คอร๋ส บอกอันดับวันที่ เป็นภาษาสวีเดน

คอร๋สบอก อันดับ วันที่เป็นภาษาสวีเดน

โดย Coach Rose
0.1 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

เรียนรู้การบอกอันดับ วันที่ เป็นภาษาสวีเดน

รายละเอียด

เรียนรู้ การบอกอันดับ วันที่ เป็นภาษาสวีเดน

หลักสูตร
คอร๋ส บอกอันดับวันที่ เป็นภาษาสวีเดน
เรียนรู้การบอก อันดับ วันที่ เป็นภาษาสวีเดน
คอร์สบอก อันดับ วันที่ เป็นภาษาสวีเดน
เพื่อเรียนรู้การบอก อันดับ วันที่เป็นภาษาสวีเดน
ผู้สอน
วิทยากร และ ครูฝึกส่วนตัว

ป้ัจจุบัน เป็นวิทยากร และ เป็นครูฝึกส่วนตัว ในประเทศสวีเดน