หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid & CPR

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid ประกอบปด้วยเนื้อหาดังนี้ กายวิภาคและสรีวิทยา บาดแผลการห้ามเลืดและการพันแผล ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน การบาดเจ็บที่ข้อและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ (CPR) การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ในเด็ก ทารก สำลัก แผลไหม้สารพิษสัตว์ปฐมพยาบาลด้านจิตใจ

฿1,200
2.2 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid ผู้เรียนได้จะทราบ

บทที่ 1 กายวิภาคสาสตร์และสรีรวิทยา ว่าด้วยระบบ โครงสร้างและหน้าที่ของ อวัยวะต่างๆ

บทที่ 2 บาดแผลการห้ามเลืดและการพันแผล ผู้เรียนจะทราบถึงวิธีห้ามเลือดแบต่างๆ การพันแผลแบบต่างๆ

บทที่ 3 ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้เรียนจะทราบการปฐมพยาบาล ภาวะป่วยฉุกเฉินต่างๆ เช่น การเป็นลม การชัก การช็อค เลือดกำดำไหล เป็นต้น

บทที่ 4 การบาดเจ็บที่ข้อและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ผู้เรียนจะได้ทราบถึงวิธีปฐมพยาบาล เมื่อข้อต่างๆในร่างกายบาดเจ็บและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในท่าต่างๆอย่างถูกต้อง

บทที่ 5 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ (CPR) ผู้เรียนจะทราบวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ (CPR)

บทที่ 6 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ในเด็กโต เด็กทารก สำลัก ผู้เรียนจะรู้ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ในเด็กโต เด็กทารก สำลัก

บทที่ 7 แผลไหม้ สารพิษ พิษจากสัตว์ การปฐมพยาบาลด้านจิตใจ ผู้เรียนจะทราบการปฐมพยาบาลแผลไหม้ สารพิษ พิษ์จากสัตว์ ปฐมพยาบาลด้านจิตใจ

รายละเอียด

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid ประกอบไปด้วยบทเรียนดังต่อไปนี้ บทที่ 1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา บทที่ 2 บาดแผลการห้ามเลืดและการพันแผล บทที่ 3 ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน บทที่ 4 การบาดเจ็บที่ข้อและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ บทที่ 5 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ (CPR) บทที่ 6 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ในเด็กโต เด็กทารก สำลัก บทที่ 7 แผลไหม้ สารพิษ พิษจากสัตว์ ปฐมพยาบาลด้านจิตใจ

หลักสูตร
บทที่ 1 กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา
ว่าด้วยระบบ โครงสร้างและหน้าที่ของ อวัยวะต่างๆ
บทที่ 2 บาดแผล การห้ามเลือด และการพันแผล
ผู้เรียนจะทราบถึงวิธีห้ามเลือดแบต่างๆ การพันแผลแบบต่างๆ
บทที่ 3 ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ผู้เรียนจะทราบการปฐมพยาบาล ภาวะป่วยฉุกเฉินต่างๆ เช่น การเป็นลม การชัก การช็อค เลือดกำเดาไหล เป็นต้น
บทที่ 4 การบาดเจ็บที่ข้อและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
ผู้เรียนจะได้ทราบถึงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อข้อกระดูกต่างๆ ในร่างกายบาดเจ็บและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในท่าต่างๆอย่างถูกต้อง
บทที่ 5 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ (CPR)
ผู้เรียนจะทราบวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ (CPR)
บทที่ 6 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ในเด็ก ทารก สำลัก
ผู้เรียนจะรู้ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ในเด็ก ทารก สำลัก
บทที่ 7 แผลไหม้ สารพิษ พิษจากสัตว์ การปฐมพยาบาลด้านจิตใจ
ผู้เรียนจะทราบการปฐมพยาบาลแผลไหม้ สารพิษ พิษจากสัตว์ การปฐมพยาบาลด้านจิตใจ
บทนำ การถอดบทเรียน จากคลิปสถานการณ์จริงและจำลอง
การถอดบทเรียน จากคลิปสถานการณ์จริงและจำลอง เป็นการนำหลักการปฐมพยาบาล มาวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อผิดพลาดจากการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
การทบทวนการปฏิบัติการกดหน้าอก CPR อย่างมีประสิทธภาพ
เป็นการทบทวนการกดหน้าอก CPR อย่างมีประสิทธภาพ
การประเมินการหายใจเฮือกๆ แสดงถึงภาวะหัวใจหยุดเต้น
การประเมินการหายใจเฮือกๆ แสดงถึงภาวะหัวใจหยุดเต้น
การประเมินการหายใจในผู้ป่วยโรคหัวใจก่อนการทำCPR
การประเมินการหายใจในผู้ป่วยโรคหัวใจก่อนการทำCPR
การประเมินสถานการณ์ในที่เกิดเหตุ ก่อนเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
การประเมินสถานการณ์ในที่เกิดเหตุ ก่อนเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บ
เหตุการณ์อุบัติเหตุผู้ป่วยมีสติแต่มีประชาชนทำการปั้มหัวใจ CPR เป็นการประเมินที่ผิดพลาด
ผู้ป่วยมีสติแต่มีประชาชนทำการปั้มหัวใจ CPR เป็นการประเมินที่ผิดพลาด
เหตุการณ์การช่วยผู้สำลักอาหาร
การช่วยผู้สำลักอาหาร
ผู้สอน
วิทยากรเชี่ยวชาญ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid) และการกู้ชีพ

อาจารย์ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์

1.ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม อีเมอเจนซีเมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด (Emergency medical services training center co.,ltd )

2.ประวัติการทำงาน

ปี 2545 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2546 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร ศูนย์นเรนทร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข กระทรวงสาธารสุข ปี 2547 ประธาน หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานกู้ชีพหงส์แดง
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ถึงปัจจุบัน
ปี 2553 อำนวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซี เมดิคอล เซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด ถึงปัจจุบัน ปี 2558 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรการฝึกอบรม

1 หลักสูตรการเป็นวิทยากรฝึกอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

2 หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

3 หลักสูตรการเป็นผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Instructor course of Basic Life Support) จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ บรรยาย

1 หลักสูตรการปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย

2 หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการชุมชน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ

3 หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ

4 หลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ

5 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support, BLS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

7 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance life support, ALS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลที่เคยได้รับ

1 รางวัลบุคคลจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561 โดยสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)