คอร์ส คำสรรพนาม

เรียนรู้ บุรุษสรรพนาม คำสรรพนามสะท้อน คำสรรพนามใช้กับบุคคลทั่วไปไม่เจาะจง และ เรียนรู้การเรียงลำดับคำในประโยคที่มีคำสรรพนาม

โดย Coach Rose
฿700
0.6 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

เรียนรู้ บุรุษสรรนาม คำสรรพนามสะท้อน คำสรรพนามที่ใช่้กับบุคคลทั่วไปไม่เจาะจง และเรียนรู้การเรียงลำดับคำในประโยคที่มีคำสรรพนาม

รายละเอียด

บุรุษสรรพนาม สรรพนามสะท้อน คำสรรพนามใช้กับคนโดยทั่วๆ ไป ไม่เจาะจง และ เรียนรู้การเรียงลำดับคำในประโยคที่มีคำสรรพนาม

หลักสูตร
คอร์ส คำสรรพนาม
คำสรรพนาม ที่ใช้ในภาษาสวีเดน มีหลักการใช้ หลายรูปแบบ ซึ่งในบทเรียนนี้ จะได้เรียนรู้ ถึงการใช้ในแต่ละรูปแบบ และนอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้ถึงการเรียงลำดับคำในประโยคที่มีคำสรรพนาม
คอร์ส คำสรรพนาม
สรรพนามที่เป็นรูปกรรม
คอร์ส คำสรรพนาม
สรรพนามสะท้อน
คอร์ส คำสรรพนาม
ีคน คนเรา ผู้คน
คอร์ส คำสรรพนาม
การเรียงลำดับคำในประโยคที่มีคำสรรพนาม
ผู้สอน
วิทยากร และ ครูฝึกส่วนตัว

ป้ัจจุบัน เป็นวิทยากร และ เป็นครูฝึกส่วนตัว ในประเทศสวีเดน