คอร์สบอกเวลา เป็นภาษาสวีเดน

เพื่อรู้ว่าต้องพูดว่าอย่างไรในภาษาสวีเดน

โดย Coach Rose
0.4 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

เพื่อรู้ว่าต้องพูดว่าอย่างไรในภาษาสวีเดน

รายละเอียด

เป็นการเรียนรู้ถึง คำพูดในภาษาสวีเดน บอกเกี่ยวกับเวลา

หลักสูตร
คอร์สบอกเวลา เป็นภาษาสวีเดน
เพื่อสามารถบอกเวลา เป็นภาษาสวีเดน
คอร์สบอกเวลา เป็นภาษาสวีเดน
เพื่อสามารถบอกเวลา เป็นภาษาสวีเดน
ผู้สอน
วิทยากร และ ครูฝึกส่วนตัว

ป้ัจจุบัน เป็นวิทยากร และ เป็นครูฝึกส่วนตัว ในประเทศสวีเดน