สร้างชิ้นงานวิดิโอ Infographic ด้วย After Effects และ illustrator

สอนกระบวนการสร้างสื่อวิดิโอ infographic ตั้งแต่วิธีการหาไอเดีย การจัดทำ Storyboard การสร้างชิ้นงาน จนไปถึงการแอนิเมท และ export ออกมาเป็นสื่อวิดิโอ

5.0 (1)
1 ผู้เรียน ที่ซื้อบทเรียนนี้
฿2,490
7.3 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

คอร์ส สอนสร้างสื่อวิดิโอ infographic ด้วย After Effects และ illustrator

สอนกระบวนการสร้างสื่อวิดิโอ infographic ตั้งแต่วิธีการหาไอเดีย การจัดทำ Storyboard การสร้างชิ้นงาน จนไปถึงการแอนิเมท และ export ออกมาเป็นสื่อวิดิโอ โดยคอร์สนี้จะใช้โปรแกรมหลัก 3 ตัวของ Adobe คือ illustrator, After Effects และ Premiere Pro และใช้ Camtasia เป็นโปรแกรมสำหัรบอัดเสียงพากย์

อีกทั้งยังสอน Workflow ในการทำงานอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการกลับมาแก้ไข

คอร์สนี้จัดอยู่ในระดับกลาง จึงเหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมมาบ้าง แต่มีความสนใจจะพัฒนาเรียนรู้เฉพาะในด้าน motion graphic

รายละเอียด

โครงสร้างหลักสูตร

บทที่ 1 : แนะนำเบื้องต้น

 • ปูพื้น Infographic
 • infographic วิดิโอ เหมาะกับงานประเภทไหน
 • Workflow ในงานวิดิโอ Infographic

บทที่ 2 : เตรียมโปรแกรมให้พร้อม

 • เตรียมโปรแกรม Adobe CC ทั้ง 3 ตัว
 • เตรียมโปรแกรมสำหรับอัดเสียง

บทที่ 3 : หาข้อมูล และจัดทำ Storyboard

 • หาข้อมูลอ้างอิงก่อนเริ่มทำ
 • ย่อยข้อมูลเพื่อนำเสนอ
 • แบ่ง Scene และ วาดภาพร่างลง Storyboard

บทที่ 4 : จัดทำ Voice Script และอัดเสียงพากย์

 • ทำสคริปสำหรับเสียงพากย์
 • แนะนำไมค์ที่ใช้บันทึกเสียง
 • วิธีตั้งค่า และบันทึกเสียงใน Camtasia
 • ตัดต่อและ Export ไฟล์เสียง

บทที่ 5 : สร้างชิ้นงานในโปรแกรม illustrator

 • แนะนำแหล่งรวม Resource กราฟิก
 • จัดวางชิ้นงานกราฟิกตาม Storyboard (3 Part)
 • แยก Layer ชิ้นงานเพื่อนำเข้า After Effects (2 Part)

บทที่ 6 : สร้างชิ้นงานในโปรแกรม illustrator

 • import ชิ้นงานจาก illustrator
 • แอนิเมทชิ้นงานตามเสียงพากย์ (2 Part)
 • ลูกเล่นการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ (2 Part)
 • แอนิเมทตัวละคร และทำกราฟเคลื่อนไหว (2 Part)
 • รวมกลุ่มแต่ละ Scene ให้ง่ายต่อการแก้ไข

บทที่ 7 : จัดการปิดงานใส่เสียง

 • import ไฟล์เข้ามาใน Premiere Pro
 • ปรับแต่งเสียงพากย์ให้สม่ำเสมอ
 • ใส่เสียงดนตรี และเสียงเอฟเฟคต่างๆ

บทที่ 8 : จัดการปิดงานใส่เสียง

 • วิธีการแก้ไข และอัพเดทชิ้นงาน
 • วิธีการ export ชิ้นงานเป็นไฟล์วิดิโอ
 • ทบทวน Workflow การทำงานทั้งหมด
หลักสูตร
Infographic - ภาพเวกเตอร์ ต่างจากภาพทั่วไปยังไง
หนึ่งในผลงานวิดิโอ infographic ของผู้สอน ลองชมก่อนตัดสินใจเรียนได้ครับ ^ ^
Infograpgic - พรีเซ้นต์ระบบ Bookengine จองห้องพักโรงแรม
หนึ่งในผลงานวิดิโอ infographic ของผู้สอน ลองชมก่อนตัดสินใจเรียนได้ครับ ^ ^
Infographic - โฆษณา Sinwattana เว็บระดมทุนออนไลน์
หนึ่งในผลงานวิดิโอ infographic ของผู้สอน ลองชมก่อนตัดสินใจเรียนได้ครับ ^ ^
ตอนที่ 1 - ปูพื้น Infographic
ปูพื้นความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับความหมาย และองค์ประกอบของ Infographic
ตอนที่ 2 - infographic วิดิโอ เหมาะกับงานประเภทไหน
เรามาดูกันครับว่า งานประเภทไหนบ้างที่เราควรใช้ infographic ในการสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดี
ตอนที่ 3 - Workflow งานวิดิโอ Infographic
Workflow กระบวนการทำงานทั้ง 7 ขั้นตอน ในการสร้างผลงาน infographic วิดิโอ
ตอนที่ 1 - เตรียมโปรแกรม Adobe CC ทั้ง 3 ตัว
ช่องทาง และวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe CC ทั้ง 3 ตัว ทั้งแบบทดลองใช้ 7 วัน และ แบบเช่ารายเดือน
Link ตอนที่ 1 - เว็บดาวน์โหลด After Effects ทดลองใช้ 7 วัน
Link เว็บดาวน์โหลดโปรแกรม After Effects สำหรับทดลองใช้ 7 วัน
ตอนที่ 2 - เตรียมโปรแกรมสำหรับอัดเสียง
วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม Camtasia สำหรับอัดเสียง แบบทดลองใช้ 30 วัน และโปรแกรมฟรี OBS Studio
Link ตอนที่ 2 - เว็บดาวน์โหลด Camtasia ทดลองใช้ 30 วัน
Link เว็บดาวน์โหลดโปรแกรม Techsmith Camtasia แบบทดลองใช้ 30 วัน
ไฟล์ตอนที่ 1 - ตารางข้อมูล ไฟล์เริ่มต้น
ไฟล์เริ่มต้น ที่ใช้ในบทเรียน หาข้อมูลอ้างอิงก่อนเริ่มทำ
ตอนที่ 1 - หาข้อมูลอ้างอิงก่อนเริ่มทำ
สอนวิธีการ หาแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ก่อนเริ่มทำ infographic
ไฟล์ตอนที่ 1 - ตารางข้อมูล ที่เสร็จแล้ว
ไฟล์ตารางที่เสร็จสมบูรณ์ ที่จะได้หลังจากทำตามบทเรียน ไว้ดูเป็น reference นะครับ
ตอนที่ 2 - การย่อยข้อมูลเพื่อนำเสนอ
เรียนรู้วิธีการย่อยข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบของ mindmap เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้สร้าง Storyboard
ตอนที่ 3 - การแบ่ง Scene จากข้อมูล
นำข้อมูลที่เราสร้างเป็น mind map ไว้ มาจัดทำเป็นรูปแบบ Organization chart เพื่อแบ่ง Scene และเรียงลำดับการนำเสนอใหม่
ไฟล์ตอนที่ 4 - Storyboard ไฟล์เริ่มต้น
ไฟล์ Storyboard เปล่าๆ สำหรับเริ่มต้น ให้ทุกคน print ออกมา แล้วลองวาดกันนะครับ ^ ^
ตอนที่ 4 - วิธีการวาด Storyboard
สอนกระบวนการคิด และวาด Storyboard ให้สอดคล้องกับเนื้อหา infographic ของเรา
ไฟล์ตอนที่ 4 - Storyboard ที่เสร็จสมบูรณ์
ไฟล์ Storyboard เสร็จสมบูรณ์แล้ว ที่จะได้หลังจากทำตามบทเรียน ไว้ดูเป็น reference นะครับ
ตอนที่ 1 - ทำสคริปสำหรับเสียงพากย์
วิธีการจัดทำ Voice Script สำหรับเนื้อหา เสียงพากย์ในงาน infographic
ไฟล์ตอนที่ 1 - Voice Script ที่เสร็จสมบูรณ์
Voice Script ที่เสร็จสมบูรณ์ หลังจากจบบทเรียนไว้ดูเป็น Reference นะครับ
ตอนที่ 2 - แนะนำไมค์ที่ใช้บันทึกเสียง
แนะนำประเภทไมโครโฟน ที่เหมาะในการใช้อัดเสียงพากย์ ทั้งสายประหยัด และสายมีงบ
ตอนที่ 3 - วิธีตั้งค่า และบันทึกเสียงใน Camtasia
สอนวิธีการตั้งค่า เลือกรูปแบบไฟล์ และบันทึกเสียง ในโปรแกรม Camtasia
ตอนที่ 4 - ตัดต่อและ Export ไฟล์เสียง
วิธีการตัดต่อเสียงพากย์ ลบช่วงที่เราไม่ต้องการ และ Export ออกมาเป็นไฟล์เสียง
ตอนที่ 1 - แนะนำแหล่งรวม Resource กราฟิก
แนะนำสุดยอดเว็บไซต์แหล่งรวม Resource ที่สามารถดาวน์โหลด เวกเตอร์กราฟิกได้แบบฟรีๆ
ไฟล์ตอนที่ 2 - รวมไฟล์เวกเตอร์ Resource CC
ไฟล์ Resource รวมเวกเตอร์ Scene 1-4 สำหรับใช้ในบทเรียน
ตอนที่ 2.1 - จัดวางชิ้นงานกราฟิกตาม Storyboard | Part 1
จัดวางกราฟิกทั้งหมดในโปรแกรม illustrator ให้สอดคล้องกับ Storyboard ที่เราวาดไว้
ตอนที่ 2.2 - จัดวางชิ้นงานกราฟิกตาม Storyboard | Part 2
จัดวางกราฟิกทั้งหมดในโปรแกรม illustrator ให้สอดคล้องกับ Storyboard ที่เราวาดไว้
ตอนที่ 2.3 - จัดวางชิ้นงานกราฟิกตาม Storyboard | Part 3
จัดวางกราฟิกทั้งหมดในโปรแกรม illustrator ให้สอดคล้องกับ Storyboard ที่เราวาดไว้
ไฟล์ตอนที่ 2 - ไฟล์ .ai แต่ละ Scene ที่จัดเสร็จแล้ว
ไฟล์รวม .ai ใน Scene 1-4 ที่จัดวางชิ้นงานครบเรียบร้อยแล้ว
ตอนที่ 3.1 - แยก Layer ชิ้นงานเพื่อเตรียมเข้า After Effects | Part 1
สอนวิธีแยก layer ชิ้นงาน เพื่อเตรียมสำหรับการแอนิเมทต่อในโปรแกรม After Effects
ตอนที่ 3.2 - แยก Layer ชิ้นงานเพื่อเตรียมเข้า After Effects | Part 2
สอนวิธีแยก layer ชิ้นงาน เพื่อเตรียมสำหรับการแอนิเมทต่อในโปรแกรม After Effects
ไฟล์ตอนที่ 3 - ไฟล์ .ai แต่ละ Scene ที่ตั้งชื่อครบแล้ว
รวมไฟล์ .ai ใน Scene 1-4 ที่ตั้งชื่อครบเรียบร้อยแล้ว
ไฟล์ตอนที่ 1 - ไฟล์ .ae สำหรับเริ่มต้น
ไฟล์โปรแกรม After Effects สำหรับเริ่มต้น
ตอนที่ 1 - import ชิ้นงานจาก illustrator
วิธีการ import แต่ละ Layer ในไฟล์ .ai เข้ามาในโปรแกรม After Effects
ไฟล์ตอนที่ 1 - Folder โปรเจค .ae ที่ import ไฟล์เสร็จแล้ว
ไฟล์ Zip ของ Folder โปรเจค After Effects ที่ import ไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไฟล์ตอนที่ 2 - เสียงพากย์ infographic
เสียงพากย์ infographic สำหรับใช้ในการแอนิเมท
ตอนที่ 2.1 - แอนิเมทชิ้นงานตามเสียงพากย์ | Part 1
สร้างคีย์เฟรม และแอนิเมทชิ้นงานเบื้องต้น ให้ตรงตามเสียงพากย์
ตอนที่ 2.2 - แอนิเมทชิ้นงานตามเสียงพากย์ | Part 2
สร้างคีย์เฟรม และแอนิเมทชิ้นงานเบื้องต้น ให้ตรงตามเสียงพากย์
ไฟล์ตอนที่ 2 - Folder โปรเจค .ae ที่ใส่เสียง แอนิเมทแล้ว
ไฟล์ Zip ของโปรเจค After Effects ที่ใส่เสียง และแอนิเมทเรียบร้อยแล้ว เอาไว้ดูเป็น Reference
ตอนที่ 3.1 - ลูกเล่นการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ | Part 1
สอนวิธีสร้างคีย์เฟรมแบบพิเศษ และใช้เทคนิคลูกเล่นต่างๆ ที่จะทำให้ชิ้นงานเคลื่อนไหวสมูทมากขึ้น
ไฟล์ตอนที่ 3 part 2 - Folder โปรเจค .ae เริ่มต้น สอนรถวิ่ง
ไฟล์ Zip ของโปรเจค After Effects เริ่มต้น สำหรับสอนรถวิ่ง
ตอนที่ 3.2 - ลูกเล่นการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ | Part 2
สอนวิธีสร้างคีย์เฟรมแบบพิเศษ และใช้เทคนิคลูกเล่นต่างๆ ที่จะทำให้ชิ้นงานเคลื่อนไหวสมูทมากขึ้น
ไฟล์ตอนที่ 3 part 2 - Folder โปรเจค .ae สอนรถวิ่ง ที่เสร็จแล้ว
ไฟล์ Zip ของ Folder โปรเจค After Effects สอนรถวิ่งที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไฟล์ตอนที่ 3 - Folder โปรเจค .ae ที่เสริมลูกเล่นแอนิเมทแล้ว
ไฟล์ Zip ของ Folder โปรเจค After Effects ที่เสริมลูกเล่นแอนิเมทเรียบร้อยแล้ว เอาไว้ดูเป็น Reference
ไฟล์ตอนที่ 4 - Folder โปรเจค .ae เริ่มต้น สอนแอนิเมทกราฟ
ไฟล์ Zip ของ Folder โปรเจค After Effects เริ่มต้น สำหรับสอนแอนิเมทกราฟ
ตอนที่ 4.1 - แอนิเมทตัวละคร และทำกราฟเคลื่อนไหว | Part 1
เจาะลึกการแอนิเมทตัวละคร ด้วย puppet pin tool และสร้างกราฟข้อมูลแบบเคลื่อนไหวได้
ตอนที่ 4.2 - แอนิเมทตัวละคร และทำกราฟเคลื่อนไหว | Part 2
เจาะลึกการแอนิเมทตัวละคร ด้วย puppet pin tool และสร้างกราฟข้อมูลแบบเคลื่อนไหวได้
ไฟล์ตอนที่ 4 - Folder โปรเจค .ae ที่แอนิเมทตัวละครเสร็จแล้ว
ไฟล์ Zip ของ Folder โปรเจค After Effects ที่แอนิเมทตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไฟล์ตอนที่ 4 - Folder โปรเจค .ae กราฟที่แอนิเมทเสร็จแล้ว
ไฟล์ Zip ของ Folder โปรเจค After Effects กราฟที่แอนิเมทเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตอนที่ 5 - รวมกลุ่มแต่ละ Scene ให้ง่ายต่อการแก้ไข
รวมกลุ่ม layer ในแต่ละ Scene ด้วยการ pre-compose เพื่อให้เป็นระเบียบ และง่ายต่อการแก้ไขต่อไป
ไฟล์ตอนที่ 5 - Folder โปรเจค .ae ที่รวม layer เสร็จแล้ว
ไฟล์ Zip ของ Folder โปรเจค After Effects ที่รวม layer เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไฟล์ตอนที่ 1 - Folder โปรเจค Premiere เริ่มต้น
ไฟล์ Zip ของ Folder โปรเจค Premiere Pro สำหรับเริ่มต้น import ไฟล์ After Effects
ตอนที่ 1 - import ไฟล์เข้ามาใน Premiere Pro
นำไฟล์ .ai import เข้าไปในโปรแกรม Premiere Pro และสร้างหน้างาน Composition วิดิโอ
ตอนที่ 2 - ปรับแต่งเสียงพากย์ให้สม่ำเสมอ
สอนวิธีการเกลี่ยระดับเสียงพากย์ ให้ สม่ำเสมอทั่วกันทั้งคลิป ด้วยวิธีง่ายๆ
ไฟล์ตอนที่ 3 - เพลง Covid-19 Theme
เพลง Covid-19 Theme สำหรับใส่ใน infographic
ตอนที่ 3 - ใส่เสียงดนตรี และเสียงเอฟเฟคต่างๆ
ปิดงานด้วยการใส่เสียงดนตรี และเสียงเอฟเฟค เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับชิ้นงาน
ไฟล์ตอนที่ 3 - Folder โปรเจค Premiere ใส่เสียงเสร็จแล้ว
ไฟล์ Zip ของ Folder โปรเจค Premiere ใส่เสียงดนตรี และเสียงเอฟเฟค เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตอนที่ 1 - วิธีการแก้ไข และอัพเดทชิ้นงาน
วิธีการย้อนกลับไปแก้ไขชิ้นงานแบบง่ายๆ และให้ทุกโปรแกรมอัพเดทอัติโนมัติ
ตอนที่ 2 - วิธีการ export ชิ้นงานเป็นไฟล์วิดิโอ
สอนการตั้งค่า และการ export ชิ้นงานออกมาเป็นไฟล์วิดีโอ จากโปรแกรม Premiere Pro
ไฟล์ตอนที่ 2 - Covid-19 Infographic ที่ export แล้ว
ไฟล์วิดิโอ Infographic โควิด-19 ที่ export เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตอนที่ 3 - ทบทวน Workflow การทำงานทั้งหมด
มาถึงในตอนสุดท้ายกันแล้ว! มาทบทวน Workflow การทำงาน infographic วิดีโอกัน หลังจากที่เราเรียนมาทั้ง 8 บท
การตอบรับ
5.0
5 100
4 0
3 0
2 0
1 0
รีวิว
2 years ago

เนื้อหาดีสอนเข้าใจง่าย คุ้มค่าราคามากครับ