คอร์สห้องเรียนภาษาสวีเดนกับครูโรส บทเรียนเรื่องชนิดของคำ

เรียนรู้หลักเกณฑ์และกฏข้อบังคับของภาษาสวีเดน ในการทำความเข่าใจชนิดของคำในแต่ละชนิด เช่น ชนิดของคำกริยา ชนิดของคำนาม คำนำหน้าคำนามและคำปิดท้ายคำนาม คำนามในกลุ่ม บุรุษสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์ คำบุรพบท การอ่านตัวเลข

โดย Coach Rose
฿1,500
1.1 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

ในการเรียนภาษาสวีเดน การเรียนรู้ชนิดของคำ แต่ละกลุ่มมีความสำคัญมาก ซึ่งการเรียนรู้หลักเกณฑ์ และ กฏข้อบังคับของภาษาสวีเดน จะทำให้เข้าใจหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการใช้คำชนิดต่าง ๆ ว่ามีคำชนิดใดบ้าง และมีกฏเกณฑ์ในการใช้ชนิดของคำเหล่านี้ อย่างไรบ้าง เพื่อได้เรียนรู้ และ นำไปสู่การเรียนรู้ในระดับสูง ต่อไป

รายละเอียด

เรียนรู้ในหลักเกณฑ์ และ กฏข้อบังคับของกลุ่มคำที่ใช้ใน ภาษาสวีเดน ตลอดจนความหมายของกลุ่มคำเหล่านี้ ซึ่งประกอบไปด้วย ชนิดของคำ 10 กลุ่มดังนี้ คำกริยา และ การเปลี่ยนรูปคำกริยา , คำนามและจำนวนนับของคำนาม, คำนำหน้าคำนาม และคำปิดท้ายคำนาม, คำนามในกลุ่ม en และ ett ,บุรุษสรรพนาม , คำคุณศัพท์ , คำกริยาวิเศษณ์ , คำบุรพบท และ กลุ่มการอ่านตัวเลข

หลักสูตร
คอร์สห้องเรียนภาษาสวีเดนกับครูโรส บทเรียนเรื่องชนิดของคำ
เรียนรู้หลักเกณฑ์ และ กฏข้อบังคับของภาษาสวีเดน เพื่อจะได้เข้าใจ ถึง หลักการใช้กลุ่มชนิดของคำ มีกี่ชนิด จะได้นำไปใช้เพื่อเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป
คอร์สห้องเรียนภาษาสวีเดนกับครูโรส บทเรียนเรื่องชนิดของคำ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มคำกริยา และ การเปลี่ยนรูปของคำกริยา
คอร์สห้องเรียนภาษาสวีเดนกับครูโรส บทเรียนเรื่องชนิดของคำ
2 กลุ่มคำนาม
คอร์สห้องเรียนภาษาสวีเดนกับครูโรส บทเรียนเรื่องชนิดของคำ
3 กลุ่มคำนวนนับของคำนาม
คอร์สห้องเรียนภาษาสวีเดนกับครูโรส บทเรียนเรื่องชนิดของคำ
4 กลุ่มคำนำหน้าคำนาม และ คำปิดท้ายคำนาม
คอร์สห้องเรียนภาษาสวีเดนกับครูโรส บทเรียนเรื่องชนิดของคำ
5 กลุ่มคำนามในกลุ่ม en,ett
คอร์สห้องเรียนภาษาสวีเดนกับครูโรส บทเรียนเรื่องชนิดของคำ
6 กลุ่มคำบุรุษสรรพนาม
คอร์สห้องเรียนภาษาสวีเดนกับครูโรส บทเรียนเรื่องชนิดของคำ
7 กลุ่มคำคุณศัพท์
คอร์สห้องเรียนภาษาสวีเดนกับครูโรส บทเรียนเรื่องชนิดของคำ
8 กลุ่มคำกริยาวิเศษณ์
คอร์สห้องเรียนภาษาสวีเดนกับครูโรส บทเรียนเรื่องชนิดของคำ
9 กลุ่มคำบุรพบท
คอร์สห้องเรียนภาษาสวีเดนกับครูโรส บทเรียนเรื่องชนิดของคำ
10 กลุ่มการอ่านตัวเลข
ผู้สอน
วิทยากร และ ครูฝึกส่วนตัว

ป้ัจจุบัน เป็นวิทยากร และ เป็นครูฝึกส่วนตัว ในประเทศสวีเดน