บำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน

เรียนรู้วิธีการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ โดยใช้เพียงเครื่องมือพื้นฐาน

฿600
2.5 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์
  • มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น

  • สามารถตรวจสอบสภาพรถยนต์โดยเบื้องต้นในชีวิตประจำวันได้

  • เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่รถยนต์

  • เป็นพื้นฐานสำหรับต่อยอดความรู้ความสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์

รายละเอียด

หากคุณต้องการขับขี่รถยนต์อย่างราบรื่น ปลอดภัย หมดกังวลว่าชิ้นส่วนหรือระบบต่าง ๆ ของรถจะทำงานผิดปกติ คอร์สนี้จะแนะนำชิ้นส่วนและระบบการทำงานต่าง ๆ ที่สำคัญของรถยนต์ รวมถึงวิธีการบำรุงรักษาเบื้องต้น เพื่อให้คุณสามารถดูแลรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คอร์สบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน พัฒนาโดย CARSOME Academy ประเทศไทย สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

หลักสูตร
ความสำคัญของการตรวจเช็กรถยนต์ก่อนการใช้งาน
.
การเปิดและปิดฝากระโปรงรถยนต์
.
การตรวจสอบแบตเตอรี่ ตอนที่ 1
.
การตรวจสอบแบตเตอรี่ ตอนที่ 2
.
การตรวจสอบสภาพยางรถยนต์ ตอนที่ 1
.
การตรวจสอบสภาพยางรถยนต์ ตอนที่ 2
.
การตรวจสอบสภาพยางรถยนต์ ตอนที่ 3
.
การตรวจสอบสภาพยางรถยนต์ ตอนที่ 4
.
การตรวจเช็คสภาพสายพานหน้าเครื่องยนต์
.
การใช้งานระบบแอร์ให้คงทนอยู่นาน
.
การตรวจสอบน้ำมันเบรกและระบบเบรก
.
การตรวจสอบที่ปัดน้ำฝน และเติมน้ำยาล้างกระจก
.
การตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างรถยนต์
.
การตรวจสอบประกันรถยนต์
.
ผู้สอน
สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์

CARSOME Academy (Thailand)

  • CARSOME Academy สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์

  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านการตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์ รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  • ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ

  • ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ สร้างทักษะเชิงเทคนิคใหม่ ๆ และ Soft skills เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับมืออาชีพ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืน

  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ CARSOME Academy มีความเชี่ยวชาญทางด้านรถยนต์เป็นอย่างสูง