ออกแบบระบบปรับอากาศระบายอากาศในอาคาร เริ่มต้นจาก 0

ออกแบบ AUTOCAD ระบบปรับอากาศระบายอากาศ เริ่มต้นจาก 0

โดย NATTA MM
฿2,500
9.3 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถใช้ทำงานจริงได้ และเพื่อผลิตบุคคลากร สำหรับ ตำแหน่งงาน ออกแบบระบบปรับอากาศระบายอากาศ

รายละเอียด

ออกแบบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ

บทที่1 ตั้งค่า Scale หน้ากระดาษ Auto Cad

   -ตั้ง Scale 1:1 เขียนระบบ มิลลิเมตร

   -ตั้ง Scale 1:1 เขียนระบบ เมตร

   -จัด Scale หน้า Model และหน้า Layout

    (หลังจาก เขียนแบบ 1:1 ระบบมิลลิเมตร หรือ เมตร แล้ว ในหน้า Model)

บทที่2 ฝึกเขียนท่อลม

   -หลักการเขียนท่อลมงานระบบปรับอากาศ และ ระบายอากาศ

   -ดูตัวอย่างการเขียนท่อลมปรับอากาศ และ ระบายอากาศ

บทที่3 เลือกขนาดท่อลม หัวจ่าย คำนวณ loss ท่อลม

   -หลักการเลือกขนาดท่อลม

   -คำนวณ Pressure Loss ท่อลม เพื่อเลือก นิ้วน้ำ ของพัดลม

   -หลักการเลือกประเภทหัวจ่าย ต่างๆ ทั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

บทที่4 ประเภทเครื่องปรับอากาศ ระบบต่างๆ และคำนวณขนาดท่อน้ำ ระบบChiller

   -ประเภทเครื่องปล่อยลมเย็น

   -ประเภทระบบการทำความเย็น

   -หลักการการเลือก Chiller/Cooling Tower

   -คำนวณ ท่อน้ำ ระบบ Chiller

บทที่5 การคำนวณกำลังmotor ปั้มน้ำ และ คลาส ความดัน

   -หลักการคำนวณ ตาม Dracy Friction Loss

   -หลักการเลือก Class ความดัน ของระบบ (ASME B16.34)

   -หลักการเลือก ขนาด Flange Stud Bolt ตาม Class ความดัน (ASME 16.5)

   -NPSH PUMP

บทที่6 ประเภทของพัดลมชนิดต่างๆ และ การคำนวณตามกฏหมาย

   -คำนวณ พัดลมระบายอากาศตามกฏหมาย

   -คำนวณพัดลม ระบายควันไฟตามกฏหมาย

บทที่7 ฝึกออกแบบจริง

   -ออกแบบงานโครงการที่ต้องขออนุญาติ

   -ออกแบบงาน BRAND ที่ไม่ต้องขอ อนุญาติ

บทที่8 ดูค่าพลังงาน ภาวะอากาศ ความชื้น และ คำนวณ load ผ่าน psychrometric chart

   -หลักการคำนวณ psychrometric chart ที่ความดัน atm ระดับน้ำทะเล

   -สอนสาธิตการใช้โปรแกรม psychrometric chart

บทที่9 คำนวณ Cooling Load

   -หลักการใช้โปรแกรมคำนวณ Cooling Load
หลักสูตร
1.1 ความหมาย Scale และ ตั้งค่า Scale หน้า Model
ความหมาย Scale และ ตั้งค่า Scale หน้า Model
1.2 เริ่มต้นเขียนแบบ Autocad ตั้งค่า Scale หน้า Layout
เริ่มต้นเขียนแบบ Autocad ตั้งค่า Scale หน้า Layout
1.3 การสร้างงาน และ ตั้งค่าปริ้นหลายหน้า ใน Layout
การสร้างงาน และ ตั้งค่าปริ้นหลายหน้า ใน Layout
2.1 พื้นฐานการเขียนท่อลม
พื้นฐานการเขียนท่อลม
เอกสารสำหรับบทเรียนที่ 2
การบ้านฝึกเขียนท่อลม
2.2 การเขียนท่อ flex
การเขียนท่อ flex
2.3 การตั้ง Layer
การตั้ง Layer
3.1 คำนวณขนาดท่อลม Pressure Loss หัวจ่าย
คำนวณขนาดท่อลม Pressure Loss หัวจ่าย
เอกสารสำหรับ บทเรียนที่ 3
ไฟล์โปรแกรมคำนวณท่อลม และ Pressure Loss ท่อ
4.1 ประเภทเครื่องระบบปรับอากาศ / การเลือกขนาด / ระบบแอร์น้ำยา
ประเภทเครื่องระบบปรับอากาศ / การเลือกขนาด / ระบบแอร์น้ำยา
4.2 แอร์ Chiller /หลักการเลือก Chiller, Cooling Tower / คำนวณขนาดท่อน้ำเย็น
แอร์ Chiller /หลักการเลือก Chiller, Cooling Tower / คำนวณขนาดท่อน้ำเย็น
เอกสารสำหรับ บทเรียนที่ 4
โปรแกรมคำนวณขนาดท่อน้ำ Chiller
ไฟล์ Autocad ที่ใช้ประกอบการ สอน
ไฟล์ Autocad ที่ใช้ประกอบการ สอน
4.3 พื้นฐานการแปลงหน่วยโดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข
พื้นฐานการแปลงหน่วยโดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข
5 Dynamic Head / Working Pressure Pump / Static Head
ความหมาย Dynamic Head / Working Pressure Pump / Static Head
5.2 การคำนวณ กำลัง motor pump
การคำนวณ กำลัง motor pump
5.2 การเลือกคลาสความดันของระบบ ASME b16.34
การเลือกคลาสความดันของระบบ ASME b16.34
5.3 หลักคำนวณ NPSH PUMP
หลักคำนวณ NPSH PUMP
เอกสารสำหรับ บทเรียนที่ 5.1
โปรแกรม คำนวณ Friction loss ท่อ น้ำ และกำลังปั้ม
เอกสารสำหรับ บทเรียนที่ 5.2
ASME b16.34 และ ASME 16.5
เอกสารสำหรับ บทเรียนที่ 5.3
เอกสารสำหรับ บทเรียนที่ 5.3
6.1 ประเภทของพัดลมชนิดต่างๆ และ การคำนวณตามกฏหมาย
ประเภทของพัดลมชนิดต่างๆ และ การคำนวณตามกฏหมาย
เอกสารสำหรับ บทเรียนที่ 6
การระบายอากาศตามกฏหมาย
7.1 ออกแบบงาน Project
ตัวอย่างออกแบบงาน Project
7.2 ออกแบบงาน BRAND
ตัวอย่าง ออกแบบงาน BRAND
เอกสารสำหรับ บทเรียนที่ 7
ไฟล์การบ้านออกแบบและเฉลย
เอกสารตัวอย่างงานออกแบบ
ตัวอย่างงานออกแบบระบบ Chiller และ แอร์บ้าน
8.1 ดูค่าพลังงาน ภาวะอากาศ ความชื้น และ คำนวณ load ผ่าน psychrometric chart
ดูค่าพลังงาน ภาวะอากาศ ความชื้น และ คำนวณ load ผ่าน psychrometric chart
เอกสารสำหรับ บทเรียนที่ 8
โปรแกรม psychrometric chart
เอกสารสำหรับ บทเรียนที่ 9
โปรแกรม คำนวณ COOLING LOAD
บทที่ 9 หลักการใช้ โปรแกรมคำนวณ Cooling Load
หลักการใช้ โปรแกรมคำนวณ Cooling Load
ผู้สอน
วิศวกรเครื่องกล

จบ วศบ.เครื่องกล เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา

ประสบการณ์ด้านออกแบบระบบปรับอากาศระบายอากาศ 5ปี 3บริษัท ทั้งงาน Brand และ งานโครงการ

ประสบการณ์ ด้านการจัดซื้อ งานระบบท่อไอน้ำ 2ปี 1บริษัท งานโครงการ

เจ้าของ เพจเฟสบุค วิศวะจบใหม่ Fanpage: https://www.facebook.com/groups/611813993671316