ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (Chain of Survival)

ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต Chain of Survival เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องจำเพื่อการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

฿499
0.8 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

ผู้เรียนสามารถทราบขั้นตอนของ ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (Chain of Survival) ได้แก่

  1. เรียกคนช่วยอย่างรวดเร็ว แจ้งทีมช่วยชีวิตอย่างรวดเร็วโทร 1669
  2. เริ่มปฏิบัติการช่วยชีวิตในทันที โดยการกดหน้าอกให้มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มอัตรารอดชีวิตได้ 2-3 เท่า ไม่ต้องทำการประเมินการหายใจของผู้ป่วย
  3. เมื่อมีข้อบ่งชี้ให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าให้รวดเร็วที่สุด ภายใน 3-5 นาที
  4. ปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นสูงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  5. ให้การดูแลหลังจากช่วยฟื้นคืนชีพอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ
รายละเอียด

ผู้เรียน จะได้เรียนรู้ ขั้นตอนของ ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (Chain of Survival) ได้แก่

สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องจำเพื่อการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ได้แก่

  1. เรียกคนช่วยอย่างรวดเร็ว แจ้งทีมช่วยชีวิตอย่างรวดเร็วโทร 1669
  2. เริ่มปฏิบัติการช่วยชีวิตในทันที โดยการกดหน้าอกให้มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มอัตรารอดชีวิตได้ 2-3 เท่า ไม่ต้องทำการประเมินการหายใจของผู้ป่วย
  3. เมื่อมีข้อบ่งชี้ให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าให้รวดเร็วที่สุด ภายใน 3-5 นาที
  4. ปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นสูงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  5. ให้การดูแลหลังจากช่วยฟื้นคืนชีพอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
บทนำ ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (Chain of Survival)
ผู้เรียนจะได้ทราบ ถึงขั้นตอน ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (Chain of Survival)
ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (Chain of Survival)
5 ขั้นตอนของห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต(Chain of Survival) 1.เรียกคนช่วยอย่างรวดเร็ว และรีบแจ้งสายด่วน1669 2.ให้เริ่มปฏิบัติการช่วยชีวิตในทันที โดยการทำCPR 3.เมื่อมีข้อบ่งชี้ให้การกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจให้รวดเร็วที่สุด 4.ปฏิบัติการช่วยชีวิตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากหน่วยกู้ชีพขั้นสูง 5.ให้การดูแลหลังจากCPRอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาล
ผู้สอน
วิทยากรเชี่ยวชาญ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid) และการกู้ชีพ

อาจารย์ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์

1.ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม อีเมอเจนซีเมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด (Emergency medical services training center co.,ltd )

2.ประวัติการทำงาน

ปี 2545 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2546 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร ศูนย์นเรนทร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข กระทรวงสาธารสุข ปี 2547 ประธาน หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานกู้ชีพหงส์แดง
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ถึงปัจจุบัน
ปี 2553 อำนวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซี เมดิคอล เซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด ถึงปัจจุบัน ปี 2558 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรการฝึกอบรม

1 หลักสูตรการเป็นวิทยากรฝึกอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

2 หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

3 หลักสูตรการเป็นผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Instructor course of Basic Life Support) จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ บรรยาย

1 หลักสูตรการปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย

2 หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการชุมชน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ

3 หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ

4 หลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ

5 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support, BLS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

7 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance life support, ALS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลที่เคยได้รับ

1 รางวัลบุคคลจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561 โดยสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)