Upgrade เคมี ม.ปลาย พร้อมข้อสอบ O–NET

สรุปเนื้อหาเคมี ม.ปลาย พร้อมโจทย์ข้อสอบ O-NET เน้นจุดสำคัญที่พบบ่อยในการสอบ อัพเกรดคะแนนให้สูงขึ้น

โดย KPN Academy
฿900
5.9 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์
  1. สรุปเนื้อหาเคมีพื้นฐานระดับชั้น ม.ปลาย
  2. วิเคราะห์โจทย์ ข้อสอบ และแนะนำวิธีการทำข้อสอบเคมีพื้นฐาน ม.ปลาย
  3. สอนเทคนิคการทำข้อสอบเคมีพื้นฐาน ม.ปลาย เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด
รายละเอียด

เคมีเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน มีบางส่วนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และการประยุกต์วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน แต่นั่นไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป

คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย ที่ต้องการเรียนเนื้อหาทั้งหมดของเคมีพื้นฐานแบบเร่งรัด หรือกำลังเตรียมตัวสอบ โดยเนื้อหาประกอบด้วย

  1. อะตอม และตารางธาตุ
  2. พันธะเคมี
  3. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  4. เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์
  5. สารชีวโมเลกุล

นอกจากสรุปเนื้อหาแล้ว คอร์สนี้ยังสอนเทคนิคการทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ พร้อมแบบฝึกหัดประกอบ และตัวอย่างข้อสอบ เพียงเท่านี้น้อง ๆ ก็สามารถทำคะแนนสอบเคมีออกมาได้ดีแน่นอน

หลักสูตร
1.1 พื้นฐานอะตอม
พื้นฐานอะตอม
บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
พื้นฐานอะตอม
1.2 ตัวอย่างแนวข้อสอบ O-NET พื้นฐานอะตอม
ตัวอย่างแนวข้อสอบ O-NET พื้นฐานอะตอม
บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
แนวข้อสอบ O-NET พื้นฐานอะตอม
1.3 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
1.4 สมบัติของสารประกอบตามตารางธาตุ
สมบัติของสารประกอบตามตารางธาตุ
บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
สมบัติของสารประกอบตามตารางธาตุ
2.1 พันธะและสมบัติสารประกอบต่างๆ
พันธะและสมบัติสารประกอบต่างๆ
บทที่ 2 พันธะเคมี
พันธะและสมบัติสารประกอบต่างๆ
2.2 การเกิดสารประกอบไอออนิกและโคเวเลนต์
การเกิดสารประกอบไอออนิกและโคเวเลนต์
บทที่ 2 พันธะเคมี
การเกิดสารประกอบไอออนิกและโคเวเลนต์
2.3 แนวข้อสอบ O-NET พันธะเคมี
แนวข้อสอบ O-NET พันธะเคมี
บทที่ 2 พันธะเคมี
แนวข้อสอบ O-NET พันธะเคมี
3.1 การเปลี่ยนแปลงของสารและสมการเคมี
การเปลี่ยนแปลงของสารและสมการเคมี
บทที่ 3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การเปลี่ยนแปลงของสารและสมการเคมี
3.2 การดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
การดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
3.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
4.1 การกลั่นน้ำมันดิบ
การกลั่นน้ำมันดิบ
บทที่ 4 เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์
การกลั่นน้ำมันดิบ
4.2 เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
บทที่ 4 เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์
เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
4.3 โครงสร้างและประเภทของพอลิเมอร์
โครงสร้างและประเภทของพอลิเมอร์
บทที่ 4 เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์
โครงสร้างและประเภทของพอลิเมอร์
4.4 ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยาง และเส้นใย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยาง และเส้นใย
บทที่ 4 เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยาง และเส้นใย
5.1 คาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรต
บทที่ 5 สารชีวโมเลกุล
คาร์โบไฮเดรต
5.2 โปรตีน
โปรตีน
บทที่ 5 สารชีวโมเลกุล
โปรตีน
5.3 ไขมัน
ไขมัน
บทที่ 5 สารชีวโมเลกุล
ไขมัน
5.4 กรดนิวคลีอิก
กรดนิวคลีอิก
บทที่ 5 สารชีวโมเลกุล
กรดนิวคลีอิก
ผู้สอน