ขับขี่และบำรุงรักษารถยนต์ในกรณีน้ำท่วม

เรียนรู้วิธีขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยในสถานการณ์น้ำท่วม รวมถึงการซ่อมบำรุงหลังผ่านน้ำท่วม

฿600
0.7 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์
  • รู้และเข้าใจผลกระทบของน้ำที่สามารถส่งผลต่อระบบการทำงานของรถยนต์

  • สามารถประเมินระดับน้ำและแนวทางการขับขี่ที่ถูกต้องเมื่อขับผ่านถนนที่มีระดับน้ำสูงได้

  • รู้และเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรถยนต์เมื่อขับผ่านถนนที่มีระดับน้ำสูง

  • สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์เมื่อขับผ่านถนนที่มีระดับน้ำสูงได้

รายละเอียด

หากคุณกังวลเมื่อจำเป็นต้องขับรถยนต์ฝ่าน้ำท่วม เช่น ปัญหารถดับกลางทาง ปัญหาเครื่องยนต์ หรือผลกระทบต่อสภาพรถในอนาคต คอร์สนี้จะแนะนำวิธีการขับขี่และดูแลรถยนต์ของเราอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์น้ำท่วม ช่วยให้สามารถใช้รถได้อย่างปลอดภัยและสบายใจในช่วงน้ำท่วมได้

คอร์สขับขี่และบำรุงรักษารถยนต์ในกรณีน้ำท่วม พัฒนาโดย CARSOME Academy ประเทศไทย สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

หลักสูตร
ความสำคัญและการประเมินระดับน้ำท่วมสำหรับรถยนต์
.
การประเมินสถานการณ์ของน้ำท่วม
.
การขับขี่รถยนต์แต่ละประเภทในสถานการณ์น้ำท่วม
.
แนวทางการขับขี่เมื่อจำเป็นต้องลุยน้ำท่วม
.
การขับขี่บนท้องถนนขณะฝนตก
.
ผลกระทบของรถยนต์น้ำท่วม
.
ผลกระทบต่อรถยนต์แบ่งตามระดับน้ำท่วม
.
ผลกระทบของรถยนต์น้ำท่วมในเชิงธุรกิจ
.
การตรวจสอบสภาพรถยนต์หลังน้ำท่วม ตอนที่ 1
.
การตรวจสอบสภาพรถยนต์หลังน้ำท่วม ตอนที่ 2
.
การดูแลรักษารถยนต์ที่โดนน้ำท่วม
.
ผู้สอน
สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์

CARSOME Academy (Thailand)

  • CARSOME Academy สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์

  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านการตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์ รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  • ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ

  • ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ สร้างทักษะเชิงเทคนิคใหม่ ๆ และ Soft skills เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับมืออาชีพ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืน

  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ CARSOME Academy มีความเชี่ยวชาญทางด้านรถยนต์เป็นอย่างสูง