ใบประกาศ: หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Certificate of Basic of User Experience Design)

เรียนรู้หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Basic of User Experience Design) ความรู้เต็มอิ่ม สดใหม่ และมีแบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนท้ายบท

โดย UPSKILL UX
5.0 (1)
30 ผู้เรียน ที่ซื้อบทเรียนนี้
฿3,900
4.1 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

User Experience Designer อาชีพเนื้อหอมของวงการไอทีที่ใครต่อใครก็หมายปอง แต่ความรู้เรื่องรู้ก็ยังหายาก ไม่มีหนังสือ หรือตำราเล่มไหนในไทยเขียนไว้เลย

ดังนั้น หลักสูตรเรียนรู้พื้นฐานการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้นี้ (Basic of user experience design) นี้จึงจะช่วยสร้างความรู้พื้นฐาน เหมือนกับไปลงเรียนภาคปฏิบัติจริง

ในเนื้อหาการเรียนมีการรวบรวมความรู้พื้นฐาน กระบวนการ เทคนิค หรือวิธีการแก้ปัญหาที่เจอ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานได้จริง ๆ

ซึ่งเหมาะแก่พนักงานสายไอที นักศึกษาสายไอที ผู้ประกอบการสายไอที หรือสตาร์ทอัพ ที่ต้องการนำเอาความรู้การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ไปใช้งานในการทำงานก็ดี หรือธุรกิจก็ดี

จะรออะไรละ มาอัพสกิล UX กัน!!

รายละเอียด

Lesson 0: แนะนำหลักสูตร (Introduction)

 • ทำความรู้จักผู้สอน (Get to know the teacher)
 • แนะนำหลักสูตร (Course Introduction)
 • หากมีข้อสงสัย คำถาม กลุ่ม "UPSKILL UX Community" ช่วยคุณได้
 • เกณฑ์การได้รับใบประกาศหลักสูตร (Certificate Course)

Lesson 1: แนะนำการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Introduction to user experience)

 • ความหมายและประวัติการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Definition of user experience)
 • กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX process and methodology)
 • วิธีเลือกใช้กระบวนการออกแบบให้ตรงกับโปรเจค (How to choose the design process to match the project)
 • เทคนิคการเก็บความต้องการลูกค้า (How to get customer requirements)
 • การออกแบบกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ (Persona design)
 • การจัดลำดับความสำคัญของฟิเจอร์ (Priority of feature)
 • ออกแบบให้เร็ว และเห็นภาพได้ชัด ด้วย Wireframe (Designed for quick and visual clarity with Wireframe)
 • สร้างต้นแบบของโปรเจค (Create prototype)
 • การทดสอบและวัดผลงานออกแบบ (Test and measurement your project)

Lesson 2: พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด

 • อยากจะเป็น UX Designer สมัครงานอย่างไรดี? (How to become a UX designer?)
 • การเติบโตของอาชีพ UX ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (Growth of UX in Thailand and international)
 • แนะปัญหาที่ต้องเจอในการทำงานและวิธีการแก้ไขปัญหา (UX problem and solution methods)

Lesson 3: ตรวจสอบคะแนนและขอใบประกาศ (Check your score and request a certificate)

 • การขอตรวจสอบคะแนนและขอใบประกาศหลักสูตร (Course Evaluation)
หลักสูตร
ทำความรู้จักผู้สอน (Get to know the teacher)
วิดีโอ
แบบทดสอบเก็บคะแนน (2 คะแนน)
กรุณาลงมือทำแบบทดสอบ เนื่องจากมีผลต่อคะแนน และใบประกาศที่จะได้รับ
หากมีข้อสงสัย คำถาม กลุ่ม "UPSKILL UX Community" ช่วยคุณได้
วิดีโอ
แบบทดสอบเก็บคะแนน (1 คะแนน)
กรุณาลงมือทำแบบทดสอบ เนื่องจากมีผลต่อคะแนน และใบประกาศที่จะได้รับ
เกณฑ์การได้รับใบประกาศหลักสูตร (Certificate Course)
ใช้เวลาเรียนประมาณ 3 นาที
แบบทดสอบเก็บคะแนน (2 คะแนน)
กรุณาลงมือทำแบบทดสอบ เนื่องจากมีผลต่อคะแนน และใบประกาศที่จะได้รับ
เอกสารประกอบ "ความหมายและประวัติการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Definition of user experience)"
ดาวน์โหลดเอกสารด้านใน
ความหมายและประวัติการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Definition of user experience)
วิดีโอ
แบบทดสอบเก็บคะแนน (15 คะแนน)
กรุณาลงมือทำแบบทดสอบ เนื่องจากมีผลต่อคะแนน และใบประกาศที่จะได้รับ
เอกสารประกอบ "กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX process and methodology)"
ดาวน์โหลดเอกสารด้านใน
กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX process and methodology)
วิดีโอ
แบบทดสอบเก็บคะแนน (15 คะแนน)
กรุณาลงมือทำแบบทดสอบ เนื่องจากมีผลต่อคะแนน และใบประกาศที่จะได้รับ
เอกสารประกอบ "วิธีเลือกใช้กระบวนการออกแบบให้ตรงกับโปรเจค (How to choose the design process to match the project)"
ดาวน์โหลดเอกสารด้านใน
วิธีเลือกใช้กระบวนการออกแบบให้ตรงกับโปรเจค (How to choose the design process to match the project)
วิดีโอ
แบบทดสอบเก็บคะแนน (10 คะแนน)
กรุณาลงมือทำแบบทดสอบ เนื่องจากมีผลต่อคะแนน และใบประกาศที่จะได้รับ
เอกสารประกอบ "เทคนิคการเก็บความต้องการลูกค้า (How to get customer requirements)"
ดาวน์โหลดเอกสารด้านใน
เทคนิคการเก็บความต้องการลูกค้า (How to get customer requirements)
วิดีโอ
แบบทดสอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)
กรุณาลงมือทำแบบทดสอบ เนื่องจากมีผลต่อคะแนน และใบประกาศที่จะได้รับ
เอกสารประกอบ "การออกแบบกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ (Persona design)"
ดาวน์โหลดเอกสารด้านใน
การออกแบบกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ (Persona design)
วิดีโอ
แบบทดสอบเก็บคะแนน (10 คะแนน)
กรุณาลงมือทำแบบทดสอบ เนื่องจากมีผลต่อคะแนน และใบประกาศที่จะได้รับ
เอกสารประกอบ "การจัดลำดับความสำคัญของฟิเจอร์ (Priority of feature)"
ดาวน์โหลดเอกสารด้านใน
การจัดลำดับความสำคัญของฟิเจอร์ (Priority of feature)
วิดีโอ
แบบทดสอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)
กรุณาลงมือทำแบบทดสอบ เนื่องจากมีผลต่อคะแนน และใบประกาศที่จะได้รับ
เอกสารประกอบ "ออกแบบให้เร็ว และเห็นภาพได้ชัด ด้วย Wireframe (Designed for quick and visual clarity with Wireframe)"
ดาวน์โหลดเอกสารด้านใน
ออกแบบให้เร็ว และเห็นภาพได้ชัด ด้วย Wireframe (Designed for quick and visual clarity with Wireframe)
วิดีโอ
แบบทดสอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)
กรุณาลงมือทำแบบทดสอบ เนื่องจากมีผลต่อคะแนน และใบประกาศที่จะได้รับ
เอกสารประกอบ "สร้างต้นแบบของโปรเจค (Create prototype)"
ดาวน์โหลดเอกสารด้านใน
สร้างต้นแบบของโปรเจค (Create prototype)
วิดีโอ
แบบทดสอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)
กรุณาลงมือทำแบบทดสอบ เนื่องจากมีผลต่อคะแนน และใบประกาศที่จะได้รับ
เอกสารประกอบ "การทดสอบและวัดผลงานออกแบบ (Test and measurement your project)"
ดาวน์โหลดเอกสารด้านใน
การทดสอบและวัดผลงานออกแบบ (Test and measurement your project)
วิดีโอ
แบบทดสอบเก็บคะแนน (10 คะแนน)
กรุณาลงมือทำแบบทดสอบ เนื่องจากมีผลต่อคะแนน และใบประกาศที่จะได้รับ
อยากจะเป็น UX Designer สมัครงานอย่างไรดี? (How to become a UX designer?)
วิดีโอ
แบบทดสอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)
กรุณาลงมือทำแบบทดสอบ เนื่องจากมีผลต่อคะแนน และใบประกาศที่จะได้รับ
การเติบโตของอาชีพ UX ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (Growth of UX in Thailand and international)
วิดีโอ
แบบทดสอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)
กรุณาลงมือทำแบบทดสอบ เนื่องจากมีผลต่อคะแนน และใบประกาศที่จะได้รับ
แนะปัญหาที่ต้องเจอในการทำงานและวิธีการแก้ไขปัญหา (UX problem and solution methods)
วิดีโอ
แบบทดสอบเก็บคะแนน (5 คะแนน)
กรุณาลงมือทำแบบทดสอบ เนื่องจากมีผลต่อคะแนน และใบประกาศที่จะได้รับ
การขอตรวจสอบคะแนนและขอใบประกาศหลักสูตร (Course Evaluation)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง
ผู้สอน
สถาบันพัฒนาทักษะ User Experience & User Interface
5.0

ในปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ก้าวกระโดดได้ในทุก ๆ มิติ

ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเว็บไซต์ มือถือ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ตอบสนองการความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล

จึงจำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบ User Experience และ User Interface ที่ดี เหมาะสมกับการพฤติกรรม และลักษณะของการใช้งานของผู้ใช้

UPSKILL UX จึงเป็นสถาบันพัฒนาทักษะความรู้ด้าน Customer Experience, User Experience, User Interface, Business Model, Design Thinking เพื่อพัฒนาทักษะของบุคคลกรไอที นิสิต นักศึกษา SME และ Startup ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน อาชีพ และธุรกิจได้

พวกเราเชื่อว่าความรู้ หลักสูตรภาคปฏิบัติ หลักสูตรออนไลน์ และหนังสือ จะเป็นตัวช่วยพัฒนาความรู้เพื่อการนำไปใช้ได้จริง

มาติดอาวุธความรู้ User Experience กับพวกเราได้ที่นี่เลยครับ

การตอบรับ
5.0
5 100
4 0
3 0
2 0
1 0
รีวิว
11 months ago

สวัสดีทุก ๆ คนที่สนใจ หรือเรียนในหลักสูตรนี้นะครับ สำหรับใครที่มีข้อสงสัย หรือสอบถาม สามารถสอบถามในแฟนเพจได้เลยนะครับ https://www.facebook.com/upskillux