Personality For Interview : ปรับบุคลิกภาพอย่างไร? ให้ได้งานที่ชอบ

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ เบื้องต้น ที่ครอบคลุมทั้ง การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก และ ภายใน โดยเนื้อหาทั้งหมดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน ทั้งของสุภาพบุรุษและ สุภาพสตรี ที่กำลังอยู่ในวัยทำงาน

โดย zykzewvmob
฿1,490
4.6 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติดที่ดี เกี่ยวกับ วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งภายนอก และภายใน เพื่อให้เหมาะกับการสัมภาษณ์งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

รายละเอียด

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ เบื้องต้น ที่ครอบคลุมทั้ง การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก และ ภายใน โดยเนื้อหาทั้งหมดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน ทั้งของสุภาพบุรุษและ สุภาพสตรี ที่กำลังอยู่ในวัยทำงาน ภายในคอร์สจะประกอบไปด้วย 7 หัวข้อหลัก ที่จำเป็นแก่การพัฒนาตนเองในด้านบุคลิกภาพเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสมัครงาน

หลักสูตร
บทนำ
แนะนำหลักสูตรและวิทยากร
เอกสารประกอบการเรียน
ไฟล์เอกสารประกอบการเรียนสำหรับคอร์ส Personality for Interview ปรับบุคลิกภาพอย่างไร? ให้ได้งานที่ชอบ
Chapter 1.1 : ทำความรู้จักกับบุคลิกภาพ
ความหมายของบุคลิกภาพ
Chapter 1.2 : ความสำคัญของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพสำคัญอย่างไร? ทำไมเราถึงต้องใส่ใจพัฒนา
Chapter 2.1 : บุคลิกภาพกับสายอาชีพ
เทคนิคเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
Chapter 2.2 : Style vs Fashion
ความแตกต่างระหว่าง Style และ Fashion
Chapter 2.3 : Style แต่ละประเภท
ทำความรู้จักกับ Style แบบต่างๆ
Chapter 2.4 : การค้นหา Style ของตัวเอง
แนวทางในการค้นหาสไตล์ของตนเอง
Chapter 2.5 : Style กับ สายอาชีพ
ความสัมพันธ์ระหว่าง Style กับ สายอาชีพ
Chapter 2.6 : เทคนิคในการแต่งกายให้ดูดีและน่าเชื่อถือ
เทคนิคเบื้องต้นในการแต่งกายให้ดูดีและน่าเชื่อถือ สำหรับการสมัครงาน
Chapter 3.1 : หลักเบื้องต้นในการแต่งหน้าทำผม
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก โดยการแต่งหน้าทำผม
Chapter 3.2 : หลักพื้นฐานในการแต่งหน้าเพื่อแก้ไขรูปหน้าเบื้องต้น
หลักการพื้นฐานที่ควรทราบสำหรับการแต่งหน้า เพื่อแก้ไขรูปหน้าเบื้องต้น สำหรับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี
chapter 3.3 : เคล็ดลับการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรี
เทคนิคการแต่งกายให้เหมาะกับการทำงานและสัมภาษณ์งาน สำหรับสุภาพสตรี
Chapter 3.4 : เคล็ดลับการแต่งกายสำหรับสุภาพบุรุษ
เทคนิคในการแต่งกายที่เหมาะสมเพื่อการทำงานและสมัครงาน สำหรับสุภาพบุรุษ
Chapter 4.1 : การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
รู้จักตัวเองมาขึ้นผ่านการ วิเคราะห์จุดเด่น เสริมจุดด้อย
Chapter 4.2 : Self Esteem vs Self Confidence
ความแตกต่างระหว่าง Self Esteem และ Self Confidence
Chapter 4.3 : วิธีฝึก Mindset สร้างความมั่นใจให้ตัวเอง
เทคนิค 12 วิธีฝึก Mindset เพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง
Chapter 5.1 : สัมภาษณ์งานอย่างไร? ให้ได้งานที่ชอบ
การปฏิบัติตัวเบื้องต้นในวันสัมภาษณ์งาน
Chapter 5.2 : มารยาทพื้นฐานในการสัมภาษณ์งาน
มารยาทพื้นฐานที่ควรทราบก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งาน
Chapter 5.3 : สิ่งที่ไม่ควรทำในวันสัมภาษณ์งาน
สิ่งที่ผู้สมัคร ไม่ควรทำในวันสัมภาษณ์งาน
Chapter 5.4 : แนวทางการเขียน Resume
แนวทางและเทคนิคเบื้องต้นในการเขียน Resume ให้น่าสนใจ
Chapter 6.1 : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เทคนิคในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
Chapter 6.2 : เทคนิคการตอบคำถามเบื้องต้น
รวมเทคนิคในการตอบคำถามเบื้องต้น
Chapter 6.3 : ตัวอย่างคำถามในการสัมภาษณ์งานที่พบบ่อย
รวมตัวอย่างคำถามที่พบบ่อยๆในการสัมภาษณ์งานพร้อมแนวทางการตอบ
Chapter 6.4 : แนวทางการตอบคำถามสุดหิน !!
ตัวอย่างคำถามยากๆ ที่ผู้สมัครอาจพบเจอพร้อมแนวทางคำตอบที่เหมาะสม
Chapter 6.5 : เมื่อผู้สมัครต้องเป็นฝ่ายถามกลับ
รวมตัวอย่างคำถามสำหรับผู้สมัคร เพื่อถามกลับไปยังผู้สัมภาษณ์ กรณีที่มีการเปิดโอกาสให้ถามกลับได้
Chapter 7.1 : ทัศนคติ กับการเลือกองค์กร
แง่คิดในการปรับทัศนคติที่อาจจะส่งผลต่อการเลือกองค์กรที่แต่ละคนต้องการร่วมงานด้วย
Chapter 7.2 : บทสรุป
บทสรุปท้ายหลักสูตร
ผู้สอน