คอร์ส พูด-เสก-เงิน

คอร์สฝึกการพูด ที่เน้นการฝึกทักษะการพูดอย่างแท้จริง โดยเน้นการให้เทคนิคการพูดในรูปแบบต่างๆ อย่างครอบคลุม เพื่อให้ผู้เรียน สามารถพูดได้ดีขึันทันที หลังจากได้เรียนในแต่ละบท ซึ่งทุกบทฝึก สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆและต่อยอดสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักพูด วิทยากร Coach ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคการพูดในรูปแบบต่างๆเพื่อประกอบอาชีพอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

฿1,299
3.6 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์
 • ให้ผู้เรียนได้รู้จริงเรื่องเทคนิคการพูดแบบมืออาชีพ และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน
 • ให้ผู้เรียนสามารถที่จะฝึกฝนและสามารถพูดสร้างแรงบันดาลใจได้จริง
 • ให้ผู้เรียนสามารถที่จะฝึกฝนและสามารถพูดโน้มน้าวใจ (Motivation)อันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพ นักพูด วิทยากร Coach และอาชีพต่างๆได้อย่างหลากหลาย
 • ให้ผู้เรียนสามารถ พูดบนเวที และพูดผ่านออนไลน์ ได้อย่างมั่นใจและเป็นมืออาชีพ
 • ให้ผู้เรียนสามารถ พูดบนเวที และพูดผ่านออนไลน์ได้ดีขึ้น โดยยังคงความเป็นตัวตน และมีสไตล์ที่โดดเด่น เป็นแบบฉบับของตนเอง
 • ให้ผู้เรียนสามารถพูดได้อย่างสนุกสนาน มีอารมณ์ขันอย่างมีระดับ และเป็นธรรมชาติ
รายละเอียด

คอร์สฝึกการพูด ที่เน้นการฝึกทักษะการพูดอย่างแท้จริง โดยเน้นการให้เทคนิคการพูดในรูปแบบต่างๆ อย่างครอบคลุม เพื่อให้ผู้เรียน สามารถพูดได้ดีขึันทันที หลังจากได้เรียนในแต่ละบท ซึ่งทุกบทฝึก สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆและต่อยอดสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักพูด วิทยากร Coach ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคการพูดในรูปแบบต่างๆเพื่อประกอบอาชีพอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยประสบการณ์จากผู้สอน ที่ผ่านการฝึกอบรมการพูดในสไตล์ ทอล์คโชว์ และมีประสบการณ์การพูดบนเวทีมายาวนานกว่า 20 ปีของผู้สอน ดร.วสุ เรืองจิรสุข (โค้ช โรเจอร์) การันตีด้วย รางวัลนักพูด ยอดนิยมดีเด่นประจำปี 2561 และได้รับเลือกให้เป็นนักพูด Popular Vote 8 ครั้ง จากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย จะทำให้ผู้เรียนได้รับเทคนิคการพูด แบบมืออาชีพ ควบคู่ไปกับการพูดแบบสนุกสนาน และสามารถนำเทคนิคที่ได้จากคอร์สไปใช้งานได้จริง อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถที่จะติดต่อกับผู้สอนเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้สอน ได้ผ่านช่องทางการติดต่อในคอร์สนี้อีกด้วย คุ้มค่าและสมบูรณ์แบบ เรื่องทักษะการพูดกับคอร์สออนไลน์พูดเสกเงิน

เนื้อหาหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้

 • คุณจะได้เรียนรู้>>>พื้นฐานการพูดที่จำเป็นสำหรับการสร้างความโดดเด่นในการพูด
 • คุณจะได้รู้>>>วิธีการขจัดอาการประหม่า เวลาต้องพูดบนเวที
 • คุณจะได้รับ>>>เทคนิคการพูดเพื่อสร้างอารมณ์ขันแบบมีระดับ และเหนือชั้น
 • คุณจะได้ฝึกการสร้าง>>>Feeling & Acting ในการนำเสนอการพูดทั้งแบบ Online
  และ Offline
 • คุณจะได้ฝึกฝน>>>เทคนิคการพูดโน้มน้าวใจ (Motivation)ให้ผู้ฟังเชื่อ และคล้อยตาม
 • คุณจะได้รู้เคล็ดลับ>>>เทคนิคการพูดเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ
 • คุณจะได้ workshop>>>เทคนิคการพูดระดับโลก ที่นักพูดใช้ในการพูดแล้วประสบความ สำเร็จ
 • คุณจะได้>>>เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้โดนใจผู้ฟัง
 • คุณจะได้>>>เทคนิคการพูดเพื่อการขายทั้ง Online และ Offline
 • คุณจะได้เรียนรู้>>>เทคนิคการพูดตอบข้อโต้แย้งลูกค้าแบบมืออาชีพ
หลักสูตร
VDO แนะนำคอร์ส พูด-เสก-เงิน
VDO แนะนำคอร์ส พูด-เสก-เงิน
EP 1 ปัญหาการพูด
EP 1 ปัญหาการพูด
EP 2 รูปแบบการพูด
EP 2 รูปแบบการพูด
EP 3 พื้นฐานสำคัญของการพูด
EP 3 พื้นฐานสำคัญของการพูด
EP 3.1 บุคลิกภาพสำหรับนักพูด
EP 3.1 บุคลิกภาพสำหรับนักพูด
EP 3.2 การเลือกใช้โทนเสียง
EP 3.2 การเลือกใช้โทนเสียง
EP 3.3 การจัดอาการประหม่า
EP 3.3 การจัดอาการประหม่า
EP 3.4 การถือไมโคโฟนแบบมืออาชีพ
EP 3.4 การถือไมโคโฟนแบบมืออาชีพ
EP 4 การทักทายที่ประชุม
EP 4 การทักทายที่ประชุม
EP 4.1 แบบเป็นทางการ
EP 4.1 แบบเป็นทางการ
EP 4.2 แบบกึ่งทางการ
EP 4.2 แบบกึ่งทางการ
EP 4.3 แบบไม่เป็นทางการ
EP 4.3 แบบไม่เป็นทางการ
EP 5 การสร้างโครงเรื่อง
EP 5 การสร้างโครงเรื่อง
EP 5.1 กานขึ้นต้นให้โดนใจผู้ฟัง
EP 5.1 กานขึ้นต้นให้โดนใจผู้ฟัง
EP 5.2 การเล่าเนื้อหา
EP 5.2 การเล่าเนื้อหา
EP 5.3 การสรุปจบให้จับใจผู้ฟัง
EP 5.3 การสรุปจบให้จับใจผู้ฟัง
EP 5.4 การขึ้นต้นและสรุปจบที่หลีกเลี่ยง
EP 5.4 การขึ้นต้นและสรุปจบที่หลีกเลี่ยง
EP 6 เทคนิคการพูดแบบมืออาชีพ
EP 6 เทคนิคการพูดแบบมืออาชีพ
EP 6.1 วรรคทอง
EP 6.1 วรรคทอง
EP 6.2 Tall of The Town
EP 6.2 Tall of The Town
EP 6.3 สาม WOW
EP 6.3 สาม WOW
EP 7 การพูดแนะนำตนเอง
EP 7 การพูดแนะนำตนเอง
EP 8 การพูดสร้างแรงบันดาลใจ
EP 8 การพูดสร้างแรงบันดาลใจ
EP 9 การพูดโน้มน้าวใจ MOTIVATION
EP 9 การพูดโน้มน้าวใจ MOTIVATION
EP 10 การพูดนำเสนอผลิตภัณฑ์
EP 10 การพูดนำเสนอผลิตภัณฑ์
EP 11 การพูดตอบข้อโต้แย้งลูกค้า
EP 11 การพูดตอบข้อโต้แย้งลูกค้า
EP 12 การพูดสร้างอารมณ์ขัน
EP 12 การพูดสร้างอารมณ์ขัน
บทสรุปคอร์ส พูด-เสก-เงิน
บทสรุปคอร์ส พูด-เสก-เงิน