พื้นฐาน AutoCAD 2D + ฝึกเขียนท่อลมโดยใช้คำสั่งพื้นฐาน

พื้นฐานเขียน AutoCAD 2D +ฝึกเขียนท่อโดยใช้คำสั่งพื้นฐาน

โดย NATTA MM
฿1,000
2.7 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

ครอสฝึกเขียน AutoCAD 2D เหมาะกับ คนทั่วไป/วิศวกร ที่สนใจ เริ่มต้นเขียนแบบด้วย autocad 2D และรู้จักความหมายของ Scale ในแบบ และตั้งปรับ Scale หน้ากระดาษ ทั้งในหน้า model และ Layout และการตั้งใช้งานตั้ง Layer พร้อมบททดสอบ Work Shop ฝึกเขียน ท่อ ด้วยคำสั่งพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความคล่องความชำนาญ หรือความคุ้นเคยในการใช้คำสั่ง ในการเขียนแบบ AutoCAD 2D

รายละเอียด

พื้นฐานเขียน AutoCAD 2d +WorkShop ฝึกเขียนท่อ โดยใช้คำสั่งพื้นฐาน บทที่1 ตั้งค่า Scale หน้ากระดาษ Auto Cad หน้า Model -ตั้ง Scale 1:1 เขียนระบบ มิลลิเมตร -ตั้ง Scale 1:1 เขียนระบบ เมตร -จัด Scale หน้า Model (หลังจาก เขียนแบบ 1:1 ระบบมิลลิเมตร หรือ เมตร แล้ว ในหน้า Model) บทที่2 ตั้งค่า Scale หน้ากระดาษ Auto Cad หน้า Layout (หลังจาก เขียนแบบ 1:1 ระบบมิลลิเมตร หรือ เมตร แล้ว ในหน้า Model)
บทที่3 ฝึกเขียนท่อลม -ฝึกเขียนท่อลมโค้งเดี่ยว -ฝึกเขียนท่อลม แยก2 ทาง รูปตัว T -ฝึกเขียนท่อลมแยก 3 ทาง -ฝึกเขียนท่อลมแยก 2 ทาง รูปตัว y บทที่4 ฝึกเขียนท่อ Flex -เขียนท่ออ่อน Flex โดยเรียกใช้งาน จาก Block ที่เราสร้างขึ้น บทที่5 การสร้าง Layer -การสร้าง หรือ ปิดเปิด Layer ตอนเขียนแบบ

หลักสูตร
บทที่1 ตั้งค่า Scale หน้ากระดาษ Auto Cad ในหน้า Model
ตั้งค่า Scale หน้ากระดาษ Auto Cad หน้า Model
บทที่2 เริ่มต้นเขียน autocad และ ตั้งค่า Scale หน้ากระดาษ Auto Cad หน้า Layout
ตั้งค่า Scale หน้ากระดาษ Auto Cad หน้า Layout
2..2 การสร้างงาน และ ตั้งค่า ปริ้น หลายๆ แผ่น หน้า Layout
การสร้างงาน และ ตั้งค่า ปริ้น หลายๆ แผ่น หน้า Layout
บทที่3 ฝึกเขียนท่อลม
ฝึกเขียนท่อลม
เอกสารสำหรับ บทเรียนที่ 3
การบ้านฝึกเขียนท่อ
บทที่4 ฝึกเขียนท่อ Flex
ฝึกเขียนท่อ Flex
บทที่5 การสร้าง Layer
การสร้าง Layer
ผู้สอน
วิศวกรเครื่องกล

จบ วศบ.เครื่องกล เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา

ประสบการณ์ด้านออกแบบระบบปรับอากาศระบายอากาศ 5ปี 3บริษัท ทั้งงาน Brand และ งานโครงการ

ประสบการณ์ ด้านการจัดซื้อ งานระบบท่อไอน้ำ 2ปี 1บริษัท งานโครงการ

เจ้าของ เพจเฟสบุค วิศวะจบใหม่ Fanpage: https://www.facebook.com/groups/611813993671316