12 หัวข้อต้องรู้..ที่มากกว่า การนำเข้าและส่งออก (12 topics for International Trade)

คุณต้องขายของอีกกี่ Shipment ! เพื่อชดเชยความสูญเสีย จากความผิดพลาดเพียง 1 Shipment ! มาเรียนรู้ที่จะป้องกันความพิดพลาดนั้น ด้วย 12 หัวข้อต้องรู้..ที่มากกว่า การนำเข้าและส่งออก (12 Topics for International Trade) และเพื่อให้คุณสามารถทำธุรกิจระหว่างประเทศ ได้อย่างมืออาชีพ

฿3,500 ฿1,750 50% Off
เหลือเวลาอีก
5.8 ชั่วโมง วีดีโอ
เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ
เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile
การช่วยเหลือสำหรับลูกค้า
วัตถุประสงค์

12 หัวข้อต้องรู้..ที่มากกว่า การนำเข้าและส่งออก (12 Topics for International Trade)

เพื่อให้คุณสามารถทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade)ได้อย่างมืออาชีพ

ธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่ใช่แค่การนำเข้าและส่งออก แต่หมายถึง กระบวนการทั้งหมด เพื่อการติดต่อ ซื้อขาย จ่ายชำระเงิน และทำข้อตกลงกับบริษัทหรือบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

แน่นอน ถ้าคุณจะเริ่มต้น ทำธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่่ว่าในฐานะเจ้าของกิจการ หรือเจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก็ตาม จากประสบการณ์ของผม ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยการปรึกษากับบริษัท Shipping

แน่นอนบริษัท Shipping เขามีหน้าที่ดำเนินการพิธีทางศุลกากรเท่านั้น เรื่องข้อตกลงในการซื้อขาย ไม่ได้เป็นหน้าที่ของเขา และเขาก็อาจไม่รู้ด้วย !!

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อคุณพลาดในเรื่องเหล่านี้ !

1.ปัญหาการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ข้อกำหนดสากล Incoterms ที่เป็นตัวย่อ ถ้านำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง การปฏิบัติงานนั้นจะเกิดความผิดพลาดขึ้น (ปัจจุบันIncoterms เป็น Version 2020 แล้ว)

2.กระบวนการ Import & Export เป็นแค่ 30% ของกระบวนการทั้งหมดของ International Trade ดังนั้น shipping คงช่วยคุณทั้งหมดไม่ได้

3.ลูกค้าหรือคู่ค้า ที่ติดต่อธุรกิจกับเรา ถ้าเป็นรายใหม่ แล้วใครจะแนะนำเขาได้ ในเมื่อเราเองก็ยังไม่เข้าใจดีพอ

ถึงแม้จะมีการสอนวิชากลุ่มนี้ในสถาบันการศึกษาแล้ว แต่ก็ใช่ว่าผู้บริหารจะได้มีโอกาสได้เรียนมัน และในระดับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็จบมาสายงานอื่นๆ

ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์นี้ เราจึงออกแบบห้องเรียนพิเศษนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้ ที่ท่านสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย เราให้พื้นฐานที่ครบถ้วน และยังมี Case Study และข้อควรระวังจากประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ของอาจารย์ผู้สอนที่อยู่ในธุรกิจจริง และประสบการณ์จริงจากการทำงานในบริษัทฯข้ามชาติ

ห้องเรียนนี้มีชื่อว่า "12 หัวข้อต้องรู้..ที่มากกว่า การนำเข้าและส่งออก" (12 Topics for International Trade)

ใน Course นี้คุณจะได้รับเนื้อหาอย่างครบถ้วน เป็นเวลาถึง 5ชั่วโมง 45 นาที พร้อมเอกสารประกอบการเรียน 70 หน้า

รายละเอียด

@ 12 หัวข้อต้องรู้..ที่มากกว่าการนำเข้าและส่งออก (12 Topics for International Trade) เป็นหัวข้อที่เหมาะสำหรับ :

ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจ ซื้อ/ขายกับต่างประเทศ (Import & Export) เช่น Trading Business / Food Exporter/Tooling & Machine Importer

ผู้บริหาร ที่จะต้องมาดูแลระบบงาน การค้าระหว่างประเทศ เช่น Sale Manager, Purchasing Manager, Logistic Manager

ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อหรือฝ่ายขาย ที่อยากก้าวขึ้นมาเป็น ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ หรือฝ่ายขายต่างประเทศ

ผู้ที่จะไปสมัครงาน ในแผนกขาย หรือจัดซื้อ เป็นการเพิ่มเติมความรู้ก่อนไปสัมภาษณ์

หมายเหตุ : Import & Export ใช้หลักการเดียวกัน แต่สลับหน้าที่กัน ขึ้นอยู่กับว่า คุณจะเป็นผู้ซื้อหรือคุณจะเป็นผู้ขาย

@ ในห้องเรียนนี้ จะช่วยให้ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจ ถึงหลักการและเหตุผล ในแต่ละกระบวนการอย่างถูกต้อง

ในฐานะผู้ขาย (Seller/Exporter) หรือ ผู้ซื้อ (Purchaser/Importer) ท่านจะได้รู้ว่า

จะเสนอราคาอย่างไร ? จะซื้อแบบไหนดี ? จะรับเงินตราต่างประเทศอย่างไร ? วิธีการป้องกันความเสียหาย และข้อผิดพลาด ? มีความเกี่ยวข้องกับบัญชีอย่างไร ? จะส่งมอบกันอย่างไร ? จะต้องขออนุญาตใครบ้าง? จะขนส่งแบบไหน ? จะวางแผนการผลิตอย่างไร ? จะรับประกัน/ป้องกันความเสี่ยงภัย อย่างไร ? การใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี (FTA/AFTA /Other) ?

@ ห้องเรียนนี้จะให้คุณได้เรียนถึง 12 Topics ที่สำคัญมากๆ ดังนี้

1.Why Export / Why Import : ประโยชน์ที่จะได้รับ Profit /Marketing /Safety factor

2.Tax Privilege - FTA / AFTA /รูปแบบอื่น : สิทธิทางภาษีที่คุณเอามาใช้เพื่อการแข่งขันได้ เงื่อนไข และวิธีการ

3.Currency (สกุลเงิน) : ที่คุณต้องรู้และการบริหารมัน (Multi Currency /Exchange Rate)

4.Business offering/Payment Terms : การเสนอซื้อและเสนอขาย/วิธีการชำระและจ่ายเงิน ในรูปแบบต่างๆ ที่คุณต้องรู้และเข้าใจ

5.Trade Terms/Incoterms : รูปแบบการส่งมอบ (Delivery & Place)/วิธีการขนส่ง (Mode of Shipment : Sea & Air & Other)/ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงภัย (Insurance)

6.Ordering Process & Document : วิธีการสั่งซื้อ และเสนอขาย พร้อมเอกสาร เช่น RFQ / Quotation / Proforma Invoice / Purchase Order

7.Shipping Document & Other Document : เอกสารเพื่อการส่งออกเป็นอย่างไร ? เพื่ออะไร ? เช่น Invoice / Packing List / Bill of Lading /Air Way Bill / County of Origin / Other Document

8.Letter of Credit (L/C) Processing : L/C วิธีการ / เงื่อนไข /ข้อควรระวัง

9.Concerned Party : หน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

10.Case Study : กรณีศึกษาการใช้สิทธิทางด้านภาษี เพื่อการแข่งขันด้านการค้า "BMTA project"

11.Knowledge transfer : Organization & Trick การบริหารจัดการและกระบวนการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความผิดพลาด

12.Go International Business : การไปทำธุรกิจระหว่างประเทศทั้ง Import & Export

@ ทำไมคุณต้องมาเรียนรู้กับเรา

เพราะเรามีวิธีที่จะถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอน ที่จะทำให้คุณเรียนแล้วเข้าใจได้อย่างง่ายๆ เพราะเราใช้ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจระหว่างประเทศมามากกว่า 20 ปี ที่มีประสบการณ์ตรงใน การค้ากับ Europe, Japan, Korean, China, Africa, South America เพื่อการถ่ายทอดที่ดีที่สุด คือ การใช้หลักการ Small Class Room เท่านั้น เพื่อให้ผู้สอนได้ลงราย ละเอียด ได้อย่างเต็มที่ และผู้เรียนสามารถซักถามได้อย่างเต็มที่เช่นกัน และคุณจะรู้ได้ลึกเท่าที่คุณต้องการ

อาจารย์ผู้สอน : อ.อนันต์ วชิราวุฒิชัย

Instructor Profile : http://tangrammyprofile.blogspot.com/2017/06/my-profile-anant-vachiravuthichai.html

Radio Broadcaster "Mr. Logistic" / Branding Recipe FM 104.5 , อดีตผู้บริหาร Thai Summit Group, Fujikura Group, B.Grimm Group, Wiik & Hoeglund Co., Ltd.

หลักสูตร
12 หัวข้อต้องรู้..ที่มากกว่า การนำเข้าและส่งออก (12 topics for International Trade)
12 หัวข้อต้องรู้..ที่มากกว่า การนำเข้าและส่งออก (12 Topics for International Trade) เพื่อให้คุณสามารถทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade)ได้อย่างมืออาชีพ
Course Outline ของ 12 หัวข้อต้องรู้..ที่มากกว่า การนำเข้าและส่งออก (12 topics for International Trade)
Course outline เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการลงเรียนใน class นี้
Class Introduction ของ 12 หัวข้อต้องรู้..ที่มากกว่า การนำเข้าและส่งออก (12 topics for International Trade)
Class Introduction เพื่อเป็นการแนะนำถึงที่มา ของหลักสูตรนี้ ว่ามีการออกแบบมาอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจริงๆ
1. Why Import & Export (ทำไมเราต้องนำเข้า ส่งออก)
การนำเข้าและส่งออก ไม่ใช่แค่การซื้อมาขาย หรือ ขายเพราะมีคนมาซื้อ แต่มันมีโอกาสที่มากกว่านั้น มามองภาพใหญ่กัน
2. Tax Privilege (Part 1/2) (สิทธิประโยชน์ด้านภาษี)
Tax Privilege เป็นเรื่องของการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี มันคือแต้มต่อทางธุรกิจ ที่เราต้องรู้
2. Tax Privilege (Part 2/2) (สิทธิประโยชน์ด้านภาษี)
การใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ในกลุ่มประเทศ CLMV
3. Currency & Ex-Change Rate (Part 1/2) (สกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน)
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เราจำเป็นต้องรู้ เพราะคุณอาจขาดทุนจากการขายได้ ถ้าไม่รู้เรื่องนี้ !
3. Currency & Ex-Change Rate (Part 2/2) (สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน)
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เราควบคุมไม่ได้ แต่เราบริหารความเสี่ยงจากการผันแปรของมันได้
4. Payment Term (Part 1/3) (เงื่อนไขในการชำระเงินต่างๆ)
หัวข้อนึ้สำคัญมากครับ ถ้าตกลงเรื่องนี้กันไม่ได้ ธุรกิจก็ไม่เกิด
4. Payment Term (Part 2/3) (เงื่อนไขในการชำระเงินต่างๆ)
Payment แบบที่สามารถลดความเสี่ยง ให้ผู้ซื้อจ่ายเงินแล้วได้ของ ให้ผู้ขายส่งของแล้วได้เงิน
4. Payment Term (Part 3/3) (เงื่อนไขในการชำระเงินต่างๆ)
เงื่อนไขการชำระเงินบ้างประเภท ที่เราต้องระวัง
5. Trade Term (Part 1/3) (เงื่อนไขในการส่งมอบในรูปแบบต่างๆ)
Trade Term เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการค้า ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกระบวนการนำเข้าและส่งออกกันก่อน
5. Trade Term (Part 2/3) (เงื่อนไขในการส่งมอบในรูปแบบต่างๆ)
Trade Term เป็นข้อตกลงในการส่งมอบ ที่เกี่ยวข้องกับ Incoterms 2020 ที่เราจะต้องรู้และเข้าใจ
5. Trade Term (Part 3/3) (เงื่อนไขในการส่งมอบในรูปแบบต่างๆ)
เรามาเรียนรู้กันว่า เราจะเสนอ Trade Term แบบไหน ถึงจะสอดคล้องกับ Incoterms 2020
6. Ordering Process & Document (กระบวนการเสนอซื้อ เสนอขาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
มารู้จักกับกระบวนการเสนอซื้อและเสนอขาย และเอกสารที่จะต้องใช้
7. Shipping Document (เอกสารเพื่อการนำเข้า และส่งออก)
มาทำความรู้จักเอกสารเพื่อการส่งออก/นำเข้า
8. L/C Process (Part 1/3) (กระบวนการ และเอกสารที่ใช้ใน L/C)
ด้วยโมเดลนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของ L/C ได้ง่ายขึ้น
8. L/C Process (Part 2/3) (กระบวนการ และเอกสารที่ใช้ใน L/C)
ในตอนนี้เราจะมาศึกษา Document Flow และ Activity ในแต่ละจุดของ L/C Process กันครับ
8. L/C Process (Part 3/3) (กระบวนการ และเอกสารที่ใช้ใน L/C)
ข้อควรระวังในการใช้ L/C
9. Concern Party (หน่วงงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ)
เรามาทบทวนกันว่า ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการนำเข้า ส่งออก ว่ามีใครบ้าง
10. Case Study (Part 1/3) (กรณีศึกษา ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ)
มาเรียนรู้การใช้สิทธิทางภาษีกับกรณีของ NGV Bus ของ BMTA
10. Case Study (Part 2/3) (กรณีศึกษา ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ)
การใช้สิทธิจาก FTA / AFTA คือแต้มต่อทางธุรกิจ ที่คุณต้องรู้และนำมาใช้
10. Case Study (Part 3/3) (กรณีศึกษา ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ)
เมื่อ่เราเริ่มต้นธุรกิจระหว่างประเทศ อย่าลืมศึกษาเรื่องการใช้สิทธิทางภาษี ไม่อย่างนั้นเราก็แข่งขันไม่ได้ครับ
11. Management (Part 1/3) (การบริหารจัดการเพื่อรองรับธุรกิจระหว่างประเทศ)
เราจะมาเน้นย่ำข้อควรระวังกันอีกครั้ง
11. Management (Part 2/3) (การบริหารจัดการเพื่อรองรับธุรกิจระหว่างประเทศ)
เราควรปรับรูปแบบการทำงานอย่างไร ให้สามารถรองรับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ (นำเข้า และส่งออก)
11. Management (Part 3/3) (การบริหารจัดการเพื่อรองรับธุรกิจระหว่างประเทศ)
Case Study นี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้ในหลายมุมมอง ในการแข่งขันทางธุรกิจ
12. Go International (Part 1/2) (การออกไปสู่ตลาดโลก)
เราจะเริ่มต้นธุรกิจแบบง่ายๆ ด้วยการเริ่มต้นที่ไทยนี่ล่ะ
12. Go International (Part 2/2) (การออกไปสู่ตลาดโลก)
การค้นหา Potential Customer และนำเอาสิ่งเราเรียนแล้วมาใช้ในการทำข้อตกลง
ผู้สอน
อนันต์ วชิราวุฒิชัย ผู้ก่อตั้ง Tangram Strategic Consultant

Profile

  Name :

· Mr. Anant Vachiravuthichai (Nickname : Ong)

 Personal information :

· Nationality : Thai · Religion : Buddhism · Height : 168 CM , Weight 60 kg · Marital Status : Married

 Contact Information :

· 500/8 , Phaholyotin Road, Klongtanon , Saimai, Bangkok, Thailand 10220. · Phone : MB +668 9814 9612 / Tel +662 052 7047 · Email : anant.vachi@gmail.com · Line ID : tangram.stracon · Website : https://anantvachi.wixsite.com/website

 About me & Qualification :

I am interest in business and people. I believe in principles and discipline. Both are important to make a successful job.

· Able to work in several field. · Good negotiation and interpersonal skills. · Strong organization and analytics skills.

 Activity (Knowledge Sharing)

· Blogger "Anant-vachiravuthichai.blogspot.com " (The Principle) · Facebook page : Principle4Biz · Columnist : http://bisnescafe.com/forum/board.php?id=3 · Radio Host of Mr.Logistic 98.75 (Trinity Radio) · Adviser Team of RUBI (Ramkhamhaeng University Business Incubator)

  Hobby

· Audiophile / Automotive

 Education History

· Mini MBA in Marketing,The University of the Thai Chamber of Commerce. · Bachelor of Business Administration, Major in General Management, Ramkhamhaeng University.

Working Experience

 2015 - Present

· Company : Tangram Strategic Consultant (For SME) · Position : Freelance Consultant · Products : Public Training for Business Projection Plan / Professional

Purchasing / International Trade and service be a Part time GM · Job Handling : Lecturer / Consultant

   Clients of Tangram Strategic Consultant :

· Angkor Marvelous Villa Company Limited.(Hotel in Siem Reap, Cambodia) · Engineering Printing Company Limited.(Printing Business) · Smart Life Plus Company Limited. (Food Supplement) · The Emerald Star Company Limited.(Sub-contractor for Worker supplying) · Alie_F Company Limited.(Product Design) · Anantara Private Residences. (Housing Estate) · บริษัท ถั่งเช่าเจ้าสัว จำกัด (Food Supplement) · บริษัท โชคไพศาล กระเพาะปลา จำกัด (Food Pack) · Feature Chemical co.ltd (Chemical for Agriculture) · Thai Marine Protection co, .ltd. (Rust Prevention) · American Motor co., ltd. (Car Dealer)

2014-2015 (2 years)

· Company : Thai Best Industries Company Limited. · Position : General Manager · Products : Plastic Container (Blow & Injection Molding) · Job handling : Responsible for all activities of company

2009 – 2014 (5 years)

· Position : Marketing Freelance · Products : Toothbrush / Agricultural Products · Job Handling : Sales & Marketing

2004-2009 (5 years)

· Company : Monika Motors Ltd . (Subsidiary of B.Grimm Group) · Position : Procurement Manager · Products : Three Wheeler Vehicles & CNG Engine for Truck

Job Handling : · Management for All Purchasing Item (Domestic & Overseas) · Management for Import & Export · Management for BOI Route · Responsible for ISO 9001 and Be QMR (Quality Management Representative)

· 1997-2004 (7 years)

· Company : Thai Summit Group. · Position : Purchasing Manager

 Business Handling :

· Thai Summit Harness Public Company Limited.(Wire Harness Assembly, Cable Extrusion) · Thai Harness Company Limited. (Wire Harness Assembly and Stamping Part) · Thai Summit Tape Company Limited.(Electrical Tape, Cable Extrusion ) · Thai Summit Connector Company Limited.(Plastic Injection Molding )

All of companies produce wire harness and component to supply car maker and some got

technical assistance with Mitsubishi Corporation Industry co,. ltd (MCI Japan)

Job handling :

· Management for All Purchasing items (Domestic and Overseas) · Cost Deduction Program · Management for BOI and Custom Clearance · Sourcing for New Supplier and Material

· 1988-1997 (9 years)

· Company :Fujikura Electronics (Thailand) Ltd. (Japan) · Position : Senior Buyer Level 3 · Products : Connecting System (Computer Cable & Wire Harness )

 Job handling :

· Ordering System (Domestic and Overseas) for Cable material, Factory Supply, Machine & Tooling · Lead Auditor to audit supplier

· 1986-1988 (2 years)

· Company : Wiik & Houglund Public Company Limited. (Finland) · Position : Purchasing & Administrative . · Product : Polyethylene Pipe · Job handling : Responsible for Purchasing, Personnel & Administration for factory.

  Special Skills :

· Computer knowledge: MRP & ERP System / Microsolf office (Word, Excel, Power Point) · Quality System : ISO9001, ISO9000, QS9000 · Be QMR (Quality Management Representative) · Trainer for Selling Skill (Ciba Geigy program, Switzerland) · Consultant for SME Business (Problem Solving) · Lead Auditor (Supplier Evaluation) · Instructor for Business Model · Instructor for International Trade (Import & Export) · Factory & Office Management (be General Manager) · Performance Report for Business Projection (Financial Report)

Training Course :

· Leadership for Management · Increase Profit by Efficient Purchasing · Tax Exemption for Material by BOI · Modern Inventory Management · Supervisor Improvement Course · Problem Solving & Decision Making · Performance Evaluation Course · How to be a successful mid level manager · Price Cost Analysis · Plastic for Packaging · ISO 9001, ISO9000, QS9000 · ERP (Enterprise Resource Planning) by QAD . · Selling Skill Trainer (3 days course) · AOTS Training course in Japan 3 months (Purchasing System) (AOTS = Association for Overseas Technical Scholarship)

    and A lot of Seminar for Business Knowledge.