียนในคอร์สนี้แล้วจะรู้ว่าไม่ยากเลย โดยคอร์สนี้แบ่งเนื้อหาไว้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

 1. Part I Use and Usage ประกอบไปด้วย

  • Dialog completion (เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์)
  • Situational dialogs (กำหนดสถานการณ์มาให้ แล้วให้เลือกคำพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น)
  • Sentence completion (ใช้ความรู้โครงสร้างเติมประโยคให้สมบูรณ์)
  • Error correction (แก้ส่วนที่ผิดไวยากรณ์ให้ถูกต้อง)
 2. Part II Writing Ability

  • ส่วนนี้วัดความสามารถด้านการเขียน (เติมข้อความที่เรียบเรียงถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และความหมายลงในบทความ)
 3. Part III Reading Ability ประกอบไปด้วย

  • Vocabulary (เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างตามบทความที่กำหนดให้)
  • Reading Comprehension (อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม)

คอร์สนี้จะสรุปเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้ในแต่ละพาร์ทแบบไล่ระดับจากง่ายไปถึงยาก และพาน้อง ๆ ทำข้อสอบ พร้อมเสริมเทคนิคลัด ช่วยจำ ช่วยเลือกคำตอบ ทำให้น้อง ๆ สามารถทำคะแนนได้ง่าย ๆ

หลักสูตร
1.1 รู้ทันพาร์ท Grammar
รู้ทันพาร์ท Grammar
บทที่ 1 ข้อสอบ Grammar ใครว่ายาก
รู้ทันพาร์ท Grammar
1.2 แยกให้เป็น ตัวไหน Subject ตัวไหน Verb ตอน 1
แยกให้เป็น ตัวไหน Subject ตัวไหน Verb ตอน 1
1.3 แยกให้เป็น ตัวไหน Subject ตัวไหน Verb ตอน 2
แยกให้เป็น ตัวไหน Subject ตัวไหน Verb ตอน 2
บทที่ 1 ข้อสอบ Grammar ใครว่ายาก
แยกให้เป็น ตัวไหน subject ตัวไหน verb
1.4 Grammar ที่ออกบ่อย ตอน 1_Part 01
Grammar ที่ออกบ่อย ตอน 1_Part 01
1.5 Grammar ที่ออกบ่อย ตอน 1_Part 02
Grammar ที่ออกบ่อย ตอน 1_Part 02
1.6 Grammar ที่ออกบ่อย ตอน 1_Part 03
Grammar ที่ออกบ่อย ตอน 1_Part 03
บทที่ 1 ข้อสอบ Grammar ใครว่ายาก
Grammar ที่ออกบ่อย ตอน 1
1.7 Grammar ที่ออกบ่อย ตอน 2_Part 01
Grammar ที่ออกบ่อย ตอน 2_Part 01
1.8 Grammar ที่ออกบ่อย ตอน 2_Part 02
Grammar ที่ออกบ่อย ตอน 2_Part 02
บทที่ 1 ข้อสอบ Grammar ใครว่ายาก
Grammar ที่ออกบ่อย ตอน 2
1.9 Grammar ที่ออกบ่อย ตอน 3_Part 01
Grammar ที่ออกบ่อย ตอน 3_Part 01
1.10 Grammar ที่ออกบ่อย ตอน 3_Part 02
Grammar ที่ออกบ่อย ตอน 3_Part 02
บทที่ 1 ข้อสอบ Grammar ใครว่ายาก
Grammar ที่ออกบ่อย ตอน 3
1.11 ตะลุยข้อสอบ Grammar ตอน 1
ตะลุยข้อสอบ Grammar ตอน 1
1.12 ตะลุยข้อสอบ Grammar ตอน 2
ตะลุยข้อสอบ Grammar ตอน 2
บทที่ 1 ข้อสอบ Grammar ใครว่ายาก
ตะลุยข้อสอบ Grammar
2.1 ตั้งตัวรับมือคอนเวอร์ยังไงดี
ตั้งตัวรับมือคอนเวอร์ยังไงดี
บทที่ 2 ข้อสอบ Conver. ตัวเก็บคะแนน
ตั้งตัวรับมือคอนเวอร์ยังไงดี
2.2 Dialog Completion เค้าคุยอะไรกันมั่งนะ ตอน 1
Dialog Completion เค้าคุยอะไรกันมั่งนะ ตอน 1
2.3 Dialog Completion เค้าคุยอะไรกันมั่งนะ ตอน 2
Dialog Completion เค้าคุยอะไรกันมั่งนะ ตอน 2
บทที่ 2 ข้อสอบ Conver. ตัวเก็บคะแนน
Dialog Completion เค้าคุยอะไรกันมั่งนะ
2.4 Situational Dialog ชอบพาร์ทนี้สุดๆ ง่ายเว่อร์
Situational Dialog ชอบพาร์ทนี้สุดๆ ง่ายเว่อร์
บทที่ 2 ข้อสอบ Conver. ตัวเก็บคะแนน
Situational Dialog ชอบพาร์ทนี้สุดๆ ง่ายเว่อร์
2.5 ตะลุยข้อสอบคอนเวอร์ ตอน 1
ตะลุยข้อสอบคอนเวอร์ ตอน 1
2.6 ตะลุยข้อสอบคอนเวอร์ ตอน 2
ตะลุยข้อสอบคอนเวอร์ ตอน 2
บทที่ 2 ข้อสอบ Conver. ตัวเก็บคะแนน
ตะลุยข้อสอบคอนเวอร์
3.1 ต้องอ่านอะไรบ้างในข้อสอบ O-NET
ต้องอ่านอะไรบ้างในข้อสอบ O-NET
บทที่ 3 ข้อสอบ Reading ไม่ทิ้งดิ่งอีกต่อไป
ต้องอ่านอะไรบ้างในข้อสอบ O-NET
3.2 ทำยังไงถึงเข้าใจคำศัพท์
ทำยังไงถึงเข้าใจคำศัพท์
บทที่ 3 ข้อสอบ Reading ไม่ทิ้งดิ่งอีกต่อไป
ทำยังไงถึงเข้าใจคำศัพท์
3.3 Extract สั้นๆ ดีต่อใจ อย่าไปกลัว
Extract สั้นๆ ดีต่อใจ อย่าไปกลัว
บทที่ 3 ข้อสอบ Reading ไม่ทิ้งดิ่งอีกต่อไป
Extract สั้นๆ ดีต่อใจ อย่าไปกลัว
3.4 Passage ยาวๆ ต้องอ่านยังไงถึงได้คะแนน
Passage ยาวๆ ต้องอ่านยังไงถึงได้คะแนน
บทที่ 3 ข้อสอบ Reading ไม่ทิ้งดิ่งอีกต่อไป
Passage ยาวๆ ต้องอ่านยังไงถึงได้คะแนน
ผู้สอน