คอร๋สบอก วัน เดือน ปี เป็นภาษาสวีเดน

คอร์สบอก วัน เดือน ปี เป็นภาษาสวีเดน เพื่อจะได้เรียนรู้

โดย Coach Rose
0.2 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

เพื่อจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการบอกวัน เดือน ปี เป็นภาษาสวีเดน

รายละเอียด

เพื่อจะได้เรียนรู้เพื่อบอก วัน เดือน ปี เป็นภาษาสวีเดน

หลักสูตร
คอร์สบอก วัน เดือน ปี เป็นภาษาสวีเดน
เรียนรู้เกี่ยวกับ การบอกวัน เดือน ปี เป็นภาษาสวีเดน
คอร์สบอก วัน เดือน ปี เป็นภาษาสวีเดน
เพื่อเรียนรู้ เกี่ยวกับ การบอก วัน เดือน ปี เป็นภาษาสวีเดน
ผู้สอน
วิทยากร และ ครูฝึกส่วนตัว

ป้ัจจุบัน เป็นวิทยากร และ เป็นครูฝึกส่วนตัว ในประเทศสวีเดน