เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย

เรียนภาษาสวีเดน ระดับพื้นฐาน

โดย Coach Rose
฿4,999
4.3 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้ภาษาสวีเดน ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ แม้จะไม่มีพื้นฐานในภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาสวีเดนมาก่อน ก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ พูด และ ฟังได้ในระดับพื้นฐา่น เพื่่อใช้ในการสนทนา หรือ เพื่อยกระดับการศึกษาภาษาต่างประเทศ ของตนเอง

รายละเอียด

สามารถเรียนรู้ภาษาสวีเดนในระดับพื้นฐาน โดยแบ่งการเรียนรู้ในระดับพื้นฐาน เป็น 9 ระดับ และในแต่ละระดับ แบ่งเป็น 5 บทเรียน รวมทั้งหมดในคอร์ส จะได้เรียนรู้ทั้งหมด 45 บทเรียน ทั้งหมดนี้จะได้เรียนรู้ ตั้งแต่ เริ่มเรียนตัวอักษร และ พยัญชนะ และการสนทนาในแต่ละสถาณการณ์ แต่ผู้เรียนจะต้องหมั่นฝึกฝนและ หมั่นเรียนร้ัูเพื่่อจะได้เข้าใจในการเรียนมากขึ้น จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในกิจวัตรประจำวันได้

หลักสูตร
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
คำแนะนำก่อนเรียนภาษาสวีเดน
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 1
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 2
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 3
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 4
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 5
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 6
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 7
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 8
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 9
ผู้สอน
Coach / วิทยากร / ครูฝึกส่วนตัว

จบการศึกษาด้านบัญชี ทำงานเป็นนักบัญชีอิสระ ต่อมา ได้แต่งงานกับชาวสวีเดน และได้ย้ายไปใช้ชีวิตใน ประเทศสวีเดน กับสามีชาวสวีเดน ปัจจุบัน เป็นวิทยากรสอนภาษาสวีเดน และ เป็นครูฝึกส่วนตัวด้านการดูแลสุขภาพ ได้รับรางวัล Asia award ครูยอดเยี่ยม และ บริหารธุรกิจด้านสุขภาพ ในระดับเอเซีย และ ได้รับรางวัล World Class ครูยอดเยี่ยม และ พัฒนาระบบยอดเยี่ยม / เขียนหนังสือ "เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย กับ ครูโรส " และ เขียนหนังสือ "หลักสูตรการเรียนการสอน การนวดแก้อาการเพื่อช่วยบรรเทาจากโรคต่างๆ " ได้จัดทำคอร์สต่างๆ เพื่อสอนออนไลน์ใน ucourse โดยต้องการให้คนไทย ในประเทศไทย ได้เรียนรู้ และ เข้าใจใน ภาษาสวีเดน มากขึ้น สามารถพูดภาษาสวีเดนได้มากขึ้น โดยไม่จำเป็นที่ต้องเสียค่าเรียนจำนวนมาก ซึ่งเป็นราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ เพื่อได้เรียนภาษาสวีเดน และนี่คือเหตุผลที่ทำไม ราคาเรียนในคอร์สแต่ละคอร์สของครูโรส จึงมีการลดราคา ซึ่งการลดราคาไม่ได้หมายความว่า เป็นของที่ไม่ดีแต่เป็นเพราะต้องการให้คนไทยสามารถเรียนภาษาสวีเดน ได้โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อแลกกับความรู้ที่จะได้มา