ติวเข้มภาษาอังกฤษ Grammar สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

สอน Grammar ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการสอบเตรียมทหาร จำนวน 10 เรื่อง

฿990
8.3 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

1.ให้น้องๆเข้าใจในเรื่องของ grammar ที่จะนำไปใช้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร 2.น้องๆเรียนแล้วสามารถทำคะแนนในการสอบวิชาภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

รายละเอียด

สอน Grammar ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการสอบเตรียมทหาร จำนวน 10 เรื่องคือ

1.Tenses

  1. Subject-Verb Agreement
  2. Part of Speech
  3. Article
  4. Passive Voice
  5. Quantifier
  6. If Clause
  7. Comparison
  8. Modal Verb
  9. Question Tag

สอนในรูปแบบวีดิโอ โดยมีเนื้อหาและตัวอย่างโจทย์พร้อมเฉลยอย่างละเอียด มีไฟล์เอกสารการเรียนแจก

สอนโดย พี่หวาน นาวาอากาศตรี กิจประชา ปัญญาบุญ ผู้สอบติดเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ

หลักสูตร
แนะนำคอร์ส ติวเข้ม Grammar เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำคอร์ส ติวเข้ม Grammar เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
Present Tenses
เหตุการณ์ปัจจุบัน
Past Tenses
เหตุการณ์ในอดีต
Future Tenses
เหตุการณ์ในอนาคต
Subject Verb Agreement
การใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธาน
แนะนำ Past of Speech
ชนิดของคำ
Noun
คำนาม
Pronoun
คำสรรพนาม
Verb
คำกริยา
Adjective
คำคุณศัพท์
Adverb
คำกริยาวิเศษณ์
Preposition
คำบุพบท
Article
คำนำหน้านาม
Passive Voice
ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ
Quantifier
คำบอกปริมาณ
If Clause / Condition Sentence
ประโยคเงื่อนไข
Comparison
การเปรียบเทียบ
Modal Verb
กริยาช่วย
Question Tag
คำถามต่อท้ายประโยค
Tenses
กาลเวลา
Subject Verb Agreement
การใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธาน
Part of Speech
ชนิดของคำ
Article
คำนำหน้านาม
Passive Voice
ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ
Quantifier
คำบอกปริมาณ
If Clause / Condition Sentence
ประโยคเงื่อนไข
Comparison
การเปรียบเทียบ
Modal Verb
กริยาช่วย
Question Tag
คำถามต่อท้ายประโยค
ผู้สอน

พี่หวาน น.ต.กิจประชา ปัญญาบุญ สอบติดเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่าทัพ ในปี 2547 เรียนจบปริญญาโทจากประเทศสวีเดน ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงทำให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการสอนที่ีโรงเรียนกวดวิชาเข้าเตรียมทหารมากกว่า 10 ปี