เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย

เรียนภาษาสวีเดน ระดับพื้นฐาน

โดย Coach Rose
1 ผู้เรียน ที่ซื้อบทเรียนนี้
฿4,999
4.3 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้ภาษาสวีเดน ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ แม้จะไม่มีพื้นฐานในภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาสวีเดนมาก่อน ก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ พูด และ ฟังได้ในระดับพื้นฐา่น เพื่่อใช้ในการสนทนา หรือ เพื่อยกระดับการศึกษาภาษาต่างประเทศ ของตนเอง

รายละเอียด

สามารถเรียนรู้ภาษาสวีเดนในระดับพื้นฐาน โดยแบ่งการเรียนรู้ในระดับพื้นฐาน เป็น 9 ระดับ และในแต่ละระดับ แบ่งเป็น 5 บทเรียน รวมทั้งหมดในคอร์ส จะได้เรียนรู้ทั้งหมด 45 บทเรียน ทั้งหมดนี้จะได้เรียนรู้ ตั้งแต่ เริ่มเรียนตัวอักษร และ พยัญชนะ และการสนทนาในแต่ละสถาณการณ์ แต่ผู้เรียนจะต้องหมั่นฝึกฝนและ หมั่นเรียนร้ัูเพื่่อจะได้เข้าใจในการเรียนมากขึ้น จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในกิจวัตรประจำวันได้

หลักสูตร
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
คำแนะนำก่อนเรียนภาษาสวีเดน
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 1
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 2
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 3
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 4
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 5
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 6
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 7
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 8
เรียนภาษาสวีเดนให้เป็นเรื่องง่าย
ระดับการเรียนรู้ ระดับที่ 9
ผู้สอน
วิทยากร และ ครูฝึกส่วนตัว

ป้ัจจุบัน เป็นวิทยากร และ เป็นครูฝึกส่วนตัว ในประเทศสวีเดน