ส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน

ส่วนประกอบของประโยค ชนิดของประโยค ประโยคคำถามที่ตอบรับ ประโยคคำถามที่ใช้แสดงคำถาม คำที่แสดงคำถาม คำกริยาวิเศษณ์สามัญ คำที่ใช้เป็นคำขึ้นต้นของประโยค ประโยคการตอบรับแบบสั้น

โดย Coach Rose
฿1,555
1.5 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

รู้หลักการในส่วนประกอบของประโยค การเรียงลำดับคำของประโยคในภาษาสวีเดน ข้อบังคับในเรื่องประธานและกริยา ประโยคคำถามที่ตอบรับด้วยคำว่าใช่ หรือ ไม่ใช่ และรู้ในความแตกต่างระหว่างประโยคบอกเล่าและประโยคคำถาม และลักษณะของประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำแสดงคำถาม รู้หลักการใช้คำกริยาวิเศษณ์สามัญที่สามารถนำมาใช้เป็นคำขึ้นต้นของประโยค และได้รู้จักว่าคำกริยาวิเศษณ์สามัญมีกี่แบบ

รายละเอียด

ส่วนประกอบของประโยค ชนิดของประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถามที่ตอบรับด้วยคำว่าใช่หรือไม่ใช่ ประโยคคำถามที่ใช่้แสดงคำถาม คำที่แสดงคำถาม คำกริยาวิเศษณ์สามัญ คำที่ใช้เป็นคำขึ้นต้นของประโยค ประโยคตอบรับแบบสั้น

หลักสูตร
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
ส่วนประกอบของประโยค ชนิดของประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถามที่ตอบรับด้วยคำว่าใช่หรือไม่ใช่ ประโยคคำถามที่ใช้คำแสดงคำถาม คำที่แสดงคำถาม คำกริยาวิเศษณ์สามัญ คำที่ใช้เป็นคำขึ้นต้นของประโยค ประโยคตอบรับแบบสั้น
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
ส่วนประกอบของประโยค ประธาน และ กรรม และการเรียงลำดับของประโยคในภาษาสวีเดน ข้อบังคับในเรื่องประธานและกริยา
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
ชนิดของประโยคปฎิเสธ
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
ประโยคคำถามที่ตอบรับดัวยคำว่าใช่ หรือ ไม่ใช่
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
ประโยคคำถามที่ใช้แสดงคำถาม
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
คำที่แสดงคำถาม
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
คำกริยาวิเศษณ์สามัญ
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
คำที่ใช้เป็นคำขึ้นต้นของประโยค
คอร์สส่วนประกอบของประโยคในภาษาสวีเดน
ประโยคตอบรับแบบสั้น
ผู้สอน
Coach / วิทยากร / ครูฝึกส่วนตัว

จบการศึกษาด้านบัญชี ทำงานเป็นนักบัญชีอิสระ ต่อมา ได้แต่งงานกับชาวสวีเดน และได้ย้ายไปใช้ชีวิตใน ประเทศสวีเดน กับสามีชาวสวีเดน ปัจจุบัน เป็นวิทยากรสอนภาษาสวีเดน และ เป็นครูฝึกส่วนตัวด้านการดูแลสุขภาพ ได้รับรางวัล Asia award ครูยอดเยี่ยม และ บริหารธุรกิจด้านสุขภาพ ในระดับเอเซีย และ ได้รับรางวัล World Class ครูยอดเยี่ยม และ พัฒนาระบบยอดเยี่ยม / เขียนหนังสือ "เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย กับ ครูโรส " และ เขียนหนังสือ "หลักสูตรการเรียนการสอน การนวดแก้อาการเพื่อช่วยบรรเทาจากโรคต่างๆ " ได้จัดทำคอร์สต่างๆ เพื่อสอนออนไลน์ใน ucourse โดยต้องการให้คนไทย ในประเทศไทย ได้เรียนรู้ และ เข้าใจใน ภาษาสวีเดน มากขึ้น สามารถพูดภาษาสวีเดนได้มากขึ้น โดยไม่จำเป็นที่ต้องเสียค่าเรียนจำนวนมาก ซึ่งเป็นราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ เพื่อได้เรียนภาษาสวีเดน และนี่คือเหตุผลที่ทำไม ราคาเรียนในคอร์สแต่ละคอร์สของครูโรส จึงมีการลดราคา ซึ่งการลดราคาไม่ได้หมายความว่า เป็นของที่ไม่ดีแต่เป็นเพราะต้องการให้คนไทยสามารถเรียนภาษาสวีเดน ได้โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อแลกกับความรู้ที่จะได้มา