ตรวจรับรถยนต์ป้ายแดง

เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นในการตรวจสอบสภาพรถยนต์ใหม่อย่างละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจมากับรถใหม่ได้

฿600
1.6 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์
  • รู้และเข้าใจเรื่องชิ้นส่วนและระบบการทำงานของรถยนต์

  • สามารถตรวจสอบสภาพรถยนต์ใหม่ได้ด้วยตนเอง

  • สามารถต่อยอดอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรถยนต์ใหม่ เช่น เจ้าหน้าที่สต็อกรถใหม่

  • ลดโอกาสในการเกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่

รายละเอียด

รถใหม่ของคุณมีปัญหาซ่อนอยู่หรือไม่? หากคุณกังวลกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ป้ายแดงที่คุณกำลังจะเป็นเจ้าของ คอร์สนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีตรวจสอบชิ้นส่วนและระบบการทำงานต่าง ๆ ของรถยนต์โดยเบื้องต้นซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้อุ่นใจว่ารถคันใหม่ของคุณอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย พร้อมใช้งานเต็มประสิทธิภาพ

คอร์สตรวจรับรถยนต์ป้ายแดง พัฒนาโดย CARSOME Academy ประเทศไทย สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

หลักสูตร
ความสำคัญการตรวจสอบก่อนรับรถยนต์ป้ายแดง
.
ขั้นตอนการประกอบรถยนต์จากผู้ผลิต
.
ตรวจสอบสภาพภายนอกรถยนต์ตอนที่ 1
.
ตรวจสอบสภาพภายนอกรถยนต์ตอนที่ 2
.
ตรวจสอบสภาพภายนอกรถยนต์ตอนที่ 3
.
ตรวจสอบสภาพภายในรถยนต์
.
ตรวจสอบระบบการทำงานของรถ
.
ตรวจสอบห้องเครื่องยนต์
.
ตรวจสอบเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของรถ
.
สิ่งสำคัญที่ควรตรวจสอบนอกเหนือจากตัวรถ
.
กรณีศึกษาปัญหาที่เคยเกิดขึ้น
.
แนะนำการขับขี่ช่วงแรก (Run in 1,000 km)
.
ผู้สอน
สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์

CARSOME Academy (Thailand)

  • CARSOME Academy สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์

  • เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านการตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์ รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  • ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ

  • ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ สร้างทักษะเชิงเทคนิคใหม่ ๆ และ Soft skills เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับมืออาชีพ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืน

  • อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ CARSOME Academy มีความเชี่ยวชาญทางด้านรถยนต์เป็นอย่างสูง