คอร์ส พูด-เสก-เงิน

คอร์สฝึกการพูด ที่เน้นการฝึกทักษะการพูดอย่างแท้จริง โดยเน้นการให้เทคนิคการพูดในรูปแบบต่างๆ อย่างครอบคลุม เพื่อให้ผู้เรียน สามารถพูดได้ดีขึันทันที หลังจากได้เรียนในแต่ละบท ซึ่งทุกบทฝึก สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆและต่อยอดสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักพูด วิทยากร Coach ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคการพูดในรูปแบบต่างๆเพื่อประกอบอาชีพอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

฿1,299
3.6 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์
 • ให้ผู้เรียนได้รู้จริงเรื่องเทคนิคการพูดแบบมืออาชีพ และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน
 • ให้ผู้เรียนสามารถที่จะฝึกฝนและสามารถพูดสร้างแรงบันดาลใจได้จริง
 • ให้ผู้เรียนสามารถที่จะฝึกฝนและสามารถพูดโน้มน้าวใจ (Motivation)อันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพ นักพูด วิทยากร Coach และอาชีพต่างๆได้อย่างหลากหลาย
 • ให้ผู้เรียนสามารถ พูดบนเวที และพูดผ่านออนไลน์ ได้อย่างมั่นใจและเป็นมืออาชีพ
 • ให้ผู้เรียนสามารถ พูดบนเวที และพูดผ่านออนไลน์ได้ดีขึ้น โดยยังคงความเป็นตัวตน และมีสไตล์ที่โดดเด่น เป็นแบบฉบับของตนเอง
 • ให้ผู้เรียนสามารถพูดได้อย่างสนุกสนาน มีอารมณ์ขันอย่างมีระดับ และเป็นธรรมชาติ
รายละเอียด

คอร์สฝึกการพูด ที่เน้นการฝึกทักษะการพูดอย่างแท้จริง โดยเน้นการให้เทคนิคการพูดในรูปแบบต่างๆ อย่างครอบคลุม เพื่อให้ผู้เรียน สามารถพูดได้ดีขึันทันที หลังจากได้เรียนในแต่ละบท ซึ่งทุกบทฝึก สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆและต่อยอดสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักพูด วิทยากร Coach ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคการพูดในรูปแบบต่างๆเพื่อประกอบอาชีพอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยประสบการณ์จากผู้สอน ที่ผ่านการฝึกอบรมการพูดในสไตล์ ทอล์คโชว์ และมีประสบการณ์การพูดบนเวทีมายาวนานกว่า 20 ปีของผู้สอน ดร.วสุ เรืองจิรสุข (โค้ช โรเจอร์) การันตีด้วย รางวัลนักพูด ยอดนิยมดีเด่นประจำปี 2561 และได้รับเลือกให้เป็นนักพูด Popular Vote 8 ครั้ง จากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย จะทำให้ผู้เรียนได้รับเทคนิคการพูด แบบมืออาชีพ ควบคู่ไปกับการพูดแบบสนุกสนาน และสามารถนำเทคนิคที่ได้จากคอร์สไปใช้งานได้จริง อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถที่จะติดต่อกับผู้สอนเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้สอน ได้ผ่านช่องทางการติดต่อในคอร์สนี้อีกด้วย คุ้มค่าและสมบูรณ์แบบ เรื่องทักษะการพูดกับคอร์สออนไลน์พูดเสกเงิน

เนื้อหาหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้

 • คุณจะได้เรียนรู้>>>พื้นฐานการพูดที่จำเป็นสำหรับการสร้างความโดดเด่นในการพูด
 • คุณจะได้รู้>>>วิธีการขจัดอาการประหม่า เวลาต้องพูดบนเวที
 • คุณจะได้รับ>>>เทคนิคการพูดเพื่อสร้างอารมณ์ขันแบบมีระดับ และเหนือชั้น
 • คุณจะได้ฝึกการสร้าง>>>Feeling & Acting ในการนำเสนอการพูดทั้งแบบ Online
  และ Offline
 • คุณจะได้ฝึกฝน>>>เทคนิคการพูดโน้มน้าวใจ (Motivation)ให้ผู้ฟังเชื่อ และคล้อยตาม
 • คุณจะได้รู้เคล็ดลับ>>>เทคนิคการพูดเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ
 • คุณจะได้ workshop>>>เทคนิคการพูดระดับโลก ที่นักพูดใช้ในการพูดแล้วประสบความ สำเร็จ
 • คุณจะได้>>>เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้โดนใจผู้ฟัง
 • คุณจะได้>>>เทคนิคการพูดเพื่อการขายทั้ง Online และ Offline
 • คุณจะได้เรียนรู้>>>เทคนิคการพูดตอบข้อโต้แย้งลูกค้าแบบมืออาชีพ
หลักสูตร
VDO แนะนำคอร์ส พูด-เสก-เงิน
VDO แนะนำคอร์ส พูด-เสก-เงิน
EP 1 ปัญหาการพูด
EP 1 ปัญหาการพูด
EP 2 รูปแบบการพูด
EP 2 รูปแบบการพูด
EP 3 พื้นฐานสำคัญของการพูด
EP 3 พื้นฐานสำคัญของการพูด
EP 3.1 บุคลิกภาพสำหรับนักพูด
EP 3.1 บุคลิกภาพสำหรับนักพูด
EP 3.2 การเลือกใช้โทนเสียง
EP 3.2 การเลือกใช้โทนเสียง
EP 3.3 การจัดอาการประหม่า
EP 3.3 การจัดอาการประหม่า
EP 3.4 การถือไมโคโฟนแบบมืออาชีพ
EP 3.4 การถือไมโคโฟนแบบมืออาชีพ
EP 4 การทักทายที่ประชุม
EP 4 การทักทายที่ประชุม
EP 4.1 แบบเป็นทางการ
EP 4.1 แบบเป็นทางการ
EP 4.2 แบบกึ่งทางการ
EP 4.2 แบบกึ่งทางการ
EP 4.3 แบบไม่เป็นทางการ
EP 4.3 แบบไม่เป็นทางการ
EP 5 การสร้างโครงเรื่อง
EP 5 การสร้างโครงเรื่อง
EP 5.1 กานขึ้นต้นให้โดนใจผู้ฟัง
EP 5.1 กานขึ้นต้นให้โดนใจผู้ฟัง
EP 5.2 การเล่าเนื้อหา
EP 5.2 การเล่าเนื้อหา
EP 5.3 การสรุปจบให้จับใจผู้ฟัง
EP 5.3 การสรุปจบให้จับใจผู้ฟัง
EP 5.4 การขึ้นต้นและสรุปจบที่หลีกเลี่ยง
EP 5.4 การขึ้นต้นและสรุปจบที่หลีกเลี่ยง
EP 6 เทคนิคการพูดแบบมืออาชีพ
EP 6 เทคนิคการพูดแบบมืออาชีพ
EP 6.1 วรรคทอง
EP 6.1 วรรคทอง
EP 6.2 Tall of The Town
EP 6.2 Tall of The Town
EP 6.3 สาม WOW
EP 6.3 สาม WOW
EP 7 การพูดแนะนำตนเอง
EP 7 การพูดแนะนำตนเอง
EP 8 การพูดสร้างแรงบันดาลใจ
EP 8 การพูดสร้างแรงบันดาลใจ
EP 9 การพูดโน้มน้าวใจ MOTIVATION
EP 9 การพูดโน้มน้าวใจ MOTIVATION
EP 10 การพูดนำเสนอผลิตภัณฑ์
EP 10 การพูดนำเสนอผลิตภัณฑ์
EP 11 การพูดตอบข้อโต้แย้งลูกค้า
EP 11 การพูดตอบข้อโต้แย้งลูกค้า
EP 12 การพูดสร้างอารมณ์ขัน
EP 12 การพูดสร้างอารมณ์ขัน
บทสรุปคอร์ส พูด-เสก-เงิน
บทสรุปคอร์ส พูด-เสก-เงิน
ผู้สอน

ดร.วสุ เรืองจิรสุข (โค้ชโรเจอร์)

ประวัติการศึกษา •ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Management (Ph.D.) , International Academy of Management and Economics, Manila , Philippines. (2014) •ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration in Logistics (MBA.) , Eastern Asia University (2011) •ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต bachelor of arts in tourism and Hotel Management (BA.), Bangkok University.(1996)

ประสบการณ์ ด้านการพูดและการเป็นวิทยากร •ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น วิทยากร และ กรรมการบริหาร สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย •ได้รับเลือกเป็นนักพูด Popular Vote จากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย 8 ครั้ง •ได้รับถ้วยรางวัลนักพูดยอดนิยมดีเด่นประจำปี 2561 จากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย •ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “พิธีกร มืออาชีพ” MCOT Academy บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) •ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร"นักพูดมืออาชีพ" อำนวยการสอนโดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา •ผ่านการฝึกอบรมการพูด และเป็นนักพูดจากโครงการ "นักพูดบานฉ่ำ" , อำนวยการสอนโดยอาจารย์กรรณิกา ธรรมเกษร, บริษัท ภาษรโปรดักชั่น จำกัด และรายการ "ทีวี วาที“ •เป็นวิทยากรอบรม จิตวิทยาการขายและการบริการ •เป็นวิทยากรอบรมทางด้านบุคลิกภาพนักขาย •เป็นโค้ชสอนการพูดในที่สาธารณะ ในไสตล์ Edutainment "บันเทิงเชิงวิชาการ สนุกสนานแฝงสาระ" สถาบันฝึกการพูด และพัฒนาบุคลิกภาพ สมาร์ท ทอล์ค บาย โรเจอร์ •เป็นโค้ชสอนการพูด Talk Show •เป็นผู้บริหารด้านการขาย และการตลาดในบริษัทเอกชน 20 ปี •เป็นวิทยากรบรรยายการขายตรง และการตลาด 20 ปี

ประสบการณ์การจัดอบรมสัมมนา . จัดหลักสูตร Private Course ชื่อหลักสูตร ฝึกพูดให้ดี เพื่อมีสไตล์เป็นของตัวเอง . จัดหลักสูตร Private Course ชื่อหลักสูตร พูดโดนใจ ใครก็ซื้อ (ถ้าพูดไม่โดน บาท เดียวก็ไม่กระเด็น) . จัดหลักสูตร Private Course ชื่อหลักสูตร The Professional Talk . จัดหลักสูตร Private Course ชื่อหลักสูตร ฝึกพูดเพื่อการ Talk Show . จัดหลักสูตร Private Course ชื่อหลักสูตร ไขอัจฉริยะ ทักษะการพูด

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ . ทักษะการพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชน . ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร . ทักษะการเป็นเป็นพิธีกร . ทักษะการพูดสำหรับนักขาย . การพูดในโอกาสต่างๆ . การฝึกพูด เพื่อการเป็นนัก Talk Show . จิตวิทยาการขาย . จิตวิทยาการบริการ . การสร้างแรงบันดาลใจในงานขาย (Inspiration) . การสร้างแรงจูงใจในงานขาย (Motivation)