7 ขั้นตอนสร้างฐานรากทางธุรกิจให้ยั่งยืน

หลักสูตรนี้ จะช่วยปูพื้น สร้างความเข้าใจระบบการบริหารจัดการทางธุรกิจแบบบูรณาการ สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานทางธุรกิจมาก่อน หรือสำหรับคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้ว ได้ใช้ทบทวนสถานะขององค์กรและธุรกิจในปัจจุบัน และกำหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาต่อ สู่ความมั่นคง ยั่งยืนในระยะยาว

โดย dacegkxrvz
฿3,500
2.4 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์
 1. ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานทางธุรกิจมาก่อน หรือทำธุรกิจอยู่แล้ว มีความเข้าใจระบบการบริหารจัดการทางธุรกิจแบบบูรณาการ
 2. ผู้เรียนสามารถประเมินสถานะขององค์กรและธุรกิจ ด้วยคำถามท้าทาย 3 ข้อ
 3. ผู้เรียนสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ เพื่่อสร้างความั่นคง ยั่งยืนในระยะยาว
รายละเอียด
 1. ทำไมจึงต้องปูพื้นฐานความเข้าใจระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
 2. ขั้นตอนที่ 1: ทำธุรกิจเพื่อผลลัพธ์อะไร
 3. ขั้นตอนที่ 2: ใครช่วยเราทำให้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง เป็นความจริง
 4. ขั้นตอนที่ 3: ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ช่วยให้ประสบความสำเร็จอย่างไร
 5. ขั้นตอนที่ 4: เส้นทางเดินสู่เส้นชัย
 6. ขั้นตอนที่ 5: ทีมงานแบบไหนที่เราต้องการ
 7. ขั้นตอนที่ 6: ระบบงาน กระบวนการ ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 8. ขั้นตอนที่ 7: ติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จอย่างไร
 9. บทสรุปการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

  **ราคาพิเศษ 2,990.- สำหรับผู้สมัครเรียนภายใน30 ธันวาคม 2563
  บวก โบนัสพิเศษ สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึง 30 มิถุนายน 2564

• ปรึกษาเรื่องการพัฒนาองค์กร private session by zoom meeting 1hr. free • คูปองส่วนลด 30% สำหรับค่าวิทยากร (อจ.นาตยา อุ่ยวิรัช) เมื่อจัดอบรม in house training ในองค์กร ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ (พิจารณาเนื้อหาหลักสูตรร่วมกับองค์กร) ตามเงื่อนไข • ไม่รวมค่าสถานที่จัดอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างของผู้เข้าอบรม • ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทางและอาหาร กรณีอยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล • ไม่รวมค่าผลิตสำเนาเอกสารประกอบการอบรม • จำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรละไม่เกิน 30 คน

ติดต่อผู้สอนได้ที่ อจ. นาตยา อุ่ยวิรัช มือถือ: 090 328 9659 ID Line: 0903289659 FB: Nataya Ouivirach

หลักสูตร
VDO แนะนำคอร์ส 7 ขั้นตอนสร้างฐานรากทางธุรกิจให้ยั่งยืน
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้บริหาร ที่ต้องการสร้างธุรกิจให้ยั่งยิน....นี่คือหลักสูตรสำหรับท่าน
1. ทำไมจึงต้องปูพื้นฐานความเข้าใจระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
จากภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้คนไทยจำนวนมากได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption ตามมาด้วยพิษของ COVID 19 ทำให้หลายคนมองหาแหล่งรายได้ใหม่ ในรูปของการมีธุรกิจเสริม หลายคนมองหาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมทักษะในการทำธุรกิจ แต่เป็นการเรียนรู้ทักษะด้านใดด้านหนึ่งในทางลึก เช่น ทักษะการทำการตลาดออนไลน์ ทักษะด้านการตลาด ทักษะด้านการเงิน และหลายคน พบปัญหาว่า ยิ่งเรียน ยิ่งสับสน เข้าทำนอง ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด เพราะสงสัยว่า จะนำความรู้ หรือ ทักษะ ที่ได้รับมานั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ หรือพาให้ธุรกิจเดิม ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญอยู่ได้อย่างไร มาทำความเข้าใจกันในหบทเรียนหลักสูตรนี้ เพื่อปูพื้น วางรากฐานความเข้าใจระบบการบริหารจัดการทางธุรกิจแบบบูรณาการ ที่จะทำให้ท่านนำไปต่อยอด พัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืน
2. ขั้นตอนที่ 1: ทำธุรกิจเพื่อผลลัพธ์อะไร
ท่านคาดหวังผลลัพะ์อะไรจาการทำธุรกิจ ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ
3. ขั้นตอนที่ 2: ใครช่วยเราทำให้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง เป็นความจริง
ท่านทราบหรือไม่ว่าใครช่วยทำให้ผลลัพธืที่คาดหวังเป็นความจริง ท่านรู้จักเขาดีหรือไม่ ท่านดูแลเขาอย่างไร
4. ขั้นตอนที่ 3: ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ช่วยให้ประสบความสำเร็จอย่างไร
บทบาทของผู้นำ จะนำองค์กรและธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
5. ขั้นตอนที่ 4: เส้นทางเดินสู่เส้นชัย
ท่านกำหนดเส้นทางเดินอย่างไร เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
6. ขั้นตอนที่ 5: ทีมงานแบบไหนที่เราต้องการ
บนเส้นทางเดินสู่เส้นชัย ท่านต้องการทีมงานแบบไหน ที่จะพาไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
7. ขั้นตอนที่ 6: ระบบงาน กระบวนการ ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เดินทางสู่เส้นชัย ด้วยระบบงาน กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
8. ขั้นตอนที่ 7: ติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จอย่างไร
ท่านจะทราบได้อย่างไรว่า การเดินทางสู่เส้นชัยเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวังนั้น มีความก้าวหน้าหรือไม่
9. บทสรุปการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
เชื่อมโยง สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเกิดการบูรณาการ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยิน
ผู้สอน