เขียนได้ ใช้เป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากพื้นฐาน Basic English Grammar You Must Know

คอร์สสอนสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่เข้าใจ

฿1,600
6.4 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์
 1. เข้าใจการใช้กริยา นาม และส่วนขยายอื่นๆ ในประโยคภาษาอังกฤษ
 2. สร้างประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้
 3. ใช้แกรมม่าเกี่ยวกับการเวลาได้ถูกต้อง
รายละเอียด

สำหรับคนที่รู้ศัพท์งูๆ ปลาๆ เรียงประโยคผิดๆ ถูกๆ มีความไม่แน่นกับแกรมม่าพื้นฐาน แต่อยากจะสื่อสารให้ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการพูดและเขียน คอร์สนี้คือคอร์สที่เหมาะกับคุณ เพราะเราจะสอนพื้นฐานหลักไวยากรณ์ที่คุณสามารถนำไปใช้ในการสร้างประโยคได้ด้วยตนเองแบบง่ายๆ นอกจากนี้ก็ยังมีแบบฝึกหัดให้คุณได้ลงทองความสามารถและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปด้วยตนเอง

หลักสูตร
แนะนำคอร์สเรียน
แนะนำคอร์สเรียน
ทำไมเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งนานแต่ยังพูดไม่ได้? และสิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเรียนภาษาอังกฤษ?
ทำไมเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งนานแต่ยังพูดไม่ได้? และสิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเรียนภาษาอังกฤษ?
ข้อแตกต่างของโครงสร้างประโยคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ข้อแตกต่างของโครงสร้างประโยคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาพรวมของคำกริยาในภาษาอังกฤษ
ภาพรวมของคำกริยาในภาษาอังกฤษ
ภาพรวมของคำกริยาในภาษาอังกฤษ
เอกสารจดบันทีก "ภาพรวมของคำกริยาในภาษาอังกฤษ"
คำกริยาช่วยน่ารู้
คำกริยาช่วยน่ารู้
คำกริยาช่วยน่ารู้
เอกสารจดบันทีก "คำกริยาช่วยน่ารู้"
หลักการใช้คำกริยาที่แสดงการกระทำ
หลักการใช้คำกริยาที่แสดงการกระทำ
หลักการใช้คำกริยาที่แสดงการกระทำ
เอกสารจดบันทีก "หลักการใช้คำกริยาที่แสดงการกระทำ"
v. to be คำกริยาที่ใช้บอกสถานะ
v. to be คำกริยาที่ใช้บอกสถานะ
v. to be คำกริยาที่ใช้บอกสถานะ
เอกสารจดบันทีก "v. to be คำกริยาที่ใช้บอกสถานะ"
ภาพรวมของคำนามและการใช้ a, an, the
ภาพรวมของคำนามและการใช้ a, an, the
ภาพรวมของคำนามและการใช้ a, an, the
เอกสารประกอบการเรียน "ภาพรวมของคำนามและการใช้ a, an, the"
คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธาน กรรม และแสดงความเป็นเจ้าของ
คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธาน กรรม และแสดงความเป็นเจ้าของ
คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธาน กรรม และแสดงความเป็นเจ้าของ
เอกสารประกอบการเรียน "คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธาน กรรม และแสดงความเป็นเจ้าของ"
คำขยายคำนาม (adjectives) และ Relative Pronouns
คำขยายคำนาม (adjectives) และ Relative Pronouns
คำขยายคำนาม (Adjectives) และ Relative Pronouns
เอกสารประกอบการเรียน "คำขยายคำนาม (Adjectives) และ Relative Pronouns"
adverbs สรุปหน้าที่ของคำกริยา คำนามและคำขยายเมื่ออยู่ในประโยค
adverbs สรุปหน้าที่ของคำกริยา คำนามและคำขยายเมื่ออยู่ในประโยค
adverbs สรุปหน้าที่ของคำกริยา คำนามและคำขยายเมื่ออยู่ในประโยค
เอกสารประกอบการเรียน "adverbs สรุปหน้าที่ของคำกริยา คำนามและคำขยายเมื่ออยู่ในประโยค"
คำบอกตำแหน่ง (Prepositions)
คำบอกตำแหน่ง (Prepositions)
คำบอกตำแหน่ง (Prepositions)
เอกสารประกอบการเรียน "คำบอกตำแหน่ง (Prepositions)"
ความรู้เบื้องต้นเรื่อง Tenses และเล่าเรื่องในปัจจุบัน (Present Tenses)
ความรู้เบื้องต้นเรื่อง Tenses และเล่าเรื่องในปัจจุบัน (Present Tenses)
ความรู้เบื้องต้นเรื่อง Tenses และเล่าเรื่องในปัจจุบัน
เอกสารประกอบการเรียน "ความรู้เบื้องต้นเรื่อง Tenses และเล่าเรื่องในปัจจุบัน"
เล่าเรื่องในอดีต (Past Tenses)
เล่าเรื่องในอดีต (Past Tenses)
เล่าเรื่องในอดีต
เอกสารประกอบการเรียน "เล่าเรื่องในอดีต"
เล่าเรื่องในอนาคต (Future Tenses)
เล่าเรื่องในอนาคต (Future Tenses)
เล่าเรื่องในอนาคต
เอกสารประกอบการเรียน "เล่าเรื่องในอนาคต"
คำเชื่อมประโยคในภาษาอังกฤษที่ควรรู้
คำเชื่อมประโยคในภาษาอังกฤษที่ควรรู้
คำเชื่อมประโยคในภาษาอังกฤษที่ควรรู้
เอกสารประกอบการเรียน "คำเชื่อมประโยคในภาษาอังกฤษที่ควรรู้"
การบอกและการถามทางในภาษาอังกฤษ
การบอกและการถามทางในภาษาอังกฤษ
การบอกและถามทางในภาษาอังกฤษ
เอกสารประกอบการเรียน "การบอกและถามทางในภาษาอังกฤษ"
การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ
การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ
การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ
เอกสารประกอบการเรียน "การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ"
ผู้สอน
นักเรียนทุนเต็มของรัฐบาลนิวซีแลนด์ และติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษอิสระ
 1. list text hereติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติอิสระ
 2. ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 3. ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TESOL Leadership) จาก Massey University, New Zealand
 4. นักเรียนทุน British Council IELTS Prize 2015 5 นักเรียนทุนเต็มของรัฐบาลนิวซีแลนด์ New Zealand ASEAN Scholar Award 2015
 5. วิยากรสอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนและบริษัทในนิคมอุตสากรรมลำพูน
 6. ผู้เขียนแบบเรียน The Complete Summary of Error Detection Exams
 7. ผู้เขียนแบบเรียน The Essential Summary of the IELTS Academic Writing Exam
 8. ผู้เขียนแบบเรียน อ่านออก เขียนเป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากศูนย์
 9. ผู้ผลิตคอร์สเรียนออนไลน์

ช่องทางติดต่อผู้สอน Email: chomphunutloet@gmail.com FB Page: https://www.facebook.com/EnglishinLamphun/ Line ID: EnglishinLamphun