Linear Algebra for Machine Learning

‘Linear Algebra for Machine Learning’ จะพาคุณไปเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความฉลาดล้ำของ Machine Learning แบบต่าง ๆ เพื่อเข้าใจแนวคิดทฤษฎีที่ประกอบกันเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ทำให้โลกนี้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดมานับครั้งไม่ถ้วน

฿2,000
10.7 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

‘Machine Learning’ คำแห่งยุคสมัยที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยได้ยิน แต่คุณรู้จักมันดีแค่ไหน สำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลย Machine Learning คือการป้อนข้อมูลให้คอมพิวเตอร์หรือสมองกล และใช้ algorithms บางอย่างเรียนรู้จากข้อมูลนั้น ๆ คล้ายกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ของมนุษย์ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีคนใช้ Machine Learning อยู่มากมาย แต่บางส่วนก็เป็นการใช้เครื่องมือสำเร็จรูปเท่านั้น และเครื่องมือสำเร็จรูปก็คือเครื่องมือสำเร็จรูป หากเราต้องการดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนามันให้ดีขึ้น เราต้องเข้าใจทฤษฎีเบื้องหลังมันเสียก่อน และคอร์สนี้จะสร้างความเป็นไปได้ที่ว่านั้นให้กับคุณ

รายละเอียด

‘Linear Algebra for Machine Learning’ จะพาคุณไปเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความฉลาดล้ำของ Machine Learning แบบต่าง ๆ เพื่อเข้าใจแนวคิดทฤษฎีที่ประกอบกันเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ทำให้โลกนี้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดมานับครั้งไม่ถ้วน

ในคอร์สนี้ คุณจะได้รับการถ่ายทอดเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรม ให้รูปแบบที่เข้าใจง่าย เห็นภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ จากผม พรรษ วติวุฒิพงศ์ นักคณิตศาสตร์ตัวจริงที่เคยร่วมงาน เป็นมือคณิตศาสตร์ให้นักวิจัย Machine Learning มามากมาย

หลักสูตร
บทที่ 0
Matrices, Inverse, Determinant
บทที่ 1
System of Linear Equations, Euclidean Space, Basis, Linear Transformation
บทที่ 2
Eigenvalues and Eigenvectors
บทที่ 3
Inner Product, Metric, Symmetric Matrix
บทที่ 4
General vector space, General inner product
ผู้สอน
นักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
  • นักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
  • เจ้าของเพจ 'คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น'
  • วิทยากรบรรยายเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และการสอนคณิตศาสตร์