(หลักสูตรออนไลน์) การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Introduction of User Experience)

เล่าเรื่องราวของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ พร้อมยกเคสกรณีศึกษาเพื่อนำมาเล่าเพื่อยกตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เห็นภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสอดแทรกการออกแบบที่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Centric Design)

โดย UPSKILL UX
0.6 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

ปัจจุบันการออกแบบประสบการผู้ใช้ (User Experience Design) เข้ามามีบทบาทในการสร้างสินค้า (Product) หรือบริการ (Service) ต่างๆ มากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยอาชีพ User Experience Designer เข้ามาช่วย

User Experience Designer จึงเป็นที่ต้องการในตลาดสูง รายได้ดี และมีโอกาสเติบโตในสายงานที่เร็ว แต่ทั้งนี้ผู้ที่กำลังเริ่มต้นศึกษาด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) มักจะประสบปัญหา อาทิเช่น

ไม่มีพื้นฐาน UX เลย จับต้นชนปลายไม่ถูก ที่จะเริ่มจากจุดไหนดี เนื้อหาการเรียนไม่เพียงพอ ใช้จริงไม่ได้ หรือเอาไปใช้ความเป็นจริงไม่ได้ ค่าใช้จ่ายในการเรียนสูงมาก หลักหมื่น จ่ายไม่ไหวหรอก

(UXD101) การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Introduction of User Experience) เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาหลักจากหลักสูตรการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 101 (User Experience Design 101) https://www.ucourse.co/course/detail/basic-of-user-experience

โดยจะเล่าเรื่องราวของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ พร้อมยกเคสกรณีศึกษาเพื่อนำมาเล่าเพื่อยกตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เห็นภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสอดแทรกการออกแบบที่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Haman Centric Design)

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร...

นักเรียน และนักศึกษา (ที่สนใจด้าน UX แต่ไม่รู้จะไปศึกษาที่ไหน) พนักงานสาย Art, Graphic, คนทำงานสาย UX/UI (ที่กำลังถามตัวเองว่าตอนนี้ได้ทำแต่ UI หรือเปล่า?) สุดท้ายเนื้อหานี้ไม่ได้เป็นการสอนแบบตกปลาให้คุณ "แต่เราจะสอนให้คุณตกปลาเป็น" รู้ว่าจุดเริ่มต้นของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Design) เริ่มจากจุดไหน ใช้งานในชีวิตจริงอย่างไร เลือกใช้กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Process) แบบไหนให้เหมาะกับงานที่ได้รับ นอกจากนั้นยังแนะนำวิธีการฝึกฝนตัวเองให้สามารถเป็น User Experience Designer ที่ดีในอนาคตต่อไปได้

UPSKILL UX หวังว่าจะผู้เรียนทุกท่านที่เรียนแล้วจะสามารถ "Change the future with user experience" ได้กันทุกคน

เกริ่นมายาวละ จะรออะไรละ ไปอัพสกิล UX กันดีกว่า!!

รายละเอียด

Chapter 1: แนะนำให้รู้จัก UPSKILL UX (Introduction of UPSKILL UX) แนะนำให้ผู้เรียนได้รู้จัก UPSKILL UX สถาบันพัฒนาทักษะด้าน User Experience และ User Interface ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่อยากจะสร้างให้เกิดขึ้นจริงๆ ได้คือ “Change the future with user experience”

Chapter 2: ทีมงานและช่องทางติดต่อ (Team & Contact) แนะนำผู้สอน และทีมงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนหากมีปัญหาสงสัย หรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติม

Chapter 3: การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Introduction of User Experience) จะเล่าเรื่องราวของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ พร้อมยกเคสกรณีศึกษาเพื่อนำมาเล่าเพื่อยกตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เห็นภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสอดแทรกการออกแบบที่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Centric Design)

Chapter 4: แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test) แบบทดสอบหลังเรียนเป็นการทดสอบเพื่อประมวลความรู้ว่าผู้เรียนได้เรียนรู้จากการเรียนหลักสูตรออนไลน์จริง หากสอบผ่านตามเกณฑ์จะได้รับของรางวัลพิเศษอีกด้วย

Bonus ส่วนลด 50% (ทดสอบหลังเรียนแล้วได้คะแนนมากกว่า 3 ขึ้นไป) สามารถนำไปใช้ในการเรียนหลักสูตรการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 101 (User Experience Design 101)

หลังจากเรียนเนื้อหาครบทั้งหมด ผู้เรียนสามารถไปเรียนเนื้อหาทั้งหมดได้ที่นี่ หลักสูตรการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 101 (User Experience Design 101) https://www.ucourse.co/course/detail/basic-of-user-experience

หลักสูตร
เอกสารประกอบการเรียน การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Introduction of User Experience)
คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านล่าง
เอกสารประกอบการเรียน (มีจดบันทึก) การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้คืออะไร? (Introduction of User Experience)
คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านล่าง
แนะนำให้รู้จัก UPSKILL UX (Introduction of UPSKILL UX)
แนะนำให้ผู้เรียนได้รู้จัก UPSKILL UX สถาบันพัฒนาทักษะด้าน User Experience และ User Interface ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่อยากจะสร้างให้เกิดขึ้นจริงๆ ได้คือ “Change the future with user experience”
ทีมงานและช่องทางติดต่อ (Team & Contact)
แนะนำผู้สอน และทีมงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนหากมีปัญหาสงสัย หรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติม
การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้คืออะไร? (Introduction of User Experience)
เล่าเรื่องราวของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ พร้อมยกเคสกรณีศึกษาเพื่อนำมาเล่าเพื่อยกตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เห็นภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสอดแทรกการออกแบบที่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Haman Centric Design)
[Google Form] แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)
กดเข้าไปดูลิงค์และรายละเอียดด้านใน
Bonus ส่วนลด 50% (ทดสอบหลังเรียนแล้วได้คะแนนมากกว่า 3 ขึ้นไป)
กดเข้าไปดูรายละเอียดด้านใน
ผู้สอน
สถาบันพัฒนาทักษะ CX UX UI ออนไลน์
5.0

ในปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ก้าวกระโดดได้ในทุก ๆ มิติ

ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเว็บไซต์ มือถือ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ตอบสนองการความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล

จึงจำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบ User Experience และ User Interface ที่ดี เหมาะสมกับการพฤติกรรม และลักษณะของการใช้งานของผู้ใช้

UPSKILL UX จึงเป็นสถาบันพัฒนาทักษะความรู้ด้าน Customer Experience, User Experience, User Interface, Business Model, Design Thinking เพื่อพัฒนาทักษะของบุคคลกรไอที นิสิต นักศึกษา SME และ Startup ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน อาชีพ และธุรกิจได้

พวกเราเชื่อว่าความรู้ หลักสูตรภาคปฏิบัติ หลักสูตรออนไลน์ และหนังสือ จะเป็นตัวช่วยพัฒนาความรู้เพื่อการนำไปใช้ได้จริง

มาติดอาวุธความรู้ User Experience กับพวกเราได้ที่นี่เลยครับ