คอร์ส พยํญชนะ สระ การสะกดคำ และ การออกเสียง ในภาษาสวีเดน

คอร์ส พยัญชนะ สระ การสะกดคำ และ การออกเสียง ในภาษาสวีเดน

โดย Coach Rose
0.1 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

เรียนรู้ พยํญชนะ สระ การสะกดคำ และ การออกเสียง ในภาษาสวีเดน

รายละเอียด

เรียนรู้ พยัญชนะ สระ การสะกดคำ และการออกเสียง ในภาษาสวีเดน

หลักสูตร
ีคอร์ส พยํชนะ สระ การสะกดคำ และ การออกเสียง ในภาษาสวีเดน
ีคอร์ส พยัญชนะ สระ การสะกดคำ และ การออกเสียงในภาษาสวีเดน
ผู้สอน
วิทยากร และ ครูฝึกส่วนตัว

ป้ัจจุบัน เป็นวิทยากร และ เป็นครูฝึกส่วนตัว ในประเทศสวีเดน