เขียนได้ ใช้เป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากพื้นฐาน 2 Basic English Grammar You Must Know 2

คอร์สเรียนภาคต่อของ "เขียนได้ ใช้เป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากพื้นฐาน" ที่จะทำให้คุณสร้างประโยคได้ดีขึ้นไปอีก

฿1,100
2.8 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

ผู้เรียนสามารถสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้

รายละเอียด

เขียนได้ใช้เป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากพื้นฐาน 2 คอร์สนี้เป็นภาคต่อของคอร์ส “เขียนได้ ใช้เป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากพื้นฐาน” ซึ่งเป็นบทเรียนที่ฝึกเรียงประโยคภาษาอังกฤษโดยเรียนรู้แกรมม่าพื้นฐานที่สำคัญเอาไว้อย่างอัดแน่นแต่ง่ายต่อการเข้าใจ และในคอร์สนี้ก็จะสอนแกรมม่าเพื่อการสื่อสารที่มีความ advanced มากขึ้น

หลักสูตร
แนะนำคอร์สเรียน
แนะนำคอร์สเรียน
การบอกเงื่อนไข ถ้า..... (If-caluse)
การบอกเงื่อนไข ถ้า..... (If-caluse)
เอกสารประกอบ "การบอกเงื่อนไข ถ้า..... (If-caluse)"
เอกสารประกอบ "การบอกเงื่อนไข ถ้า..... (If-caluse)"
การสร้างคำถามด้วยการใช้ Question tag
การสร้างคำถามด้วยการใช้ Question tag
เอกสารประกอบ "การสร้างคำถามด้วยการใช้ Question tag"
เอกสารประกอบ "การสร้างคำถามด้วยการใช้ Question tag"
การพูดว่า ..มี (Have/ Has/ Have got/ Has got/ There is/ There are/ There have/ There has)
การพูดว่า ..มี (Have/ Has/ Have got/ Has got/ There is/ There are/ There have/ There has)
เอกสารประกอบ "การพูดว่า ..มี (Have/ Has/ Have got/ Has got/ There is/ There are/ There have/ There has)"
เอกสารประกอบ "การพูดว่า ..มี (Have/ Has/ Have got/ Has got/ There is/ There are/ There have/ There has)"
การเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ (Comparison)
การเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ (Comparison)
เอกสารประกอบ "การเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ (Comparison)"
เอกสารประกอบ "การเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ (Comparison)"
คำบอกปริมาณ (Much/ Many/ A lot of/ lots of/ some/ any/ little/ a little/ few/ a few)
คำบอกปริมาณ (Much/ Many/ A lot of/ lots of/ some/ any/ little/ a little/ few/ a few)
เอกสารประกอบ "คำบอกปริมาณ (Much/ Many/ A lot of/ lots of/ some/ any/ little/ a little/ few/ a few)"
เอกสารประกอบ "คำบอกปริมาณ (Much/ Many/ A lot of/ lots of/ some/ any/ little/ a little/ few/ a few)"
คำสรรพนามที่ไม่เจาะจง (Indefinite pronouns)
คำสรรพนามที่ไม่เจาะจง (Indefinite pronouns)
เอกสารประกอบ "คำสรรพนามที่ไม่เจาะจง (Indefinite pronouns)"
เอกสารประกอบ "คำสรรพนามที่ไม่เจาะจง (Indefinite pronouns)"
การใช้ This/That/These/Those
การใช้ This/That/These/Those
เอกสารประกอบ "การใช้ This/That/These/Those"
เอกสารประกอบ "การใช้ This/That/These/Those"
การใช้ used to/ v. to be +getting used to/ v. to be + used to ใช้ต่างกันยังไง?
การใช้ used to/ v. to be +getting used to/ v. to be + used to ใช้ต่างกันยังไง?
เอกสารประกอบ "การใช้ used to/ v. to be +getting used to/ v. to be + used to ใช้ต่างกันยังไง?"
เอกสารประกอบ "การใช้ used to/ v. to be +getting used to/ v. to be + used to ใช้ต่างกันยังไง?"
ศัพท์ที่ความหมายเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน
ศัพท์ที่ความหมายเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน
เอกสารประกอบ "คำศัพท์ที่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน"
เอกสารประกอบ "คำศัพท์ที่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน"
ผู้สอน
นักเรียนทุนเต็มของรัฐบาลนิวซีแลนด์ และติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษอิสระ
  1. list text hereติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติอิสระ
  2. ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  3. ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TESOL Leadership) จาก Massey University, New Zealand
  4. นักเรียนทุน British Council IELTS Prize 2015 5 นักเรียนทุนเต็มของรัฐบาลนิวซีแลนด์ New Zealand ASEAN Scholar Award 2015
  5. วิยากรสอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนและบริษัทในนิคมอุตสากรรมลำพูน
  6. ผู้เขียนแบบเรียน The Complete Summary of Error Detection Exams
  7. ผู้เขียนแบบเรียน The Essential Summary of the IELTS Academic Writing Exam
  8. ผู้เขียนแบบเรียน อ่านออก เขียนเป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากศูนย์
  9. ผู้ผลิตคอร์สเรียนออนไลน์

ช่องทางติดต่อผู้สอน Email: chomphunutloet@gmail.com FB Page: https://www.facebook.com/EnglishinLamphun/ Line ID: EnglishinLamphun